Çevre Kirliliği Nedir ve Çözüm Yolları Nelerdir?

'Sosyal Konular' forumunda HazaN tarafından 19 May 2011 tarihinde açılan konu

 1. Çevre Kirliliği nasıl engellenir
  Çevre Kirliliği önlemleri
  Çevre Kirliliği sebepleri

  Çevre tüm canlıların yaşamında önemli bir rol oynamaktadır Nüfusun artışı, kentleşme, sanayileşme gibi faktörler çevre kirliliğinin artmasına önemli katkılarda bulunmaktadır Çevre sorunları özellikle geçen yüzyılın ikinci yarısından itibaren dünya gündemini işgal eden en önemli sorunlardan biri olmuştur Kuşkusuz bu çevre sorunlarının daha önce var olmadığı anlamına gelmemektedir Nüfusun artışı, kentleşme ve sanayileşmenin hızlanması gibi faktörler dolayısıyla çevreye bırakılan atıkların gerek miktarı gerekse türlerinde artış olmuştur Çevre kirliliği başlıca hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği ve gürültü kirliliği olarak karşımıza çıkmaktadır

  Çevre kirliliğin zararlı etkileri sadece canlı varlıklarla ibaret değildir Zararlı etkiler cansız varlıklar üzerinde de kendini göstermektedir Çevre kirliliği hava kirliliğinde olduğu gibi binalar, araç ve malzemeler üzerinde de olumsuz etkiler meydana getirmektedir


  Çevre kirliliğinin boyutlarının ve zararlı etkilerinin artması kalkınma ve büyüme çabalarında çevre konusuna olan duyarlılığı artırmıştır Bu çabalar özellikle gelecek nesillerin ihtiyaçlarını tehlikeye düşürmeden bugünkü neslin ihtiyaçlarını karşılamak olarak ifade edilen “sürdürülebilir kalkınma” kavramının gerek ulusal ve gerekse uluslararası boyutta önem kazanmasına neden olmuştur Bu ise kalkınma ve büyüme çabalarında doğa ve çevrenin azami ölçüde korunmasına yönelik titizlik göstermek gerektiğinin ne kadar önemli olacağını ortaya koymuştur

  Çevre sorunlarının ciddi boyutları gerekli önlemlerin alınması gerektiğini ve gerekli önlemler alınmazsa sorunun boyutlarının da daha da artmaya devam edeceğini ortaya koymaktadır
  Endüstrileşme çabalarının sonucu gerek ağaç gibi kendini yenileyebilir ve gerekse çeşitli madenler gibi kendini yenileyemez enerji kaynakları üzerinde ciddi boyutlarda bir baskı vardır

  Ağaç ve bitki dokusunda tahribat artmakta, bunun sonucu ormanlar ve bitki türleri gittikçe azalmaktadır Erozyon artmaktadır Çölleşme gittikçe artmaktadırAtıkların artması ve çeşitlenmesi neticesi, hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği içinde bulunduğumuz yüzyılda da büyük bir problem olmaya devam etmektedir Endüstriyel faaliyetler, motorlu araçlar, inşa ve onarım gibi faaliyetler neticesi gürültü kirliliği artmaya devam etmektedir

  Fosil yakıtların yoğun kullanılması asit yağmurlarını artırmaktadır Sera gazlarının artması küresel ısınmayı artırmaktadırKüresel ısınma neticesi önemli ölçüde iklim değişikliklerine neden olmaktadır

  Çevre sorunları ve çözümleri, ilk kez sanayi ve teknoloji alanında ileri gitmiş ülkeler ele alınmıştır ABD de çevre ile ilgili kuruluş sayısı 1973 yılında 5000 den fazla olduğu görülmüştür Genel olarak, çevre kirliliği dört madde etrafında toplanmıştır

  Bunlar;
  1-Hava kirliliği
  2-Su Kirliliği
  3-Toprak Kirliliği
  4-Gürültü(ses) kirliliği

  olarak sınıflandırılmıştır 1972 yılı haziran ayında “Stockholm” da “Dünya çevre sorunları konferansı” düzenlenerek ilk kez uluslar arası çözüm yolları araştırılmıştır
   
Yükleniyor...