Cafer Bin Ahmed Es-Serrac Kimdir

'Biyografi' forumunda EyLüL tarafından 10 Nis 2012 tarihinde açılan konu

 1. Cafer Bin Ahmed Es-Serrac Hayatı  Cafer Bin Ahmed Es-Serrac Biyografisi

  Cafer Bin Ahmed Es-Serrac Bağdat velîlerinden olup, on birinci yüzyılda yetişen hadis, fıkıh alimi. İsmi Cafer bin Ahmed bin Hüseyin, künyesi Ebû Muhammeddir. Es-Serrac ve el-Karî lakablarıyla meşhûr olmuştur. Bağdadî nisbesiyle de bilinir. Cafer Bin Ahmed Es-Serrac 1026 (H.417) senesinde Bağdatta doğdu, 1106 (H.500) senesinde Bağdatta vefat etti. Kabri, Bab-ı Ebrûz denilen yerdedir.

  Cafer bin Ahmed es-Serrac küçük yaşından îtibaren ilim tahsîline yönelip Bağdadın meşhûr alimlerinden aklî ve naklî ilimleri tahsîl etti. Kıraat yani Kuran-ı kerîmi usûlüne göre okuma ilmini, sarf, nahiv ve lügat ilimlerini öğrendi. Bu ilimlerde yetişip yüksek dereceye ulaştıktan sonra Mısır, Şam, Trablus ve Mekke gibi beldelere giderek pekçok alimden hadîs-i şerîf dinledi. Hanbelî fıkhını öğrenip fıkıhta da yüksek alim oldu. Gittiği yerlerde velîlerin sohbetlerinde bulunup manevî feyz ve tasavvuf yolundan nisbet aldı. Onun ilim öğrendiği ve hadîs-i şerîf dinlediği alimlerin başında; Ebû Ali bin Şazan, Ebül-Kasım bin Şahin, el-Kazvînî, İbn-i Gîyla el-Hilal, El-Bermekî ve benzerleri gelmektedir.

  İlim ve marifette yüksek dereceye ulaştıktan sonra Bağdata dönüp ilim okuttu. Ondan Ebî Tahir es-Silefî ve başka kimseler ilim öğrenip hadîs-i şerîf rivayet ettiler. İlim meclislerinde ve sohbetlerinde İslam dîninin emir ve yasaklarını anlatıp insanların dünya ve ahiret saadetine kavuşmalarına gayret etti.

  Cafer Bin Ahmed Es-Serrac Tatlı sohbetleri esnasında evliya zatların hayatlarını ve menkîbelerini anlatarak müminlerin onları örnek almalarına gayret ederdi. Bir sohbetinde buyurdu ki:


  Cafer Bin Ahmed Es-Serrac İnsanlar o velîlerin büyüklüğünü anlamıyorlar. Onlara cahil diyorlar. Allahü teala mazlûm olan o büyüklerin yardımcısıdır. Onlar akıl sahibi, ileriyi gören kimselerdir. Naîm cennetlerini bu büyük zatlar dolduracaklardır. Orada nûrdan kürsüler üzerine oturacaklar, kendilerine sayısız nîmetler verilecektir. Cennette “Feyyan adında bir nehir vardır. Orada alimler ve velîler, Muhammed aleyhisselamın etrafında toplanacaklardır. İslam alimleri ve velîler, Muhammed aleyhisselamın varisleridir.
   
Yükleniyor...