Bibliyografik nedir bibliyografik künye örnekleri

'Sorun Cevaplayalım' forumunda EyLüL tarafından 4 Eyl 2011 tarihinde açılan konu

 1. Bibliyografik künye nedir?

  Kaynakça bibliyografya ya da bibliyografik künye eser hazırlanırken başka eserlerden yararlanılınca eserin sonunda belirtilmesidirKitapların hazırlanmasında başka kaynaklardan yararlanılıyorsa bu kaynaklar kitabın son sayfasındakaynakça başlığı altında yazılır
  Kaynakçalar oluşturulurken önce yazar adı sonra eserin adı daha sonra eserin yayınlandığı yayınevi ya da kitabevi en sonunda da eserin basıldığı şehir son olarak da eserin basıldığı yıl yazılır Bu bilgiler yazılırken aralarına virgül () işareti konulur

  Örnek:
  Orhan Pamuk Kar OP Basımevi Antalya 2010

  Detaylı Kaynakça Yazımı:
  Kaynakça Yazımı

  - Yazar adı (soyadı adının baş harfi)
  - Yayın tarihi (ayraç içinde)
  - Eser adı (koyu ya da italik)
  - Basım kaydı (ayraç içinde; birinci basımlar belirtilmez)
  - Yayın yeri (ardından: gelir)
  - Yayın evi

  Kitap
  Bulunması gereken bilgiler:

  Örnekler:

  Tek Yazarlı Kitaplar
  Uçan A (1994) İnsan ve Müzik İnsan ve Sanat Eğitimi Ankara: Müzik
  Ansiklopedisi Yayınları

  Çok Yazarlı Kitaplar
  Fidan N ve Erden M (1986) Eğitim Bilimine Giriş Ankara: Kadlıoğlu

  Matbaası
  Editörü Olan Kitaplar

  De Vaney AStephan G ve Ma Y (Ed) (2000) Technology & Resistance
  New York: Peter Lang

  Kurum Yazarlığı Olan Kitaplar

  Türk Standartlar Enstitüsü (1992) Toplam Kalite Ankara: Türk Standartları Enstitüsü

  Makale

  Bulunması gereken bilgiler:

  - Yazar adı (soyadı adı)
  - Yayın tarihi (ayraç içinde)
  - Makale Adı
  - Dergi adı (koyu ya da italik)
  - Cilt numarası
  - Sayısı
  - Sayfa numarası

  Örnek:
  Kızılçelik S (2002) Küreselleşme ve Post Modernleşmeye Karşı Ulusal Bağımsızlık
  Hareketi Eğitim Araştırmaları Dergisi Sayı 7( Nisan 2002)

  Gazete

  Eşme E (2002) Ezberci Eğitim: Depremden Beter Cumhuriyet Gazetesi
  (5 Temmuz 2002)

  Ansiklopedi
  Donanım (1998) Bilgi Dünyasına Yolculuk 2Basım Cilt 15
  Ankara: 3B Yayıncılık

  Bildiri

  Sevgi A(2003) Nasıl Bir Müzik ÖğretmeniCumhuriyetimizin 80
  Yılında Müzik Sempozyumu (26 -31 Ekim 2003) Malatya: İnönü Üniversitesi

  Tez

  Tekin E (2004) Müzik Alan Derslerinin Müzik Öğretmeni Adaylarının Yaratıcı
  Düşünme Becerileri Üzerindeki Etkileri Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü

  Elektronik Kaynaklar

  Bulunması gereken bilgiler

  - Yazar adı (soyadı adının baş harfi)
  - Yayın tarihi (ayraç içinde)
  - Belgenin adı
  - URL (üçgen ayraç içinde)
  - Erişim tarihi