Ders Çalışmaya Başlarken Okunacak Ayetler

'Ayetler ve Hadisler' forumunda Yasemin tarafından 8 Eki 2013 tarihinde açılan konu


 1. Öğrenciler için ders çalışmaya başlıyacakları zaman zihin açıklığı ve daha iyi algılamaları için okunacak ayeti kerimeleri aşağıdaki gibidir.

  Ders çalışmaya başlamadan önce aşağıdaki Ayeti kerimeler okunmalıdır.


  TA-HA SURESİ 25 ile 28. ayet:


  Euzü bi’llahimine’ş-şeytani’r-racim.Bismi’llahi’Rahmani’r-Rahim.Kale Rabbi’ş-rah li sadri ve yessir li emri vahlü’l-ukdeten min lisani yefkahu kavli.Lehüm darü’s-selami inde Rabbihim ve hüve veliyyühüm bima kanu ya’melun.Allahümeftah aleyna hikmeteke venşür aleyna rahmeteke ya ze’l-celali ve’l-ikram.

  Aşağıdaki dualar ders çalışmadan önce sabah akşam 3′er kere okunmalıdır.

  Ya tammü fela tesfü’l-elsünü külle Celali mülkihi ve izzihi.Allahümme inna nes’elüke ya men lehü’l-cudü ve’l-keremü.Ve ya men bi-fadlihi yesudü’l-umemi.Veya men hüve kaşifü’ddurri ve’l-elemi.Ve ya men lehu beytü’l haremi.Ve ya men halaka’l-levhe ve’l-kaleme.Ve ya men yerzuku’l-halaka’l-levhe ve’l-kaleme.Ve ya men yerzuku’l-a’rabe ve’l-a’ceme.Ve ya men kabele’t-tevbete ve’n-nedeme.İşreh li sadri ve fehhimni te’vile’l Kur’an-il-azim.Verzukni limen nafian ve ekrimni bilfehmi ve’l-hıfzı ya Hayyü ya Kayyumü ya ze’l-celali ve’l-ikram.Birahmetike ya er-hame’r-Rahimin.
   
Yükleniyor...