Cahit Sıtkı Tarancı Edebi Kişiliği

'Biyografi' forumunda Merve tarafından 19 May 2012 tarihinde açılan konu

 1. Cahit Sıtkı Tarancı ve Edebi Kişiliği

  Edebi Kişiliği Cahit Sıtkı Tarancı


  'Sanat için sanat' ilkesine bağlı kaldı. Ona göre şiir, kelimelerle güzel şekiller kurma sanatıdır. Vezin ve kafiyeden kopmamış; ama ölçülü veya serbest, her türlü şiirin güzel olabileceği inancını taşımıştır. Açık ve sade bir üslubu vardır. Çoğu gerçeğe bağlı olan mecazları, derin, karışık ve şaşırtıcı değildir. Uzak çağrışımlara ve hayal oyunlarına pek itibar etmemiştir. Zaman zaman bazı imaj ve sembollere başvurmuştur.

  Şiirlerinde en çok yaşama sevinci ve ölüm temalarına yer vermiş, nedense hep ölümün üstüne gitmiştir. Ayrıca yitik aşklar, mutlu sevdalar, yalnızlık, yaşadığı bohem hayatın buruklukları, çocukluk özlemi de şiirlerine konu olmuştur. Fransız şairlerinden, özellikle Baudelaire ve Verlaine'den etkilenmiştir.
  Cahit Sıtkı, kimileri “Muhit ve “Servet-i Fünun/Uyanış dergilerinde yayımlanan ilk şiirlerini topladığı Ömrümde Sükût'ta (1933), deney evresinin olağan sayılacak acemiliklerini en aza indirebilen bir şair kimliği kazanmıştı. Zaman, ölüm, aynalar gibi Ahmet Hamdi'nin, Necip Fazıl'ın sevdiği temaları işlerken hecenin değişik kalıplarını deniyordu. Yetiştiği yıllar, Nâzım Hikmet'in özgür kuruluşlar içinde coşku çağıltıları haline gelen şiirlerindeki yeni ses, yeni kavramlar ve insanı bulunduğu her yerde arama kaygısı ilgisini çekmedi pek. Ahmet Hamdi gibi erken yaşlanmışlara özgü bir dünyada benmerkezli duyarlıkların ağırlığı altında kaldıkça, “Semada yıldızlardan,yerde kurtlardan başka öldüğümü kimseler bilmeyecek (Ömrümde Sükût) dizelerinde gördüğümüz genç insan gerçeğinin taşıdığı doğallıklara uymayan acılara düştü.

  Ölçüye egemenliği vardı; beğenisi, sesi vardı, ama bu yetenekleri, içerik yönünden kendi kendisini sınırlama tehlikesi taşıyan bir ortamda sergilendiği için yeni bir şiir kurma olanağını vermediler.

  Varlık dergisinin ilk yılında çıkan dokuz şiirinin adları bile Cahit Sıtkı'nın işlediği temalarda, 1920 kuşağının izleyicisi olduğunu gösterir sanıyoruz. Şiirine hareket noktası olan kimi sözcüklerle de saptayabiliriz bu durumu:

  Sonbaharı duyar da ağaç
  Gündüzleri çeker işkence
  Bir hülyada dalar da her gece

  Başında gök ürperen bir taç.
  Göz kırparken ona yıldızlar
  Baharında sanıp kendini
  Çağırır da bülbüllerini
  Ağaç pırıl pırıl sayıklar.

  “Sayıklayan Ağaç, (Varlık, 15 Haziran 1934) adını taşıyan bu şiiri oluşturan 30'a yakın sözcükten sonbahar, ağaç, hülya, gece, yıldızlar, gök, ürperme, bülbül Ahmet Hamdi; sayıklama, işkence, pırıl pırıl Necip Fazıl'ın pek çok kullandıkları sözcükler arasındadır.

  “Eşya (İlkin Varlık, 15 Temmuz 1934) adlı şiir ise hem içerik, hem biçim yönünden Necip Fazıl yörüngesinde görünür.

  Gece oldu mu korkunç
  Şekiller alan eşya
  İçime ürpermeler
  Korkular salan eşya.

  Ben sizi var sanırım
  Sahiden var mısınız?

  Cahit Sıtkı'nın dünyasına egemen olan- yer yer idealizme dönük- bireysellik, şiirinin daha sonraki aşamalarında da sürdüğü için temaları ve sözcük dünyası sınırlıdır.

