Cumhuriyet İlanının Nedenleri Ve Sonuçları

'Tarih Bölümü' forumunda Violet tarafından 10 Mar 2011 tarihinde açılan konu

 1. Cumhuriyet İlanının Nedenleri Ve Sonuçları,
  Cumhuriyet İlanının Nedenleri,
  Cumhuriyet İlanının sonuçları,  Mustafa Kemal Paşa Milli Mücadele döneminde attığı her adımda halkın desteğini sağlamaya çalışmıştı 23 Nisan 1920'de TBMM'nin açılması ile yeni Türk devleti kurulmuş oluyordu Bu devlet milli egemenlik İlkesine dayalı idi

  Lozan Barış Konferansı sırasında iç politikada izlenecek konular gündeme geldi Bu konular bazı milletvekilleri arasında tartışmalara yol açtı İtilaf Devletleri bu durumdan faydalanmaya çalıştılar Savaş durumu yeniden gündeme geldi

  Bunun üzerine TBMM, 1 Nisan 1923'te meclisi yenilemek için yeni bir milletvekili seçiminin yapılmasına karar verdi Yapılan seçimler sonunda ikinci Türkiye Büyük Millet Meclisi kuruldu Lozan Antlaşması'nı bu meclis onayladı

  Birinci TBMM (1920-1923) Kurtuluş Savaşı'nı gerçekleştiren ve vatanı kurtaran meclisti İkinci TBMM (1923-1927) ise inkılapları gerçekleştiren meclis oldu Cumhuriyetin ilanı da ikinci TBMM tarafından gerçekleştirildi

  Cumhuriyetin ilan edilmesinin nedenleri şunlardı:
  1 Milli egemenliğinin gerçekleşmesine en uygun rejimi cumhuriyetti
  2 1923'te Hükümetin istifa etmesiyle yeni bir Hükümetin kurulması gerekiyordu Ancak Meclis hükümeti sistemine göre yeni bir Hükümetin oluşturulması çok güçtü Bu krizi aşmak için meclis hükümeti sistemi yerine kabine Hükümeti sistemine geçilmesi gerekiyordu Bu da ancak cumhuriyetin ilanı ile mümkün olabilirdi
  3 Saltanatın kaldırılmasından sonra devlet başkanlığı ve devletin rejimi sorunu ortaya çıkmıştı Bu sorun da cumhuriyet yönetiminin ülkeye getirilmesiyle çözümlenebilirdi

  29 Ekim 1923'te Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları tarafından Cumhuriyet ilan edildi Bu yönetim değişikliği anayasaya eklendi

  Cumhuriyetin ilanın sonuçları ;
  1 Cumhuriyet'in ilanı ile yeni Türk devletinin adı konulmuş ve yönetim biçimi belirlenmiştir
  2 Cumhurbaşkanlığı görevi ortaya çıkmış ve TBMM tarafından İlk cumhurbaşkanı olarak TBMM Başkanı Gazi Mustafa Kemal seçilmiştir Böylece devlet başkanlığı sorunu çözümlenmiştir İlk başbakan da İsmet (İnönü) Paşa olmuştur
  3 Meclis hükümeti sistemi yerine kabine hükümeti sistemi getirilerek hükümet kurma işleri kolaylaşmış böylece meclisin yürütme işlevi hızlanmıştır
  4 “Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olması” İlkesi hayata geçirilmiştir
  5 Mustafa Kemal Paşa “En büyük eseri olarak” cumhuriyeti göstermiştir
   
Yükleniyor...