depresyon için dua

'Dualar ve Faziletleri' forumunda Sitem tarafından 3 Eki 2011 tarihinde açılan konu

 1. Depresif haller icin dualar
  depresyon duası
  Sıkıntlı durumlar Için Faydalı Dualar

  depresyon için dua

  Yâ Allah-ür-rakîb-ül-hafîz-ür-rahîm. Yâ Allah-ül-hayy-ül-halîm-ül’azîm-ür-raûf-ül-kerîm. Yâ Allah-ül-hayy-ül-kayyüm-ül-kâimü alâ külli nefsin bimâ kesebet hul beynî ve beyne adüvvî!

  2) Lâ ilâhe illallâhül’azîm-ül-halîm lâ ilâhe illallâhü Rabbül-Arş-il’azîm lâ ilâhe illallahü Rabbüs-semâvâti ve Rabbül-Erdı Rabbül’Arş-il-kerîm.

  3) Yine özellikle secdede iken "Ya hayyu ya kayyum bi rahmetike estagiz" "Ey hay ve kayyum olan Allah senin rahmetinden yardım dilerim

  4) 7 defa ‘Allah Allahü Rabbi lâ üşrikü bihi şey’a ‘

  5) Allhümme İnni Abdüke Vebnü Abdike Vebnü Ematike Nasiyeti Biyedike Mazin Fiyye Hükmike Adlün Fiyye Gazaüke Eselüke Bi Külli İsmin Hüve Leke Semmeytebihe Evenzeltehü Fi Kitabike Evelemtehü Ehaden Min Halkike Evis-Te Sertebihi Fi İlmin Gaybi İndeke Tecalel Kurane Kalbi Ve Nura Sadri Vecale E Ğammi Hüzni Ve Hemmi

  6) "Allah'ım! Acizlikten tembellikten korkaklıktan ihtiyarlıktan cimrilikten ve kabir azabından sana sığınırım.Al*lah'ım! Borç altında kalmaktan düşmana yenik düşmekten ve düşmanların sevinmesinden sana sığınırım"

  7) Allahümme rahmeteke ercu fela tekilni ila nefsi tarfete aynin ve aslihli se'ni küllehu la illa ente.

  Manasi:
  "Allahim! Rahmetini umarim. Beni bir göz kirpmasi kadar bile nefsime birakma. Bütün islerimi islah et. Senden baska ibadet edilecek ilah yoktur."

  8) Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü min 'ez-zâlimîn. Rabbî amiltü sûen zalemtü nefsî ve ente Erham'ür-Rahımîn).

  Manası: "Senden başka ilah yoktur. Seni noksanlıklardan tenzih ederim. Ben nefsime zulmedenlerden oldum. Rabbim! Kötülük yaptım. Kendime yazık ettim. Sen merhametlilerin en merhametlisisin.’


  alıntıdır
   
Yükleniyor...