Dede Ömer Ruşeni Kimdir

'Biyografi' forumunda EyLüL tarafından 28 Nis 2012 tarihinde açılan konu

 1. Dede Ömer Ruşeni Hayatı


  Dede Ömer Ruşeni Biyografisi

  Evliyanın büyüklerinden ve Osmanlı alimlerinden. Aydın vilayetinin Güzelhisar köyünde doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Aydınlı olduğu için aydınlık manasında Ruşenî lakabı ile anılmıştır. 1487 (H.892) senesinde Tebrizde Kuran-ı kerîm okurken vefat etti. Kabri, Tebrizde kendi adına Selçuk Hatun tarafından yapılan dergâhdadır. Tasavvufta Halvetiyye yolundan Ruşeniyye kolunun kurucusudur.

  Güzelhisarda doğup yetişen Ömer Ruşenî, ilim tahsîli için Bursaya geldi. Yeşil Câmi imâretinde bulunan medreseye yerleşti. Orada bir müddet zahirî ilimleri tahsil ettikten sonra, içinde tasavvuf yoluna girme arzusu çoğalıp, Bursadan ayrılarak Karaman beldesine gitti. Seyyid Yahya Şirvanî hazretlerinin büyük kardeşi Alaeddîn Ali Aydınînin talebeleri arasına girdi. Daha sonra Şirvanın nahiyelerinden olan Baküye giderek, Seyyid Yahya Şirvânî hazretlerinin sohbet ve hizmetine girdi. Kısa zamanda yükselerek hocasının önde gelen talebelerinden ve halîfelerinden oldu.

  Dede Ömer Ruşeni,Seyyid Yahya Şirvanînin sohbetlerine kavuştuktan sonra, kendisini ilme daha çok verdi. Sıkı riyazetler çekti. Nefsin terbiyesi için çok gayret etti. Bu sebeple nefsin arzularını hiç yapmaz ve karşı çıkardı. Bu yoldaki gayret ve istidâdının fazlalığı sebebiyle, kısa zamanda çok yükseldi.

  Dede Ömer Ruşeni Hocasının vefatından sonra onun yerine irşad, insanlara doğru yolu anlatma vazifesi yaptı. İnsanlara Allahü teâlânın râzı olduğu yolu gösterdi. Bir müddet Karabağ, Gence ve Tebriz civârında insanlara rehberlik yaptı. Akkoyunlu sultanlarının dâveti üzerine Tebrize gitti. Orada kendisi için yaptırılan zâviyeye yerleşti. Vefâtına kadar orada hizmet etti. Çok talebe yetiştirdi. İlim ve feyz kaynağı oldu. Talebelerinin en yükseklerinden birisi, Halvetiyye yolunun kollarından olan Gülşeniyye kolunun kurucusu olan ve Gülşeni diye tanınan İbrahim bin Muhammed hazretleridir.

  Dede Ömer Ruşeni, vefatından on beş gün önce, talebeleriyle sohbet etti. Sonra müsafeha edip vedalaştı. Bu vedadan sonra artık sohbet etmedi. Vefatına kadar talebesi İbrahim Gülşenî hizmetinde bulundu.

  Dede Ömer Ruşeni hazretleri, Peygamber efendimizin ve Onun varisleri olan hakiki İslam alimlerinin tam bir aşığı idi. Sevgili Peygamberimiz için yazdığı Türkçe ve Farisi natları (Onun vasıflarını anlatarak öven şiirleri çok kıymetli olup, bu natlara pekçok şair tarafından nazireler yapılmış, yâni aynen onun vezin ve kafiyesi ile şiirler söylenmiştir.
   
Yükleniyor...