Çokgen Çeşitleri ve Çokgenlerin Özellikleri

'Eğitim Merkezi' forumunda HazaN tarafından 12 May 2011 tarihinde açılan konu

 1. Kaç çeşit çokgen vardır
  çokgenlerin özellikleri nelerdir

  (Geometrik Cisimlerin Özellikleri)

  Çokgen, düzlemde birbirinden farklı ve herhangi üçü doğrusal olmayan n tane (n ³ 3) noktayı ikişer ikişer birleştiren parçalarının oluşturduğu kapalı şekillerdir

  1 İçbükey (konkav) çokgenler: Bir çokgenin bazı kenar doğruları çokgeni kesiyorsa bu tür çokgenlere İçbükey çokgen denir
  2 Dışbükey (konveks) çokgenler: Kenar doğrularının hiçbiri, çokgeni kesmiyorsa bu çokgenlere dış bükey çokgen denir


  Çokgenlerin elemanları

  A, B, C, D, E noktalarına çokgenin köşeleri denir Komşu ikiköşeyi birleştiren [AB], [BC], [CD], [DE] ve [EA] doğruparçaları çokgenin kenarlarıdır
  İç bölgede kenarlar arasında oluşan açılara çokgenin iç açıları denir
  İç açılara komşu ve bütünler olan açılara çokgenin dış açıları denir
  Köşeleri birleştiren kenarlar haricindeki doğru parçalarına köşegen adı verilir

  İç bükey çokgenler

  Köşegenlerinin bazıları çokgenin içinde, bazıları dışındaysa bu iç bükey çokgendir

  Dışbükey Çokgenlerin Özellikleri

  Köşegenlerinin tamamı çokgenin iç bölgesinde ise o çokgen dış bükey çokgendir

  * İç açılar toplamı: Dış bükey bir çokgenin n tane kenarı var ise iç açılarının toplam

  (n -2) 180°

  * Dış açılar toplamı: Bütün dışbükey çokgenlerde

  Dış açılar toplamı =360°

  * Köşegenlerin sayısı: n kenarlı dışbükey bir çokgenin

  köşegen sayısı=n(n-3)/2

  * Bir köşeden (n – 3) tane köşegen çizilebilir

  * n kenarlı dışbükey bir çokgenin içerisinde, bir köşeden köşegenler çizilerek

  (n – 2) adet üçgen elde edilebilir

  Düzgün Çokgenler

  Tüm kenarları ve tüm açıları eşit olan çokgenlere düzgün çokgenler denir

  Düzgün Çokgenin Alanı

  * n kenarlı düzgün çokgenin bir kenarı a ve içteğet yarıçapı r ise alanı

  Alan=nar/2 (r= içteğet çember merkezi ile iki köşenin oluşturduğu üçgenin yüksekliği)

  * n kenarlı bir düzgün çokgende bir kenarı gören merkez açı(Bu açı aynı zamanda dış açıdır) α=360/n ve çevrel çemberin yarıçapı R ise çokgenin alanı

  Alan=nR²sinα/2 Ör: Düzgün bir altıgen altı tane eşkenar üçgenden oluşur Bir kenarına a dersek alanı hesaplama formülü şudur: Alan=6a²√3/4 a İçbükey (konkav) çokgenler: Bir çokgenin bazı kenar doğruları çokgeni kesiyorsa bu tür çokgenlere İçbükey çokgen denir

  b Dışbükey (konveks) çokgenler: Kenar doğrularının hiçbiri, çokgeni kesmiyorsa bu çokgenlere denir

  2 Dışbükey Çokgenlerin Özellikleri

  a İç açılar toplamı: Dış bükey bir çokgenin n tane kenarı var ise iç açılarının toplamı (n - 2) 180° Üçgen için (3 – 2) 180° = 180° Dörtgen için (4 – 2) 180° = 360° Beşgen için (5 – 2) 180° = 540° b Dış açılar toplamı: Bütün dışbükey çokgenlerde, Dış açılar toplamı =360° c Köşegenlerin sayısı: n kenarlı dışbükey bir çokgenin Bir köşeden (n – 3) tane köşegen çizilebilir · n kenarlı dışbükey bir çokgenin içerisinde, bir köşeden köşegenler çizilerek (n – 2) adet üçgen elde edilebilir
   
Yükleniyor...