Canlıların Özellikleri Madde Madde Açıklamalı

'Eğitim Merkezi' forumunda Burcu tarafından 20 Eyl 2014 tarihinde açılan konu

 1. Bilim adamları, varlıkları canlı olarak nitelendirebilmek için aşağıda belirtilen bazı özelliklerin onlarda bulunması gerektiğini söylemişlerdir.

  • En Küçük Canlı Yapı Hücredir: Bütün canlılar hücre olarak adlandırılan temel fonksiyonel yapı biriminden meydana gelir. Bu yapılar, bazen tek başına bakteriler gibi bir hücreli canlıları oluşturabileceği gibi bazen de birçoğu bir araya gelerek kelebek, balık ve ağaç gibi çok hücreli canlıları oluşturabilirler.
  • Canlılar Büyür, Gelişir ve Ölür: Bir hücreli canlılar hücrelerinin hacimce ve kütlece artması ile büyür ve gelişirler. Çok hücreli canlılarda ise büyüme ve gelişme hücrelerin bölünmesi ve hücre hacminin artışıyla olur.
  • Canlılar Hareket Eder: Bazı insanlar hareketi, özellikle insan ve hayvanların verdikleri fiziksel tepkilerden biri olarak değerlendirir. Çünkü çevremizdeki hayvanların hareketlerini ve kendi hareketlerimizi açık bir şekilde, rahatlıkla gözlemleyebiliriz. Anacak bitkilerin bir yerden başka bir yere hareket ettikleri gözlenememektedir. Ayrıca süngerler ve mercanlar gibi mazı hayvan gruplarının yetişkinlik dönemlerinde bir yerden başka bir yere hareket ettikleri gözlenmez. Bu ve benzer hayvan gruplarında hareket, sil ve kamçı gibi yapılar sayesinde gerçekleşir.
  • Canlılar uyarılara tepki verirler: Canlıların kendi yapısından ve yaşadığı ortamdan kaynaklanan fiziksel ve kimyasal uyaranlara tepki göstermesine uyarılma denir. Bütün canlılar çevreden gelen uyarılara farklı şekillerde tepki verebilirler. İç veya dış ortamda gerçekleşen bu olaylara verilen tepkiler yönelme, kaçma ve renk değiştirme gibi fiziksel veya ısı düzenleme, yoğunluk değiştirme gibi kimyasal olarak iki şekilde gerçekleşebilir.
  • Canlılar Yaşadıkları Ortama Uyum Sağlar: Canlıların bulundukları çerede yaşamasını sağlayan kalıtsal, yapısal veya davranışsal değişikliklere uyum denilmektedir. Nesilden nesile aktarılabilen bu özellikler, yaşanılan ortam içerisinde canlının hayatta kalabilmesi ve çoğalabilmesini sağlar.
  • Canlılar Beslenir: Beslenme canlının enerji ihtiyacını karşılayabilmek için gerekli olan maddelerin, canlı dışı ortamlardan temin edilmesi faaliyetlerine verilen isimdir. Bazı insanlar bitkilerin topraktan beslendiğini düşünmektedirler. Bitkiler de beslenir ancak bitkiler kendi ürettikleri besini kullanır.
  • Canlılar Solunum Yaparak Kullanabilecekleri Enerjiyi Elde Ederler: Canlılar, yaşamsal faaliyetlerini yerine getirebilmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar. Canlılar, enerjiyi solunum adı verilen ve hücre içerisinde gerçekleşen bir dzi kimyasal reaksiyon sonucu besinlerden elde ederler.
  • Canlılar Boşaltım Yaparlar: Enerji elde etme sürecinde meydana gelen atıkların canlı vücudundan dışarı atılması gerekir. Atıkların hücre veya vücut dışına atılması işlemine boşaltım denir. Canlılar boşaltım işlemini farklı yöntemlerle gerçekleştirir.
  • Canlılar üreyerek nesillerini devam ettirirler: Kendisine benzer yeni canlılar oluşturabilme yeteneği, canlıları cansızlardan ayıran önemli bir özelliktir. Bazı canlılar kısa sürede, tek başına ve genetik yapılarını değiştirmeden ürerler. Bu duruma bir hücreliler ve bazı omurgasız hayvanlar örnek olarak verilebilir. Bazı canlılarda ise anne ve babadan gelen hücrelerin birleşmesi sonucunda yavru birey veya bireyler meydana gelir
   
Yükleniyor...