Destanlar Türk milletinin tarihinde nasıl bir yer tutar

'Etüt Merkezi' forumunda GezgiN tarafından 25 Eki 2011 tarihinde açılan konu

 1. Destanlar Türk milletinin tarihinde nasıl bir yer tutartest yapmak istiyorum

  Destanlar toplum hayatında derin izler bırakan büyük olayların (kuraklık güç düşman istilası tabiî afetler savaşlar vb.) o topluluğun hafızasında yoğrula yoğrula şekillenmesi ile oluşur. Halk şairleri bu önemli olayları manzum olarak terennüm ederler. Bu şekilde meydana gelen destanlar bazen yüzyıllarca sonra yazıya geçirilir. Aradan geçen zamanda destanlar yeni eklemeler yapılması yeni semboller ve motifler ilavesi suretiyle zenginleşir hatta bir ölçüde değişikliğe uğrayabilir. Böylece destan bütün bir milletin ortak eseri halini alır. Bu durum destanların değerini azaltmaz. Destanda geçen olaylar tarihî gerçeklere tam olarak uymasa bile destan sahibi toplulukların millî mizaçları anlayışları tutum ve davranış özellikleri hakkında fikir sahibi olmamızı sağlar. Bazı milletler ise destanlarında tarihî gerçeklerden fazla uzaklaşmazlar onları abartmazlar veya kendi lehlerine değiştirmezler. Türk destanları genellikle bu niteliktedir. Millî mizacımıza uygun olarak net açık ve yalın ifadelerle dile getirilmiştir. Bu özellikleri ile tarihî bazı olayların aydınlatılmasına da yardımcı olurlar.

  Destanlarda ele alınan ele konular kâinatın insanlığın milletlerin yaradılışı gelişimihayatta kalma mücadeleleri ve çeşitli olay ve nesnelerle ilgili düşüncelerdir. Batı Edebiyatında bu tür eserlere “epope” adı verilmektedir. Bütün dünya edebiyatlarının başlangıç eserleri olan destanlar çeşitli konularda yaradılış hikâyeleri yanındamilletlerin hayatında büyük yankılar uyandırmış bir kahramanın veya tarih olayının millet muhayyilesinde ortak sembol ve ifadelerle zenginleştirilmiş uzun manzum hikayeleridir. Destanlar bütün bir milletin ortak mücadelesini ortak değerler kurallar anlamlar bütünlüğü içinde yorumladığı ve yaşatıldığı toplumun geçmişini ve geleceğini temsil ettiği için dünya edebiyatının en ülkücü eserleri olarak kabul edilirler. Bu bakımdan ait olduğu milletin düşünce sistemi içerisinde özel yerleri vardır.

  Destanlar her zaman tarihî gerçekleri doğru biçimde nakletmezler. Destanlarda tarihi olay ve kahramanlar milletin ortak bilinçaltının vicdanının istek beklenti doğruları ve değerleri ile idealleştirilir; eski hatıralarla birleştirilerek tarihî gerçekmiş gibi anlatılırlar. Her milletin millî kimlik ve nitelikleri ortak dünya görüşü hatıra ve beklentileri yanında kusurları ve yanlışları da destanlarına yansır. Cihangirlik tutkusu kuvvet binicilik ve savaşçılık yanında verdiği sözde durma acizlere ve mağluplara hoşgörü ile yaklaşmayardımcı olma Türk destanlarında dile getirilen ortak değer ve kabullerdir.

  Türk tarihine ana hatlarıyla bakıldığında Türk hayatı fetihlerle başlamış ve yeni toprakları yurt edinerek gelişmiştir. ilk anayurt olan Orta Asya hiç bir zaman terk edilmemiştir. Türk halkları ilk anayurt olan Orta Asya’dan itibaren dünya coğrafyası üzerinde geniş alana yayılmış ve bugün yedi Türk cumhuriyetinde pek çok özerk toplulukta ve çeşitli devletlerin idaresinde azınlık halinde yaşamaktadır. Türk kültürü de tarih ve coğrafyadaki çok boyutluluğa paralel olarak çeşitlenmiş farklı seviye ve birikimlerle zenginleşerek ve farklılaşarak ancak ilk kaynaktan gelen ortaklıklarını sürdürerek günümüze ulaşmıştır. Bu sebeple Türk destanları da tarihî ve coğrafî çok boyutluluğun getirdiği dil ve kültür dairelerine paralel olarak çeşitlenmiştir. Buna rağmen Türk destanlarındaki ana temalar kâinatın insanın kadının ve erkeğin yaradılışı Türk milletinin doğuşu çeşitli Türk devletlerinin kuruluş gelişme çöküşleri zafer ve yenilgileri gibi konularla beraber pek çok sebep açıklayıcı efsaneyi içinde barındırarak Türk Düşünce sistemi içerisinde önemli yer tutmuşlardır. İlk örneklerinin manzum olduğu kabul edilen Türk destanlarından Manas destanı dışında bütünüyle günümüze gelebilen örnek bulunmamaktadır. Diğer Türk destanları ise çeşitli kaynaklarda özet epizot hatıra kısaltılmış seçme metinler halinde bulunmaktadır.
   
 2. ''Örneğin, destanlar sadece Türklere ait olduğu için, diğer ülkelerde bu yoktur ve bizi farklı kılar. Bu da milletimizi onurlandırır.'' demişti öğretmenim.
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 6 Haz 2016
 3. glasess sadece türklerin destanları yoktur öğretmenin yanlış demiş
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 6 Haz 2016
 4. Destanlar Türk milletinin tarihinde nasıl bir yer tutar??
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 6 Haz 2016
 5. yaaa cevap lütfen kısa ve öz :(( acil yarina ödev varrrr :(((
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 6 Haz 2016
 6. ''Örneğin, destanlar sadece Türklere ait olduğu için, diğer ülkelerde bu yoktur ve bizi farklı kılar. Bu da milletimizi onurlandırır.'' demişti öğretmenim.
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 6 Haz 2016
Yükleniyor...