Cumhuriyet Bayramı Drama

'Ders notları' forumunda anniccha tarafından 23 Ara 2010 tarihinde açılan konu


 1. Cumhuriyet Bayramı Drama, Piyes, Tiyatro
  29 Ekim CumhuriyeTiyatro
  Cumhuriyet Bayramı Drama Örneği

  Üniversiteyi hedefleyen bir gençle bu yolun başında, koşmadan yorulan bir gencin karşılaşması ve kıyaslanması üzerine

  SAHNE I
  SAHANLATICI: Mustafa Kemal, uzun zamandır açığa çıkarmak için uğraştığı Cumhuriyet düşüncesini uygulamaya sokabilmek için İsmet Paşa hükûmetinin istifa etmesini istemiştir İsmet Paşa hükûmeti istifa etmiştir 29 Ekim’de yeni hükûmetin seçimi yapılacaktır
  (Bir masa etrafında birkaç arkadaşı vardır)
  28 Ekim 1923 Pazar akşamı MKemal ve arkadaşları yemektedir M Kemal, bir ara arkadaşlarına şöyle der:
  MKEMAL: Yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz
  (Onaylama sözleri duyulur)
  1 KİŞİ: Çok yerinde bir karar Paşam
  2 KİŞİ:Bu önemli karar için en uygun zamandır Paşam
  1 KİŞİ:peki Paşam, nasıl bir yol izleyeceğizBu düşünceye karşı çıkanlar olacaktır
  M KEMAL: Arkadaşlar, bu konuyu daha önce sizlerle konuşmaya lüzum ve ihtiyaç görmedimÇünkü sizlerin de benim gibi düşündüğünüzden asla şüphe etmedim Milletimizin refahı ve huzuru için her türlü güçlüğe karşı durmasını bildikŞimdi aynı millet için belki de en büyük iyiliği yapacağızBu konuda sonuna kadar yanımda olacağınızı biliyorum
  1 KİŞİ:Elbette Paşam
  MKEMAL:Şimdi nasıl hareket edeceğimizi planlayalım
  (sahne kararır)
  ANLATICI: Arkadaşları o gece köşkten ayrılırlar; yalnızca İsmet Paşa kalırO akşam Mustafa Kemal ve İsmet Paşa müsvedde bir kanun tasarısı hazırlarlar İlk kez o akşam kağıt üzerine dökülen şu maddeler, Cumhuriyetimizin en büyük nitelikleri olarak kurallaşır
  MKEMAL: İsmet, öncelikle 1921 anayasamızın devlet şeklini tespit eden maddelerinde değişiklikler yapmalıyızBirinci maddeye kesinlikle ” Türkiye devletinin hükumet şekli Cumhuriyettir” Maddesini eklemeliyiz
  İSMET PAŞA:”Türkiye devleti Büyük Millet Meclisi tarafından idare olunur” Şeklinde bir maddeyi de ekleyelim Ayrıca devlet başkanı ile ilgili de bir madde eklemeliyiz
  MKEMAL: Bu konuda şöyle bir madde ekleyelim: Türkiye Cumhurbaşkanı Büyük Millet Meclisi tarafından bir seçim dönemi için seçilirCumhurbaşkanı devletin başıdır
  İSMET PAŞA: Bunlar yeni Türkiye Devleti için çok büyük ve önemli kararlar PaşamUmarım muvaffak oluruz
  MKEMAL: Bundan asla şüphe etmedim Paşam, asla şüphe etmedim
  (Perde kapanır)

  SAHNE II
  ( Meclis sahnesi oluşturulur)
  ANLATICI:29 Ekim 1923 Pazartesi günü saat 1000’da milletvekilleri yeni hükumeti seçmek için Fethi Beyin başkanlığında toplanırlarBu sırada M:Kemal Çankaya köşkündedirAncak bakanlar kurulu için verilen yeni liste yüzünden tartışmalar başlar
  BAŞKAN FETHİ BEY: Yönetim kurulu hazırlık niteliğinde olmak üzere bir bakanlar kurulu listesi hazırladı Yönetim kurulu, kesin bir şey tespit etmiş değildirKarar saygıdeğer kurulumuzundur Bu listeyi genel kurulumuza sunuyorum
  CELAL BEY:Bu listedeki isimler çekilen hükumetten daha kuvvetli değildirBizden refah ve yenilikler isteyen bir millet var, seçimde acele etmeyelimÖzellikle hükûmet başkanını seçerken iyi düşünelim
  SAİP BEY:Meclis başkanlığına Fethi Beyi, başbakanlığa İsmet Paşa’yı seçilmelidir
  EKREM BEY:Yeni hükumet, eski hükumetin boşluğunu doldurabilecek mi?M Kemal Paşa Hazretleri mümkünse bu konudaki görüşlerini açıklasın, aydınlanalım
  ZÜLFÜ BEY:Yetki parti meclisinindir, yönetim kurulunun değildirParti meclisi toplanmalıdır
  MEHMET EFENDİ: Seçilecek hükumet ancak bir ay dayanabilir Hükumetlerin sık sık değişmesi memleketimiz ve milletimiz için kötü ve güç bir durumdur Hükumet istifa sebebini açıkça anlatmazsa herhangi bir seçime katılmam
  VASIF BEY: İsmet Paşa bu millet için çok büyük işler başarmıştır; ancak memleketi ve milleti niçin bırakmıştırLiderlerimiz bizi aydınlatmamıştırİsmet Paşa niçin görevi bırakmıştır?