  Bilmem ki hâtıralar
  Ne istersiniz benden
  Gelir gelmez sonbahar,
  Bu kanat çırpış neden
  Cama vuracak ne var
  Ey eski hâtıralar
  Sanmayın güller açar
  Bülbül değildir öten
  Bu rüzgâr başka rüzgâr

  Şairin Otuz Beş Yaş kitabına da aldığı bu şiirin hatıra, sonbahar, gül, bülbül gibi şiirimizin esmişi sözcüklerinin en yüzeysel anlamlarına dayanarak kurulduğunu görüyoruz. Daha değişik kavramlara açılmak istediği zaman Necip Fazıl'ın şiir dünyasına kapılıyor. “Gündüz (Otuz Beş Yaş, 12. bas., sf. 9) adlı şiirin ilk dörtlüğünü Kültür Haftası'ndaki (6 Mayıs 1936) biçiminden okuyarak saptayabiliriz bu savı.


  Ey sakin suları karıştıran el
  Balıklara huzur vermeyen dalgıç
  Gündüz cüceyle dev, çirkinle güzel
  Arkasında keskin parlayan kılıç.

  Bu geçiş dönemi, Orhan Burian'ın da belirttiği gibi, geceden ve ölümden duyduğu ürküntünün yerini, hayata ve insanoğluna duyduğu sevgi alıncaya kadar sürer Cahit Sıtkı'da. Sonra “Bahar Sarhoşluğu gibi, “Abbas gibi dünyalı şiirler görünmeye başlar. Garipçilerin orta tabaka insanının günlük yaşama bağlı duyarlıklarını ortaya koyuş biçimlerini benimsediğini gösteren örneklerin (Şaşırtmaca, Bir Saadet, Su Sesi, Dalgın Ölü, Uçtu Uçtu) yanı sıra, Rıfat Ilgaz gibi ince yergiyi toplumsal taşlama düzeyine çıkaran şiirler de yazar.

  Bu konak eski paşalardan birinin
  Bu arsa bir mebusundur
  Bir doktorun bu apartman
  Bu dükkân benim değil
  Bu çarşıya hükmeden Yahudiler
  Bereket versin gökyüzünün tapusu yok
  Herkes bakabilir
  Bulutlara kimse el koyamaz
  Hayal kurma hürriyeti var.

  Nedir ki, bir çeşit kendini yenileme çabası olarak düşünebileceğimiz bu girişimci heveslere karşın, şair, duyarlığına egemen olan iki temel etkenden kurtulamaz: Yaşlanma ve ölüm

  Ölüm Tehlikesi, Dalgın Ölü, İnsan Hali, Paydos, Akıbet, Ölüm gibi şiirlerde; ölüm teması ya doğrudan doğruya, ya dolaylı olarak işlenmiştir.

  Çoktandır tekneyi aldı sular.
  Çoktandır ümitler sende ölüm?

  Sabır tesbihim kopmak üzredir
  Ne gün kalkacak bu perde ölüm (Ölüm)

  Bir de baktım ki ölmüşüm
  Dünya sönmüş başucumda (Bir de Baktım ki Ölmüşüm)

  Gel diyordu uykumda ölüler gel (Davet)

  Bana da yolculuk göründüğü gün
  Bulunmasına bulunur sanırım
  Tabutumu taşıyacak üç beş dost. (İnsan Hali)

  Ölüm yer yer bir istek olarak görünmesine karşılık, çoğun, korku ifadesidir Cahit Sıtkı'da. Bu nedenle, belki çevre koşulları değiştiği, iç güçlerine dayanarak kendini yaşının adamı kimliğinde duyduğu zamanlarında bilinçaltını saran bu korkulara yeter demek ister. Yalnızlıktan yakınır. İçtenliği şiirin başlıca koşullarından biri saydığı için saklamaz kendini, “Bitirdi beni bu içki, bu kumar (Paydos), “Hani ev bark/ Hani çoluk çocuk/ Ne geçti elime bu hayatın/ Meyhanesinde kerhanesinde (Garip Kişi) dizelerinde gördüğümüz gibi açılmamış penceresi kalmasın ister. Her şeyi duyarlığa bağlıdır. Sevgi bile sevgi özlemiyle birlikte yaşar onda. Kadını, aşkı, sevecenliğin egemen olacağı yaşamı özlediği zaman, kötümserliği de, içindeki gizemci adamı da yenmiş görülür.

  Ölmek varsa günün birinde gayri
  Göz nuru, el emeği, alın teri
  Yaşadığım iyi kötü günleri
  Değişmem hiçbir cennet masalına. (İnsanoğlu)

  dizelerinde gördüğümüz gibi, birçok şiirine ve usa aykırı olan her şeye yeter demek isteyen bir davranışla yılların biriktirdiği alışkanlıklara karşı çıkar. Bu elbette ki idealizmden materyalizme yöneliş değil, kişiliğinin artık kendine karşın, başkaldırısıdır.

  Ahmet Hamdi ve Necip Fazıl şiirini, 1940 hareketine ulaştıran Cahit Sıtkı'nın, dönemi içinde yarattığı geniş etkiyi yaşadığını yazma alışkanlığına bağlayabiliriz.


  alıntı
   
Yükleniyor...