Çin mitolojisi tanrıları

'Ansiklopedik Bilgi' forumunda YAREN tarafından 14 Ara 2010 tarihinde açılan konu

 1. çin mitolojisi tanrılar, çin mitolojisindeki tanrılar,çin mitolojisinde tanrı anlayışı


  Çin Mitolojisinde Önemli Tanrılar

  Çin mitolojisini büyük oranda etkilemiş, özgün ve yerli Daoizmi kuran kişilikler eserlerinde herhangi bir tanrıdan veya tanrısal figürden söz etmemişlerdir. Bununla birlikte bu dinî ve mistik hareketlerin ortaya çıktığı veya Çin'e getirildiği dönemde (örneğin Budizmin Çin'e geldiği dönemde) Çin halkı hâli hazırda politeistik inançlara sahipti. Her ne kadar sistematik bir şekilde ele alınmamış olsa ve farklı yerel topluluklarda büyük farklılıklar gösterse de var olan politeizm netti; böylece zaman içinde yeni dinî ve mistik akımlar da bu politeizmi sahiplendi ve kendi düşüncelerinin temelleri doğrultusunda sistematize etti. Çok büyük bir hiyerarşiye sahip olan Çin politeizminde imtihanlarda başarıyı getiren tanrıdan mutfak tanrısına kadar çok çeşitlilik söz konusudur. Çeşitli önemli tanrıların altında, özellikle farklı yerel bölgelerde, birçok sayıda farklı tanrıya inanılmaktaydı. Ayrıca aynı konuyla ilişkilendirilen birden çok tanrı veya tanrıça bulunmaktaydı.

  Daoizmdeki üçlemeyi gösteren bir betimleme.

  Üç Saflık (veya Üç Saf Olanlar) / Daoizmdeki üçleme
  Dört İmparator /- Daoizmdeki cennetsel krallar
  Yeşim İmparator (her şey ve herkesin hakimi)
  Beiji Dadi (yıldızların hakimi)
  Tianhuang Dadi (tanrıların hakimi)
  Dünya İmparatoriçesi
  Xi Wangmu / Batının ana kraliçesi; sonsuz yaşamın sırrına sahip olduğuna inanılırdı
  Xuan Wu - ayrıca Bei Di olarak da bilinir
  Xuan Nü / Huang Di'ye Chi You karşısında yardım etmiş olan tanrıça
  Sekiz Ölümsüz Daoist
  He Xiangu
  Cao Guojiu
  Tie Guaili
  Lan Caihe
  Lu Dongbin
  Han Xiangzi
  Zhang Guolao
  Han Zhongli


  Budist kökenli ilâhlar


  Guan Yin (Kuan Yin) - Rahmet tanrıçası (ilk mitolojilerde Daoist gelenekte yer alır ve Daoist ismi şudur: Ci Hang Zhen Ren


  Gülen Buda / Popüler Budist tanrı; mutluluk ve mülk tanrısı
  Dizang / Ölülerin kurtarıcısı.
  Yanluo / Cehennemin hakimi (Yama Raja)
  Dört İlâhî Kral / Dört Budist koruyucu tanrı
  Gautama Buddha / Bazılarınca tanrı olarak inanılan figür


  Lei Gong / Gök gürültüsü tanrısı
  Guan Yu / Askerî güç, savaş ve kardeşlik tanrısı
  Zhao Gongming / Zenginlik tanrısı
  Bi Gan /Zenginlik tanrısı
  Bi Fang / Ateş tanrısı
  Kui Xing / İmtihan tanrısı
  Sun Wukong /Batı'ya Yolculuk anlatısındaki Maymun Kral
  Matsu / Deniz tanrıçası; cennetin kraliçesi olarak da tanınırdı
  Zao Jun /Popüler mutfak tanrısı (veya tanrıları)
  Tu Di Gong / Arazi tanrısı (veya tanrıları)
  Tam Kung / Deniz tanrısı
  Zhu Rong /Ateş tanrısı, Gong Gong'u yenmiştir
  Gong Gong /Su tanrısı; ateş tanrısı ile savaşında, Buzhou Dağını ezmiş, göğü kırmıştır ki gök daha sonra Nü Wa tarafından onarılmıştır
  Chi You /Savaş tanrısı, metal silahların mucidi; ayrıca Huang Di'nin de düşmanıydı
  Da Yu /Taşkınları kontrol etmek için nehirlerin seyirlerini düzenleyen tanrı
  Hou Yi /Güneşleri vuran, kurtarıcı bir okçu kahraman
  Chang /E Hou Yi'nin karısı; Ay tanrıçası olmuştur
  Han Ba / Antik kuralık tanrıçası
  Gao Yao - Adalet ve yargı tanrısı


  Çin mitolojisinde üçleme

  Birçok din ve mitolojide görülen üçleme olgusuna Çin mitolojisinde de rastlanır. Daoist geleneğe göre Üç Saf ve Berrak Olanlar, Üç Saf Olanlar, Üç Saflık gibi isimlerle anılan üç ilâhî figür her şeyin üstündeki, en önemli varlıklardır. Bunlar sırasıyla: yaratılışın kökeni Yu-ch'ing (Kanton lehçesi: Yoc-Tsing), ilâhîliğin ve zenginliğin kökeni Shang-ch'ing (Kanton lehçesi: Serng Tsing) ve Dao ve erdemlerin kökeni T'ai-ch'ing (Kanton lehçesi: Tai Tsing) olarak isimlendirilirler. Yaratılışın kökeni olan Yu-ch'ing'in ise başlangıçta saf enerjiden ortaya çıktığına, bu bir varlığın iki varlığa dönüştüğüne (neden olduğuna), iki varlığınsa üç varlığa dönüştüğüne (neden olduğuna) inanılır. Buradaki dönüşmek veya neden olmak Hristiyan inancındaki üçlemedeki neden olmaya benzer bir şekildedir ve insanî üremeye benzer bir tür doğurma fiilinden farklıdır. Daoist yazınlarına göre, Dao ve erdemlerin kökeni olan T'ai-ch'ing zaman içinde çeşitli şekillerde vücut bularak insanlara doğruları öğretmeye çalışmıştır. Daoizmde, Daoizmin kurucusu olan Laozi'nin de T'ai-ch'ing'in enkarnasyonlarından yani vücut bulmuş hâllerinden birisi olduğuna inanılır.
   
Yükleniyor...