Danıştay'dan YÖK'ün katsayı kararına iptal

'Haberler' forumunda Ezgi tarafından 27 Kas 2009 tarihinde açılan konu


 1. Eğitim sistemimiz çocuk oyuncağına döndü.Katsayı kararının iptali çok saçma bir tarihte açıklandı.
  Bu karar sadece meslek liselerini değil bölüm değiştiren(sayısaldan eşit ağırlığa geçenler gibi...) öğrencileride etkiledi.

  Danıştay 8. Dairesi, YÖK'ün üniversiteye girişte katsayı farkını kaldıran kararının yürütmesini oy birliği ile durdurdu. YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan, karara itiraz edeceklerini söyledi.
  İstanbul Barosu Başkanlığı, Yükseköğretim Genel Kurulunun (YÖK) yükseköğretime girişte katsayı puanı uygulamasının kaldırılmasına ilişkin 21 Temmuz 2009 tarihli kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştay'da dava açmıştı. Danıştay 8. Dairesi, YÖK'ün kararının yürütmesini oy birliğiyle durdurdu.

  Dairenin kararında, milli eğitim sisteminin yönlendirmeye ilişkin kuralları ile 2547 sayılı Yasanın 45. maddesinde yer alan kurallar yürürlükte ve uygulanıyor iken, bu kuralların uygulanmasını bertaraf edecek şekilde alınan dava konusu kararın, eğitim sisteminin örgütleniş biçimindeki bütünlüğü bozacak nitelik taşıdığı ve uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi amacının dışına çıkıldığının görüldüğü vurgulandı.

  Kararda, "Bu durumda, dava konusu kararın 3, 4. ve 5. maddelerinin, dayanağı yasa hükümlerine aykırı olduğu gibi eğitim sisteminin, hukuka uygun oldukları istikrar kazanmış yargı kararları ile de ortaya konulmuş olan amaç ve ilkelerine, hukuka ve hakkaniyete uygun değildir. Dava konusu kararın uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararlar oluşacağı da açıktır" denildi. Davalı YÖK'ün bu karara itiraz hakkı bulunuyor. İtirazı, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu görüşecek.

  Başörtüsü serbestisini de iptal etmişti
  Danıştay 8. Dairesi, daha önce de Yusuf Ziya Özcan'ın YÖK Başkanlığı döneminde "başörtüsünün yükseköğretimde serbest bırakılmasını öngören' genelgesi için de iptal kararı vermiş ve YÖK’ün böyle bir önerge yayınlamaya yetkisi olmadığına hükmetmişti.

  Danıştay 8. Dairesi, anayasa değişikliğinin ardından üniversitelere türbanlı öğrencilerin alınmasını isteyen genelgeye ilişkin verdiği yürütmeyi durdurma kararının gerekçesinde, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan'ın yetkisini aştığını belirtmişti.

  Danıştay 8. Dairesi, verdiği kararda YÖK Başkanı'nın yetki alanının sınırlarını da çizdi. YÖK Başkanı'nın kamu gücünü kullanırken ‘kamu yararı'nı gözetmesi gerektiğini vurgulayan Daire, gerekçeli kararında şöyle demişti:

  "İdarelerin tesis ettikleri idari işlemlerin özünü oluşturan irade, işlemler kamu gücü kullanılarak ve kamu yararı gözetilerek tesis edilecekleri için bir takım kayıt ve şartlara bağlanmıştır. İdari işlemin unsurlarından olan yetki unsuruna ilişkin kurallar bu kayıt ve şartlar içinde yer almaktadır. Yasalarla kendilerine bırakılmış alanlarda faaliyet gösterebilecek olan idarelerin, işlem tesis ederken sahip oldukları hukuki olanak ve görev alanı 'yetki' kavramı ile ifade edilmektedir. Yetki aynı zamanda, Anayasanın ve yasaların idareye bıraktığı alanlarda tesis edilecek idari işlemlerin hangi idari makam ve organlarınca yapılabileceğini belirlemektedir.İdarelerin işlem tesis ederken uymak zorunda oldukları yetki kuralları kamu düzenindendir ve idarelerin tesis etmiş oldukları işlemler yargı önüne getirildiklerinde yetki kuralına aykırılık, yargı mercii tarafından resen gözönüne alınabilir niteliktedir."
   

 2. Cevap: Danıştay'dan YÖK'ün katsayı kararına iptal

  Birileri taş koyarken diğerleri kaldırıyo...Nereye kadar gidecek görelim?
   

 3. Cevap: Danıştay'dan YÖK'ün katsayı kararına iptal

  Bindik bir alemete gidiyoruz gidiyoruz.. herseyin hayirlisi insallah yanlis kararlardan cabuk dönerler. Genclerin yolunu acalim.
   

 4. Cevap: Danıştay'dan YÖK'ün katsayı kararına iptal

  Diğer ülkeler sanayide çalışak kaliteli elemanlar için meslek liselerine azami özen gösterirken bizimkilerin yaptıklarına bak...Sonrada sanayileşeceğiz gelişeceğiz ama ben göremeyeceğim...
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Danıştay'dan YÖK'ün katsayı
 1. alemşah
  Yanıt:
  0
  Gösterim:
  688