Darülkurra Ne Demek - Darülkurra Nedir - Darülkurra Hakkında Bilgi

'Dini Bilgiler' forumunda Dark tarafından 16 Şub 2011 tarihinde açılan konu


  1. Darülkurra Ne Demek - Darülkurra Nedir - Darülkurra Hakkında Bilgi

    Ortaçağ İslam ülkelerinde, Kur'an okuma yöntemlerini öğreten medrese bölümüdür
    Darülkurraların asıl işlevi, kari denen ve Kuran'ı en güzel biçimde okuyan kişiler ve imamlar yetiştirmekti Güzel okuma olayı daha 7 ve 8 yüzyıllarda önemsenmiş olup, tilavet ve kıraat birer din bilimi olarak gelişmiştir İlk İslam medreselerinde sürekli kuran okunan özel mekânlar bulunmaktaydı Darülkurra denen bu salonlarda, hafızlar bir tür yarış havası içerisinde farklı üslup ve makamlarda Kuran okurlardı Bu tür bir eğitim hafızların sistemli biçimde yetişmelerine olanak verdiğinden, cami ve medrese vakfiyelerinde eleman alımı yapılacakken darülkurralara ve burada eğitim görenlere önemli paylar ayrılırdı anadolu şelcuklu külliyelerinde darülkurralar, cami kapsamında ya da ayrı bir mekân olarak yer almıştır Osmanlı Devleti'nde ise yalnızca hafız yetiştiren ve Kuran'ı ses incelelikleriyle öğretmeye dönük kurumlara darülhuffaz, aynı bölümün tilavet ve kıraatın yanı sıra arapçayı da öğreten yüksek bölümlerine ise darülkurra denildi Bu medreselerin ortak amacı, hafız, cüzhan, mevlidhan, imam, hatip ve müezzin yetiştirmekti 1924 yılında medreselerin kapatılmasından sonra, gittikçe azalan darülkurra ve darülhuffaz geleneği, o zamandan bu zamana camiler, dernekler, Kuran kursları aracılığı ile sürdürülmeye çalışılmıştır
     

Yükleniyor...