  NECATİ BEY: Memleketin güvendiği kimselerin bizi bırakıp ayrılmalarını kabul edemeyizİçeriye ve dışarıya karşı kuvvetli bir hükumete ihtiyacımız var Mustafa Kemal Paşa bizi aydınlatmalıdır
  BAŞKAN FETHİ BEY:Arkadaşlar, bu liste ne Paşanın, ne de yönetim kurulumuzundur
  FİKRİ BEY: Vasıf ve Necati Beyin düşüncelerine katılıyorum Memleket sütliman değildir Memleket idaresi gelişigüzel yapılacak bir seçime terkedilemez Kuvvetli şahıslardan oluşması lazım
  İLYAS SAMİ BEY: Bunalımın doğduğu gün giderilmesi gerekir Bir hükumet başkanı seçelim, bu kişi arkadaşlarını toplasın ve bir hükumet kurulsun
  ŞEREF BEY: Arkadaşlar telaş etmeyelim, bu her memlekette görülen şeydir Hepimiz vatanın saadetini düşünüyoruz Önce hükumetin görevini belli edelim, meclis görüşlerini söylesin, sonra da Reis Paşa düşüncelerini açıklasın Bir sonuca varalım
  EYÜP SABRİ EFENDİ: Bir seçim zorunlu gibi görünüyor
  RECEP BEY: Arkadaşlar, üç esaslı noktaya dokunacağım: Birincisi şekil, ikincisi çalışma eksikliği, üçüncüsü manevi birliğimizde açılan gediktirŞekillerde eksiklik olursa iyi sonuç vermezEldeki listede yer alan arkadaşlar hangi zamanda, hangi şartlar altında çalışacaklar? Bu belli değil Kuvvetli bir şahıs, kendi arkadaşları arasından bir hükumet kurmalı
  TALAT BEY: Hükumet başkanın görevi nedir? Önce bu gibi sorunları halletmeliyiz Gazi Paşa bizi aydınlatmalıdır
  BAŞKAN FETHİ BEY: Arkadaşlar, bu görüşmeler yeterlidir Kemalettin Sami Paşa meselenin çözümü için Gazi Paşa’yı görevlendiren bir önerge sunmuştur Şimdi bunu oyluyorum
  (Oylama yapar)
  -Önergeyi kabul edenler,
  -Kabul edilmiştir
  (Perde kapanır)

  SAHNE III
  ANLATICI: Önergenin kabul edilmesi sonucu Mustafa Kemal Paşa toplantıya davet edilir Mustafa Kemal, toplantı salonuna girer girmez kürsüye çıkar ve şu teklifi ortaya koyar
  MUSTAFA KEMAL: Efendiler, hükumet üyelerinin seçimi konusunda görüş birliğine varılamadığı anlaşılmıştır Bana bir saat kadar müsaade buyurun, bir çözüm getireceğim
  BAŞKAN FETHİ BEY:Mustafa Kemal Paşa’nın bu teklifini kabul edenler(Eller kalkar) Kabul edilmiştir Paşam
  ANLATICI : Mustafa Kemal Paşa, bu bir saat içinde gerekli kişileri odasına çağırır ve 28 Ekim gecesi İsmet Paşa ile hazırladıkları kanun tasarısını gösterirMeclis saat 1330’da yeniden toplanır İlk söz Mustafa Kemal’ indir
  MUSTAFA KEMALaygıdeğer arkadaşlar,üzerinde durduğumuz meselenin çözümünde karşılaşılan güçlüklerin sebebi anlaşılmıştır sanırımEksiklik ve yanlışlık uygulamakta olduğumuz usul ve şekildedirŞu andaki anayasamıza göre hükumet seçmek için bütün arkadaşlar bakanları ve hükumeti seçmek zorunda kalıyorArtık bu güçlüğün giderilmesi zamanı gelmiştirBu meselenin çözümü için görevlendirildimBen de düşündüğüm şekli tespit ettimOnu teklif edeceğimTeklifim kabul edilirse kuvvetli ve kendi içinde uyumlu bir hükumet kurmak mümkün olacaktırDevletimizin şekil ve niteliğini tespit eden ve hepimiz için bir gaye olan anayasamızın bazı noktalarına açıklık getirmek gerekiyorTeklifim şudur:
  ANLATICI: Mustafa Kemal Paşa kanun tasarısını katiplerden birine verir, tasarı okunur Mustafa Kemal Paşa’nın teklifinin özünde Cumhuriyet düşüncesi olduğu anlaşılınca tartışmalar başlar
  SABİT BEY: Hükumetin bu şekilde kurulması fikrini kabul ediyorum; ancak anayasa değişikliğiyle meseleyi çözmek mümkün değildirBiz şimdi sadece başbakan seçelim, anayasa değişikliğini sonra düşünürüz
  HAZIM BEY:Anayasa değişikliğini biz burada yapamayızMilletin varlığını ilgilendiren kanunların burada kesin bir şekilde tespit edilmesine taraftar değilimBiz sadece hükumet bunalımına çare bulalım
  YUNUS NADİ BEY:Hazım Beye şunu söylemek istiyorum: Hangi memleket ilk defa anayasa kanunu yaparsa o iş için kurucu meclis oluşturulur ; ancak bizde bununla ilgili bir düzenleme bulunmuyorBiz de bu gibi değişiklikler olmuşturBuna yetkimiz vardırKararsızlığa gerek yokturBiz çözümü paşa’ya bıraktık, o da bize bu teklifi getirdiTeklif edilen şekil zaten vardır, şimdi yalnızca adını koyacağız
  HALİL BEY:Anayasa değişikliğine yetkimiz vardırFakat yapılacak değişiklikler, vatan ve milletimizin saadetini sağlayabilecek mi?Bunu hukukçu arkadaşlar açıklasınlarAçıklama yapılmazsa bu değişikliklere taraftar değilim
  HAMDULLAH SUPHİ:Gazi Paşa’nın teklifi yeni değildirDört yıl önce yapılan kanunun daha açık ifadesidirBunun aleyhinde söz söyleyecekler zaman kaybına yol açarlarTeklif derhal görüşülmelidir
  SEYİT BEY: Kanunların en iyisi şartlardan ve ihtiyaçtan doğmuş olanıdırİhtiyaç ise meydandadırTeklif edilen şekilde bir yenilik yokturZaten yürürlükte olan şeklin daha açık ifadesidir
  İSMET PAŞA: Parti Başkanının teklifini kabule ihtiyaç kesindirBütün dünya bizim hükumet şeklini görüştüğümüzü biliyor Bu görüşlerimizin açıklamamak karışıklığı sürdürmek demektir Avrupa diplomatları “Sizin devlet başkanınız yok” Diyorlar “Hükumetin başkanı devlet başkanınızsa idare şekliniz ne?” diyorlar İdare şeklimizin ne olduğunu soruyorlar Arkadaşlar cumhurbaşkanı olmadan başbakan seçilmesini teklif etmek kanunsuzluk olur, karışıklık doğurur Başbakanın seçilebilmesi için Gazi Paşa Hazretlerinin teklifinin kanunlaşmazsı gerekir
  ŞEREF BEY: Hükumet şekillerinin teker teker sayılmasına gerek yoktur Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir Kime sorarsanız sorunuz, bu Cumhuriyettir Doğan çocuğun adıdırAma bu ad bazılarına hoş gelmezmiş, varsın gelmesin
  YUSUF KEMAL BEY: Kanun kabul edilmelidir Bu konuda gerekli işlemin tamamlanmasını teklif ederim
  ANLATICI: Saat 1800’dir Bazı milletvekillerinin itirazlarına rağmen ; kanun teklifi hazırlanır
  BAŞKAN FETHİ BEY: Tasarının öncelikli ve derhal görüşülmesini teklif ediyorum
  (Kabul sesleri duyulur)
  Arkadaşlar Gazi Paşa tarafından hazırlanan kanun tasarısını kabul edenler?
