Boşanmada Karşı Dava Dilekçesi

'Kadınca' forumunda Blue tarafından 19 Mar 2010 tarihinde açılan konu

 1. Boşanmada Karşı Dava Dilekçesi

  . AİLE MAHKEMESİNE

  DAVALI VE

  KARŞI DAVACI :

  VEKİLİ :

  DAVACI VE

  KARŞI DAVALI :

  KONU : Davacının Boşanma

  İsteminin Reddi İle Davacı Olarak Boşanma İsteminin

  Kabulü ve Boşanmaya Karar Verilmesi İstemidir.

  AÇIKLAMALAR :

  A) CEVAPLARIMIZ :

  1-) Müvekkilim eşi Boşanma Davası açmıştır.

  Müvekkilimin evlilikteki geçimsizlikte hiçbir kusuru

  bulunmamaktadır. Asıl kusurlu olan müvekkilimin

  eşidir.

  2-) Karşı taraf kusurlu olması nedeniyle dava

  açamaz. Açılan Boşanma Davasının reddine

  ve yargımla giderlerinin davcı tarafa yükletilmesine

  karar verilmesini saygıyla talep ederiz.

  B) KARŞI DAVA:

  1-) Müvekkilimin eşi evliliğin başından itibaren

  sürekli tartışmakta çıkarmaktadır. Müvekkilimin

  maddi durumunu beğenmemekte daha lüks

  bir hayat yaşamak istemekte ve bu nedene

  dayanan şikayetleri evliliği çekilmez hale

  getirmektedir.

  2-) Bu nedenlere dayanarak Karşılık Dava

  açıyoruz.

  HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 166

  ve ilgili mevzuat.

  HUKUKİ DELİLLER : Evlilik kaydı, tanık

  beyanları ve diğer deliller.

  SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız

  nedenlerle, haksız ve yasal dayanaktan yoksun

  davanın reddine, karşılık davamızın kabulüyle

  müvekkilimin eşinden boşanmasına, yargılama

  giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine, karar
  verilmesini saygılarımla talep ederim

  Davalı – Karşı Davacı
  Vekili Av..
   
Yükleniyor...