Derviş Muhammed Kimdir

'Biyografi' forumunda Aysell tarafından 1 May 2012 tarihinde açılan konu

 1. Derviş Muhammed hakkında bilgi

  Derviş Muhammed Hayatı

  Derviş Muhammed'in doğum târihi bilinmemektedir. 1562 (H.970) senesinde vefât etti. Evliyânın büyüklerindendir. İnsanları Hakka dâvet eden, doğru yolu göstererek saâdete kavuşturan ve kendilerine “Silsile-i aliyye denilen büyük âlim ve velîlerin yirmincisidir.
  Rûh ilimlerinde mütehassıs idi. Büyük âlim ve kâmil bir velî olan dayısı Kâdı Muhammed Zâhidin derslerinde yetişti. Dayısına talebe olmadan önce, on beş sene nefsinin isteklerinden kurtulmak için mücâdele etmiş ve insanlardan uzak yaşamıştı.

  Bir gün ellerini açıp, âcizliğini ve çâresizliğini Allahü teâlâya yalvararak arz etmişti. Âniden Hızır aleyhisselâm gelip; “Eğer sabır ve kanâat istiyorsan, Muhammed Zâhidin hizmet ve sohbetine kavuşmakta acele et. O sana sabır ve kanâati öğretir. buyurdu. Hemen Muhammed Zâhidin yüksek huzûruna varıp, orada ilim tahsîl etti. Güzel terbiye görüp, kemâle geldi. Hocası ona, insanlara doğru yolu anlatmak, ebedî olan Cehennem azâbından kurtaracak şeyleri bildirmek için hilâfet verdi. Hocasının vefâtından sonra yerine geçip, Semerkandda, doğru yoldan ayrılanlarla ve dîne sonradan sokulan bidatlerle uğraştı. Bidatleri yok etti. Çok velî yetiştirdi.

  İnsanları Allahü teâlânın yoluna çağırmada çok gayret gösterdi. Talebelerinin terbiyesi husûsunda, insan üstü bir kuvvet ve gayrete sâhipti. 1562 (H.970) senesinde, ikinci binin yenileyicisi İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin dünyâya gelmesinden bir sene önce, Büster kasabasının Dasferar köyünde vefât etti. İnsanları irşâd için yetiştirdiği yüksek talebeleri pekçoktur. Bunların en büyüğü, oğlu Hâce Muhammed İmkenegîdir.

  1) Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye; (48. Baskı) s.1050

  2) Umdet-ül-Makâmât; s.75

  3) Hadâik-ül-Verdiyye; s.177

  4) Reşehât Zeyli; s.5

  5) Hadîkat-ül-Evliyâ; s.88

  6) Behçet-üs-Seniyye; s.8

  7) İrgâm-ül-Merîd; s.67

  8) İslâm Âlimleri Ansiklopedisi; c.13, s.378