Diyabet Şekilleri

'Sağlıklı Yaşam' forumunda Blue tarafından 7 Eki 2009 tarihinde açılan konu

 1. Diyabet Şekilleri
  Diyabet Kaça Ayrılır?

  Diyabet, tip 1 ve tip 2 olmak üzere ikiye ayrılır:

  Tip 1 Diyabet

  Tip 1 diyabet, genellikle çocukluk çağında başlayan bir hastalıktır. Pankreasın beta hücrelerini yabancı cisim olarak tanımlayan vücudun savunma mekanizması, bu hücreleri öldürür. Dolayısıyla pankreas insülin üretemez hale gelir. Mutlaka insülin enjeksiyonuna ihtiyaç vardır.

  Tip 2 Diyabet

  Tip 2 diyabet, genellikle 45 yaş sonrasında ortaya çıkan kronik bir hastalıktır. Ailede diyabet hastası olması, yaş, kilo, yeme alışkanlığı gibi risk faktörleri diyabet gelişimini etkiler.
  Tip 2 diyabette pankreas ya insülin üretemez, ya da pankreas tarafından üretilen insülin, insülin direnci nedeniyle kullanılamaz.
  Tedavi diyet ve egzersizle başlar, oral antidiyabetikler ile devam eder ve ihtiyaç duyulduğunda insülin enjeksiyonuna baş vurulur.

  Tip 2 Diyabet Nedir?

  Tip 2 diyabet, genellikle 45 yaş sonrasında ortaya çıkan kronik bir hastalıktır. Ailede diyabet hastası olması, yaş, kilo, yeme alışkanlığı gibi risk faktörleri diyabet gelişimini etkiler.

  Dünyada tahmini 140 milyon insan diyabet hastasıdır ve tahminler, bu rakamın 2025 yılı itibariyle 3 milyona ulaşacağını ileri sürmektedir. Tip 2 diyabet, bütün vakaların yaklaşık %90ını oluşturmaktadır.

  Epidemiyolojik araştırmalar, tip 2 diyabetin, dünyada en sık görülen kronik hastalıklardan biri olduğunu göstermektedir. Dünyada tip 2 diyabetin tahmini artışı, fiziksel aktivitede anlamlı bir azalma ve tip 2 diyabette genetik yatkınlığa neden olan obezitenin artan prevalansı ile birleşen yaşlanan popülasyona bağlanabilir. Tip 2 diyabetin patofizyolojisi, karaciğerde, yağ dokusunda ve kas dokusundaki insülin direnci ve pankreastaki beta-hücrelerinden bozulmuş insülin sekresyonu ile karakterizedir.

  Son senelerde yapılan çeşitli çalışmalar, insülin direncini, genellikle tip 2 diyabetin klinik başlangıcının izlediğini göstermiştir. Başlangıçta endojen insülin düzeyleri, insülin direncini kompanse etmek için yükselir. Bu hiperinsülinemik bireyler, sürekli olarak düşen insülin duyarlılığına rağmen, normal kan şekeri düzeylerini bu şekilde koruyabilirler. Fakat zamanla, insülin direnci giderek artınca, pankreas bunu insülin salgısını artırarak tamamen telafi edememeye başlar. Sonuç ilerleyen hiperglisemi ve klinik olarak belirgin diyabettir.

  Erken dönemde insülin direnci arttıkça, glisemik kontrolün sağlanması amacıyla pankreastan salınan insülin miktarı da artar.

  Beta-hücreleri, ekstra insülin üretimiyle insülin direncini karşılayamaz duruma geldiğinde açlık kan şekeri yükselir ve bu da tip 2 diyabetin başlangıcını gösterir.

  İnsülin direncinin kırılması tip 2 diyabet tedavisinin en önemli hedefidir.

  Tip 2 Diyabet Semptomları

  Poliüri: Sık idrara çıkma
  Noktüri: Gece idrara çıkma için sık sık uyanma
  Halsizlik / Uyku hali
  Kilo alma / Kilo verme
  Görme bozukluğu
  Karıncalanma / His kaybı

  Tip 2 Diyabet Komplikasyonları

  Diyabet hastaları, diyabetin ilerleyen safhalarında, vücudun değişik organlarını etkileyen birçok komplikasyon geliştirme riskine sahiptir.

  Diyabet komplikasyonları makrovasküler ve mikrovasküler komplikasyonlar olmak üzere ikiye ayrılır:

  Makrovasküler Komplikasyonlar

  Kalp hastalıkları
  Damar hastalıkları
  Felç
  Hipertansiyon

  Mikrovasküler Komplikasyonlar

  Ayak ülseri (diyabetik ayak)
  Nöropati
  Nefropati
  Görme kaybı

  Tip 2 Diyabet Tanı Kriterleri

  Normal bireylerde açlık kan glukoz değerleri 80-110 mg/dl'dir.
  Açlık kan glukoz değeri 126 mg/dl'yi bulduğu veya geçtiği durumlarda kesin diyabet teşhisi konabilir.
   
Yükleniyor...