Cuma Gününün Fazileti

'Dini Bilgiler' forumunda EyLüL tarafından 6 Nis 2012 tarihinde açılan konu

 1. Cuma Günü ve Fazileti
  Cuma Gününün Fazileti Nedir

  Cuma gününde bir zaman vardır ki, şayet bir müslüman namaz kılarken o vakte rastlar da Allah'tan bir şey isterse, Allah ona dileğini mutlaka verir.

  Müslüman aleminde Cuma günü müminlerin bayramıdır. Cuma gününde yapılan ibadetlerin sevabı iki kat verilir. Yine Cuma günü işlenen günahlar da iki kat yazılır. Özellikle Cuma gününü, günahlardan kaçıp ibadetle geçirmeye gayret edilmelidir.

  Resûl-i Ekrem o zamanın pek kısa olduğunu eliyle gösterdi."Buhârî, Cum`a 37, Talâk 24

  -Günlerinizin en faziletlisi cuma günüdür. Bu sebeple o gün bana çokca salâtü selâm getiriniz; zira sizin salâtü selâmlarınız bana sunulur. "Ebû Dâvûd, Salât 201

  -Her kim cuma günü abdest alırsa ne iyi eder; hele gusül alırsa, o daha iyidir. "Ebû Dâvûd, Tahâret 128

  -Bir kimse güzelce abdest alarak cuma namazına gelir, hutbeyi ses çıkarmadan dinlerse, iki cuma arasındaki ve fazla olarak üç günlük daha günahları bağışlanır. Kim hutbe okunurken çakıl taşlarıyla oynarsa, boş ve mânasız bir iş yapmış olur. "Müslim, Cum`a 27,Ebû Dâvûd, Salât 203

  "Cuma Namazları Büyük günahlardan kaçınıldığı sürece, beş vakit namaz ile iki cuma ve iki ramazan, aralarında geçen günahlara keffaret olur. "Müslim, Tahâret 16

  "Bazı kimseler cuma namazlarını terketmekten ya vazgeçerler veya Allah Teâlâ onların kalplerini mühürler de gafillerden olurlar. "Müslim, Cum'a

  Birgün Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhümâ bana:
  - Cuma günü duaların kabul edildiği zaman hakkında babanın Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis rivayet ettiğini duydun mu? diye sordu. Ben de:
  - Evet, duydum. Babam, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken işittiğini söyledi:
  "O vakit, imamın minbere oturduğu andan namazın kılındığı zamana kadar olan süre içindedir."Buhârî, Cum`a 37

  Rasulullah (s.a.v.) Cuma gününü "mü'minlerin bayramı" olarak tasnif buyurur. Bayram, bir kısım imtiyazları ve hususiyetleri sebebiyle bir günün diğer günlerde olmayan, o güne has bazı umumi merasimlerle kutlamasıdır. Her bayramda bir kutlama ve merasim ve bunun da bir sebebi vardır. O halde, Cuma gününü kutlamaya sevk eden hususiyetleri nelerdir? Şeriat kitapları, bu günün hususiyetleri üzerine otuzdan fazla keramet ve fazilet zikrederler

  Bayram günüdür, Münferit oruç tutulmaz.
  O günün sabahında Secde ve insan surelerini, gündüzde Cuma ve Münafıkun sureleri okunur.
  Cuma günü gusledilir, koku sürülür, misvak kullanılır, en güzel elbiseler giyilir.
  Mescidler buhurlanır.
  Mescide erken gidilir.
  Hatip hutbeye çıkıncaya kadar ibadetle meşgul olunur.
  Sessiz durulur, hutbe dinlenir.
  Kehf suresi okunur.


  Rasulullah (sav) şöyle buyurmuştur:

  “Kim herhangi bir özrü olmadan üç cuma namazını kılmazsa, Allah onun kalbini mühürler. Hadisin diğer rivayetinde:
  “Bu kimse, İslamı arkasına atmıştır2 buyrulmuştur.

  Bir adam, İbnu Abbasa gelerek, cuma ve cemaate hiç katılmadan vefat eden kimsenin durumundan sordu.
  İbn Abbas ona: “O, cehennemdedir. diye cevap verdi. Adam, bu soruyu bir ay boyunca çeşitli defalar tekrar edip soruyordu. Her defasında İbnu Abbas, ona aynı cevabı vererek: “O, cehennemdedir diyordu.

  Cuma namazı, iki veya üç fersahlık mesafeden gelinerek eda edilir. Köyde yaşayıp da, sabah erken evinden çıkarak Cuma namazına yetişen ve akşam da evine dönebilen kimselerin, şehre gelip cuma namazını kılmaları müstehaptır.

  Cuma namazı beş kişiden düşer. Bunlar: Çocuk, köle, kadın, yolcu ve hastalardır.3 Bunlardan kim, cuma namazını kılarsa, bu onun için kafi olup, o vaktin farzını eda etmiş olur.

  Hadiste şöyle buyrulmuştur: “Ehli kitap olan Yahudi ve Hristiyanlara cuma günü verilmiştir. Fakat onlar, ihtilaf ederek onu bıraktılar. Allah rahmetiyle bizi, bu konuda hidayete erdirdi ve o günü bu ümmete verdi. Onu, müminler için bir bayram yaptı. Bugüne ilk sahip çıkan müslümanlardır. Ehli kitap ise, bu konuda onlara tabidirler.4

  Enes b. Malikin rivayet ettiği hadiste, Hz. Peygamber (s.a.v), şöyle buyurmuştur: “Bana Cebrail (a.s) geldi. Avucunda beyaz bir ayna vardı. Bana:

  -Bu, cuma namazıdır, Rabbin onu, sana ve senden sonra ümmetine bayram olsun diye, farz kılmıştır, dedi. Ben:

  -Bu günde bizim için ne vardır? diye sordum. Şöyle dedi.

  -O günde, pek hayırlı bir vakit vardır. Kim o zaman içerisinde, kendisi için nasip edilen bir hayrı isterse, Allah onu kendisine verir. Ama istediği şey, kendisi için takdir edilmemişse, Allah, ondan daha büyük bir nimeti kendisi için ahirete saklar. Kul kendisi için takdir edilmiş olan bir kötülükten Allaha sığınırsa, Allah onu, ondan daha büyüğünden muhafaza buyurur. Cuma günü, meleklerin yanında günlerin en kıymetlisidir. Biz onu, ahirette yevmül-mezîd/ikramı çok olan gün diye anarız.

  Rasulullah (s.a.v) buyurur ki: Cebraile: O güne niçin yevmül-mezid denir? diye sordum. Şöyle dedi: “Çünkü Azîz ve Celîl olan Rabbin, cennette beyaz misk ile donatılmış bir vadi hazırlamıştır. Cuma günü olduğunda, İlliyyînden Kürsü makamına iner. Hadisin sonu şöyle bitmektedir:

  Yüce Allah, Cuma günü müminler için tecelli buyurur, onlar Allahın cemaline nazar ederler.
   
Yükleniyor...