Bitkilerin Genel Özellikleri

'Eğitim Merkezi' forumunda Wish tarafından 28 Oca 2011 tarihinde açılan konu

 1. Bitkilerin özellikleri
  Bitkilerin yapısı
  Bitkilerin genel özellikleri ve sınıflandırılması

  * Bitkiler Ökaryot canlılardır

  * Hücre çeperi vardır.

  - Selüloz, Ölü, Geçirgen.

  - Endositoza engel, Ekzositoza engel değil.

  - Hücre boğumlanmasına engel (orta lamel).

  - Yaşlandıkça kalınlaşır.

  - Turgor basıncına dayanıklı.

  * Yedek depo maddesi nişastadır.

  - Lökoplastta bulunur.

  - Bütün canlı hücrelerde var.

  * Klorofile sahiptir.

  - Kloroplastta bulunur.

  - Bütün hücrelerde yoktur.

  - Işıklı ortamda fotosentez yapar.

  * Sentrozom yoktur.

  - İğ iplerini golgi ve sitoplazmik faktörler yapar.

  * Yarı parazit bitkiler;

  - Örneğin ökse otu,

  - Fotosentez yapar,

  - Su ve mineralleri konak bitkiden alır,

  - Bunun için yalancı köklerini (emeç) konağın odun borularına uzatır.

  * Tam parazit bitkiler;

  - Örneğin cin saçı otu,

  - Fotosentez yapmaz,

  - Su, mineral ve organik maddeleri konak bitkiden alır,

  - Bunun için yalancı köklerini (emeç) konağın odun ve soymuk borularına uzatır.

  Bitkilerin sınıflandırması üremelerine göre yapılır.

  - Çiçeksiz Bitkiler

  - Çiçekli Bitkiler

  A) Çiçeksiz Bitkiler

  * Çiçek oluşturmazlar.

  * Sporlarla ürerler

  * Kök, gövde ve yaprak bulunmaz.

  * Suyosunu ve karayosunlarında iletim demetleri yoktur. Fakat eğreltilerde bulunur.

  B) Çiçekli Bitkiler

  * Çiçek oluştururlar ve tohumla ürerler.

  * Kök, gövde ve yaprak bulunur.

  1) Kök

  * Bitkileri toprağa bağlar.

  * Emici tüylerle su ve minerallerin alınmasını sağlar.

  * Saçak, kazık ve depo kök gibi çeşitleri bulunur.

  * Kloroplast bulunmaz ve fotosentez yapamaz.

  * Kutikula tabakası bulunmaz.

  * Stoma bulunmaz.

  * Sulak bölge bitkilerinde saçak kök ve yüzeysel kök bulunur.

  * Kurak bölge bitkilerinde kazık kök ve derine giden kök bulunur.

  2) Gövde

  * Köklerle yapraklar arasında geçişi sağlar.

  * Yassı, sürünücü, sarılıcı ve depo gibi çeşitleri vardır.

  * Sulak bölge bitkilerinde ince, otsu, ince kutikulalı gövde bulunur.

  * Kurak bölge bitkilerinde kalın, su depolamış, odunsu, su depolamış, kalın kutikulalı gövde bulunur.

  3) Yaprak

  * Bitkilerin yassılaşmış organıdır.

  * Fotosentez, terleme ve gaz alışverişini sağlar.

  * Şekli, damarlanma biçimi ve dizilişi sınıflandırmada öneklidir.

  Kutikula


  * Yağsı ve mumsu bir tabakadır.

  * Epidermis tarafından salgılanır. (golgi)

  * Yaprağı izole eder.

  * Su ve hava geçirmez, fakat ışığı geçirir.

  * Yaprak ve otsu gövdelerde bulunur.

  * Su bitkilerinde, köklerde ve odunsu gövdelerde yoktur.

  * Kurak bölge bitkilerinde kalın, sulak bölge bitkilerinde incedir.

  Epidermis


  * Koruyucu örtü dokudur.

  * Bitkilerin bütün dış yüzeyini örter. (odunsu gövde hariç)

  * Kutikulayı oluşturur.

  * Kloroplastı yoktur ve fotosentez yapamaz.

  * Ayrıca diken, emici tüy, stoma oluşumunu sağlar.

  Palizat ve Sünger Parankiması

  * Fotosentez yapar. Palizat parankimasında sünger parankimasından daha çok kloroplast vardır.

  Stoma

  * Gaz alışverişi ve terlemeyi sağlayan gözeneklerdir.

  * Epidermis hücrelerince oluşturulur.

  * Yaprak ve otsu gövdelerde bulunur.

  * Odunsu gövde, su bitkileri ve kökte yoktur.

  * Yaprağın; - Altında (kurak)

  - Üstünde (sulak)

  - Her iki yüzde (ılıman) olabilir.

  * Epidermisle; - Aynı hizada (ılıman)

  - İçeri doğru girmiş (kurak)

  - Dışarıya doğru çıkmış (kurak) olabilir.

  * Kloroplast organeli vardır ve fotosentez yapar.

  * İki bekçi (kilit) hücresinden oluşur. Bu hücrelerin birbirine bakan çeperleri kalın, çevreye bakan çeperleri incedir.  * Açılıp kapana bilir.

  * Kurak, sıcak ve rüzgarlı havada kapalıdır. serin ve nemli havalarda açıktır.

  * Açılma; - Bekçi hücrelerinin yoğunluğu artırılır. - Fotosentez,

  - Nişasta sindirimi,

  - Sitoplazmaya mineral alınması,

  - Protein sindirimi vs.

  - Osmotik basınç artar,

  - Komşu hücrelerden su gelir,

  - Turgor basıncı artar ve stoma açıklığı artar.
   
Yükleniyor...