  (Kabul ve Yaşasın Cumhuriyet! Sesleri duyulur)
  ANLATICI:Cumhuriyetin kabulünün ardından cumhurbaşkanı seçimine geçilir ve sonuç şöyle bildirilir:
  BAŞKAN FETHİ BEY: Türkiye cumhurbaşkanlığı için yapılan oylamaya 158 kişi katılmış ve cumhurbaşkanlığına 158 üye, oybirliğiyle Ankara milletvekili Mustafa Kemal Paşa Hazretlerini seçmişlerdir
  Şimdi kendisini kürsüye davet ediyorum
  MKEMALaygıdeğer arkadaşlar, dünya çapında önemli ve olağanüstü olaylar karşısında, saygıdeğer milletimizin gerçek uyanıklılığının ve şuurunun bir belgesi olan anayasamızın bazı maddelerini açıklığa kavuşturmak için kurulan heyetinize sunulan kanun tasarısının kabulü dolayısıyla Türkiye Devletinin zaten bütün dünyaca bilinen, bilinmesi gereken mahiyeti milletlerarası adıyla adlandırıldıBunun tabi bir gereği olmak üzere bugüne kadar meclis başkanlığında bulundurduğunuz arkadaşınıza cumhurbaşkanı ünvanı vermiş bulunuyorsunuzBu münasebetle şimdiye kadar hakkımda gösterdiğiniz sevgi, samimiyet ve güveni bir defa daha göstermekle yüksek değerbilirliğinizi ispat etmiş oluyorsunuzBundan dolayı yüce heyetinize gönlümün bütün samimiyeti ile teşekkürlerimi arz ederim
  Efendiler, asırlardan beri Doğuda haksızlığa ve zulme uğramış milletimiz, Türk milleti gerçekte soydan sahip bulunduğu yüksek kabiliyetlerden yoksun zannediliyordu
  Son yıllarda milletimizin fiili olarak gösterdiği kabiliyet, tutarlılık ve kavrayış kendi hakkında kötü düşünenlerin ne kadar gafil ve ne kadar gerçeği görmekten uzak , görünüşe aldanan insanlar olduğunu pek güzel ispat ettiMilletimiz kendisinde var olan vasıfları ve değeri , hiükumetin yeni adıyla medeniyet dünyasına çok daha kolaylıkla gösterebilecektirTürkiye Cumhuriyeti, dünya devletleri arasında tuttuğu yere layık olduğunu eserleriyle ispat edecektir
  Arkadaşlar, bu yüksek rejimi yaratan Türk milletinin son 4 yıl içinde kazandığı zafer, bundan sonra da birkaç misli olarak kendini gösterecektirBendeniz çok önemli gördüğüm bir noktadaki ihtiyacı arz etmek zorundayım O ihtiyaç, yüce heyetinizin şahsıma gösterdiği sevgi, güven ve desteğin devamıdırAncak bu sayede ve Tanrı’ nın yardımıyla bana verdiğiniz ve vereceğiniz görevleri en iyi şekilde yapabileceğimi ümit ediyorum
  Daima sayın arkadaşlarımın ellerine çok samimi ve sıkı bir şekilde yapışarak kendimi onların şahıslarından bir an bile uzak görmeyerek çalışacağım Daima milletin sevgi ve güvenine dayanarak hep birlikte ileri gideceğizTürkiye Cumhuriyeti mesut, başarılı ve muzaffer olacaktır
  (Perde kapanır)
  ANLATICI: Cumhuriyet kararı 29 Ekim 1923 Pazartesi günü saat 20 30’da verildi 2045’te
  Cumhurbaşkanı seçildi Durum aynı gece bütün memlekete bildirildi ve her tarafta gece yarısından sonra 101 pare top atılarak ilan edildi
  ( Fonda 10Yıl Marşı çalar)
  HAZIRLAYAN: ÖMÜR SAĞKAL