Büyük İskender Ve Helenistik Dönem Medeniyeti

'Tarih Bölümü' forumunda anniccha tarafından 21 Kas 2010 tarihinde açılan konu

 1. Helenistik Dönem Medeniyeti Ve Büyük İskender
  Büyük İskender Helenistik Dönem
  Büyük İskender Ve Helenistik Dönem Medeniyeti

  Büyük İskender ve Asya Seferi
  Büyük İskender, Makedonya Kralı II. Filipin oğludur. II. Filip, Pers hakimiyetinde bulunan Anadoludaki İyon şehirlerini kurtarmak ve Perslerden öç almak için hazırlık yaptığı sırada öldü (M.ö. 336). Yerine oğlu İskender geçti. İskenderin şahsiyetini kazanmasında ve eğitiminde en büyük rolü olan hocası Aristo idi. Aristo, öğrencisine “Yunanistan bütün dünyaya hakim olacak güçtedir. Yalnız bunun için ülkeyi bir ilah gibi idare edecek ve kimseye, hatta kanunlara bile boyun eğmeyecek bir krala ihtiyaç vardır. düşüncesini aşılamaya çalışmıştır.

  İskender, babasının düşüncelerini gerçekleştirmek üzere, Makedonyalılar ve Yunanlılardan meydana gelen ordusu ile Çanakkale Boğazını geçti. Pers ordusunu Granikosta (Biga Çayı) mağlup etti (M.Ö. 334). Sarda giren iskender, büyük ganimetler ele geçirdi. Bazı şehirleri ülkesine kattı. Pers kralı III. Darius, 100 000 kişilik ordusu ile iskendere mani olmak istedi. Persleri dar bir geçite sıkıştıran İskender, M.ö. 333 yılında, Issosta III. Dariusu mağlup etti. ÜI Dariusun hazinelerinin tamamı iskenderin eline geçti.

  Issos galibiyeti ile iskender, Pers imparatorluğunun kalbine giden yolu açmış oluyordu. Pers imparatorluğunun merkezine gitmeden önce, Perslerin önemli deniz üssü olan Suriye kıyısındaki limanlarını (Tiros hariç) fethetti. Tirosun alınmasından sonra iskender, Arabistan ile Suriye arasındaki Gazze üzerinden Mısıra girdi. Pers kolonisi Mısır, harp etmeden teslim oldu. Mısır, 24 yaşındaki iskenderi bir kurtarıcı olarak karşıladı (M.Ö.332). Kafasında doğunun ve batının tek imparatoru olma düşüncesi yatan iskender, ilk iş olarak Mısırda Persler tarafından yıkılan tapınakları yeniden inşa ettirdi.

  Akdeniz kıyısında limanı bulunmayan Mısırda İskenderiye Limanı kuruldu. M.Ö. 331′de iskender, Mısırdan Mezopotamya üzerine yürüdü. III. Darius, ordusundaki tırpanb savaş arabalan ile Mekedonyalilan bekliyordu. Pers ordusunda ürpanlı arabalar yanında, filler de yer alıyordu. Büyük ve Küçük Zap Suyu arasındaki Erbil Ovasında III. Dariusun ordusu mağlup ve perişan oldu. Babil, Sus, Persopolis şehirleri iskenderin eline geçti, iskender, kaçmış olan III. Dariusun peşine düştü. Ancak III. Dariusun ölüsünü ele geçirebildi.

  İskender M.Ö. 329-328 yıllan arasında Baktriada kaldı. Buradan Indusun yukan çığınndaki Pencapa gitti. Hindistanın zenginlikleri ile büyülenen iskender, buradaki küçük kral hklan egemenliği altına aldı. Hindistanın bitmek bilmeyen muson yağmurları ve Hindistanı tamamen ele geçirme fikri, Makedonyalı askerleri ve komutanlanm rahatsız etti. Bir falcının öğütlerine uyan iskender, Hindistanı tamamen ele geçirme fikrinden vazgeçti.

  İskender M.Ö. 324′te Sus şehrine geldi. Burada kendi ordusunda ve Pers ileri gelenlerinde bir isyan havası sezdi, isyanı kısa sürede şiddetle bastırdı. Ordusunda bulunan paralı Yunan asıllı askerlere topraklar verdi. Böylece yeni yerleşim yerleri kurulmuş ve iskender için tehlikeli olabilecek askeri bir güç başkentten uzaklaştınlmış oldu. III. Dariusun kızlanndan biri ile evlenen iskender, yüklü bir drahoma usûlü koydu. Subaylan ile Pers kadınlannın evlenmesini çekici hale getirdi. Ağır bir hastalığa yakalanan iskender 33 yaşmda Haziran 323′te Babilde öldü.
   
Yükleniyor...