Bekr Sıdkı Visali Kimdir

'Biyografi' forumunda Aysell tarafından 1 Nis 2012 tarihinde açılan konu

 1. Bekr Sıdkı Visali hayatı

  Bekr Sıdkı Visali hakkında bilgi

  Bekr Sıdkı Visali 1880 yılında Manisanın Kula ilçesinde doğdu. Babası Mollazâde Hacı Mehmed Efendidir. Bekr Sıdkı Visali Anadoluda yetişen velîlerdendir. İlk tahsiline Kulada başladı. İlim öğrenmek için babasının rızâsı ile İstanbula gitti. Fâtih Câmii Medresesinde uzun yıllar ilim öğrendikten sonra icâzet, diploma aldı. Bu arada tasavvuf yolunu, Sâmi Niyâzî Uşşâkî Efendiden öğrendi. Onun sohbetlerinde kemâle geldi.

  Hocası Sâmi Niyâzî Uşşâkî Efendi, talebelerine sık sık; “Akşam ne rüyâ gördün? diye sorardı. Bir gün Bekr Sıdkı Efendiye sorunca; “Efendim rüyâmda bir meydanlıkta at koşusu vardı. Her at üzerinde bir kişi vardı. Ben ise birbiri üzerine binmiş dört atın en üstündekine binmiştim. Atlar koşuya başladıktan sonra, benim bindiğim atlar en öne geçti ve hedefe en önce vardım. Orada bizlere bakan kalabalık, Bekr Efendi kazandı, diye bana iltifât ettiler. diye anlattı. Sâmi Niyâzî Uşşâkî de; “Oğlum Bekr! Sen dört ilme kavuşacaksın. Birinci at şerîat, ikinci at tarîkat, üçüncü at hakîkat, dördüncü at ise mârifet ilmine işârettir. buyurdu.

  Bekr Sıdkı Visâli, ilim tahsîlini tamamladıktan sonra Kulaya döndü. Bir müddet halı ticâretiyle meşgul oldu. Fahrî olarak, câmilerde insanlara doğru yolu anlattı. Bir süre sonra İzmire yerleşerek tâliplerine ilim öğretti.

  Bir gün talebeleri ile sohbet ederken bir talebenin kalbine kötü bir vesvese geldi. Bekr Sıdkı Efendi talebelerine tebessüm ile bakıp sohbet ederken, kalbine kötü bir vesvese gelen talebeye bakmaz oldu. Talebe o anda hatâsını anlayıp, Allahü teâlâya yalvardı ve sessizce gözyaşı döktü. Bir süre sonra Bekr Visâli Efendi tekrar o talebeye tebessüm ile muâmele ederek; “Hocanın yanında, kalbinizi kötü şeylerden koruyun. buyurdu.

  İnsanlara doğru yolu anlatmakla ömrünü geçiren Bekr Visâli Efendi, 1962 senesinde İzmirde vefât etti. Bekr Sıdkı Efendinin şiirlerinin toplandığı Hakîkat ve Mârifet Sırları isimli bir dîvânı vardır. Dîvânından bâzı bölümler:

  KASÎDE-İ VUSLAT

  Allah Allah ilâhî

  Gösteresin cemâli

  Düştüm fenâ mülkine

  Çıkarırsın bekâyı

  Tevekkül dağı üçüncü

  Çıkarır kalpten sivâyı

  Sabır suyu dördüncü

  Tasfiye eder kalbini

  Rızâ bahçesi beşinci

  Râzıdır kahrî lütfu

  Teslim yuları altıncısı

  Görür onu Rabbihâsı

  Gülistan mârifet yedinci

  İlm-i ledündür dersi

  Muhabbet bostan sekizinci

  Girer meclisi nebîyi

  Merâtib-i aşktır dokuzuncu

  İçer şarâb-ı aşkı

  Vuslatı Cemâl onuncu

  Tamam olur mîrâcı

  Visâli kemter kulunu

  Tevfik eyle menzili

  Güçtür sülûkun yolu

  Bekliyorum lütfunu

  Allah Allah ilâhî

  Gösteresin Cemâli

  Düştüm fenâ mülküne

  Çıkarırsın bekâyı

  DÜNYÂNIN PARASINA VE MALINA ALDANMAYIN

  Ey gaflet uykusuna dalmışlar! Artık uykudan uyanınız. Şimdi uyuyacak zaman değildir. Ey kerîm olan Allahü teâlâdan yüz çevirenler! Siz Ondan yüz çevirip haddi aşıyorsunuz. Allahü teâlânın sayısız nîmetleri içindesiniz. Dünyânın parasına, malına, mülküne kalbinizi bağlamayın. Bir gün gelip, her şey yok olup, elinizden çıkacak. Ancak Allahü teâlâ ve Onun sevdiği, beğendiği ameller kalacaktır. Ovalara ve çöllere sığmayan orduları olan nerede o azgın, taşkın Firavnlar? Nerede o gelmiş geçmiş krallar, hükümdarlar? Nerede onların medhedicileri? Nerede onların siyah bayrakları ve sancakları? Nerede o dünyânın doğusuna ve batısına sâhib olan İskender? Nerede ilim irfân sâhipleri? Nerede vefâlı dostlar, kardeşler, yakınlar? Onların yaşadıkları yerleri gez gör ve onlardan haber sor. Netîcede hepsinin öldükleri haberini alırsın. Ümmetlerden nicesi toprak altında olup, kalbleri de hasret ile doludur. Onlar himâye, koruma altında idi. Onlar ve yaşadıkları vakitler de ölüp gitti. Zaman, esef ederek onlar için ağlamakta ve yaşlar dökmektedir. Dün onların hepsi evlerinde yaşamakta idi. Bu gün ise, toprak altında kemik ve toz yığını hâlindedirler. Dünyâ durdukça salât ve selâm, Muhammed aleyhisselâmın ve âlinin üzerine olsun.

  1) En Yakın Yol (Sıddık Nâci Eren); s.157
   
Yükleniyor...