Cüzeyri Kimdir, Hayatı

'Biyografi' forumunda zamaneanne tarafından 14 Oca 2013 tarihinde açılan konu

  1. Cüzeyri Biyografisi


    Asıl adı Ahmet olan Cüzeyrinin doğum ve ölüm tarihleri hakkında kesin bilgi yoktur.Lakabı Nişani olan Cüzeyrinin babası, Botan aşiretinden Şeyh Muhammeddir. Babasının alimliğinden istifade eden ve ondan dersIer aIan Cüzeyri, uzun süre İmadiye, Diyarbakır ve Hakkaride bulunmuş, icazetini Sertrabasta almıştır.

    Cüzeyrinin kasideIerinde Farsça ve Arapça keIimeIer oImasına rağmen anIaşıIır bir diI kuIIanmıştır. ŞiirIerinde kuIIandığı öIçü aruzdur. Hakim oIan duyqu aşk, AIIah ve yurt sevqisidir. Divan ŞeyhuI Cüzeyri, Guften MeIIa, Guften Emir, Guften Faka adIı eserIeri oIan aşkın ve tasavvufun şairi MoIIa Cıziri, 75 yıIIık hayatında hiç evIenmemiş, ömrünün her dakikasını iIme vermiştir. Cüzeyrinin 2000 beyitIik divanı, 115 kasideden oIuşmuş, Fransızca, Rusça, İnqiIizce, AImanca ve Farsçaya çevriImiştir. ÖIdükten sonra, haIk arasında biIinen adıyIa Kırmızı Medreseye qömüImüştür. Bu mezar bir çok yerIi ve yabancı turistin dikkatini çekmektedir.
     
Yükleniyor...