Cuma Günü Cuma Suresi Okumak

'Dualar ve Faziletleri' forumunda EyLüL tarafından 5 Ağu 2012 tarihinde açılan konu

 1. Cuma Günü Cuma Suresi  Cuma Günü Cuma Suresi Okumanın Fazileti

  İmam Cafer-i Sadık (a.s.) buyurdu:

  Bizim Şialarımızdan her müminin Cuma gecesi namazının birinci rekatında Cuma suresini okuması vacibtir.(sevaptır) Kim okursa onun mükafatı Cennettir.

  Bu mübarek sure, göklerde ve yerde bulunan herşeyin Allahu Tealayı tenzili ve teşbih ettiklerini beyan ederek başlıyor.

  Abdullah b. Abbas diyor ki

  Resulullah, cuma günü sabah namazında Secde suresini ve Dehr (İnsan) suresini okurdu. Cuma namazında ise Cuma suresini ve Münafıkûn suresini okurdu.

  CUMA GÜNÜ CUMA SURESİNİ OKUMANIN FAZİLETİ

  Sure-i Cuma'yı okumayı adet haline getiren kimseye, müslüman memleketlerinde Cuma namazına gelen ve gelmeyen kimselerin adedi karşılığındaki onar sevap verilir.

  Bir kimse, Cuma Suresini fırsat buldukça okumaya devam ederse, şeytanın vesvesesinden kurtulur. Bir kimse aşağıda gelecek ayeti kerimeyi bir sadef üzerine yazdırıp, yazım işini herhangi bir Cuma gününe rastlatsa ve aynı gün zahire ambarı veya eşya deposu gibi servetinin yığılı olduğu yere koysa, o mal veya servet her türlü tehlikeye karşı korunduğu gibi, bereketlenmesine ve hayırlı sonuçlar alınmasına vesile olur.

  Zâlike fadlüllâhi yü'tîhi men yeşâ', vellâhü zül fadlil azıym.

  CUMA SÜRESİ TÜRKÇE OKUNUŞU

  Yesebbihu lillahi ma fiyssemavati ve ma fiylardıl elmelikilkuddusil-aziyzilhakiymi
  Huvelleziy bease fiylummiyyiyne resulen minhum yetlu aleyhim ayatihi ve yuzekkiyhim ve yuallimuhumulkitabe velhıkmete ve inkanu min kablu lefiy dalalin mubiynin
  Ve ahariyne minhum lemma yelhaku bihim ve huvelaziyzulhakiymu
  Zalike fadlullahi yutiyhi men yeşau vallahu zulfadlilazıymi
  Meselulleziyne hummiluttevrate summe lem yahmiluha kemeselilhımari yahmilu esfaren bise meselulkavmilleziyne kezzebu biayatillahi vallahu la yehdiylkavmezzalimiyne
  Kul ya eyyuhelleziyne hadu in zeamtum ennekum evliyau lillahi min duninnasi fetemennevulmevte in kuntum sadikıyne
  Ve la yetemennevnehu ebeden bima kaddemet eydiyhim vallahu aliymun bizzalimiyne
  Kul innelmevtelleziy tefirrune minhu feinnehu mulakıykum summe tureddune ila alimilğaybi veşşehadeti feyunebiiukum bima kuntum tamelune
  Ya eyyuhelleziyne amenu iza nudiye lissalati min yevmilcumuati fesav ila zikrillahi ve zerulbeya zalikum hayrun lekum in kuntum talemune
  Feiza kudıyetissalatu fenteşiru fiylardı vebteğu min fadlillahi vezkurullahe kesiyren leallekum tuflihune
  Ve iza reev ticareten ev lehveninfaddu ileyha ve terekuke kaimen kul ma ındallahi hayrun millehvi ve minetticareti vallahu hayrurrazikıyne
   
 2. Cevap: Cuma Günü Cuma Suresi Okumak

  kardeşim sureyi doğru yazyın YÜSEBBİHU Yesebbihu değil milletin de günahına girmeyin koskoca ötre var orda hüvellezi doğrusu y yazmana gerek yok o bi uzatma meddi tabi
   
Yükleniyor...