Dizdarzade Ahmed Efendi Kimdir

'Biyografi' forumunda Merve tarafından 4 May 2012 tarihinde açılan konu

  1. Dizdarzade Ahmed Efendi Hayatı

    Dizdarzade Ahmed Efendi Hakkında Bilgi

    Osmanlı devri âlim ve velîlerinden. Karamanda doğup yetişti. İlk tahsilini tamamladıktan sonra Çivizâde Muhammed Efendinin mülâzimi (yardımcısı, ders vekili), daha sonra müderris oldu. 1596′da müderrislikten ayrıldı. Bir müddet Diyarbakırda mal müfettişliği yaptıktan sonra tasavvufa yöneldi. Azîz Mahmûd Hüdâyî hazretlerinin talebeleri arasına girdi. Kısa müddet içinde mânevî kemâlâta, yüksek olgunluklara kavuştu ve hocasından hilâfet aldı. İzmire gidip on iki sene insanlara İslâmiyeti anlattı. Daha sonra Edirneye gidip yerleşti. On beş sene boyunca, Edirnede yaptırdığı câmide vâz verip medresede de talebe yetiştirdi. 1623 yılında vefât etti. Medresesinde bulunan zâviyesine defnedildi.

    Dizdarzâde-Celvetî ve Saçlı İbrâhim Efendi Zâviyesi gibi isimlerle bilinen yerinde iken vakıflar tarafından satılması sebebiyle bugün binalar yükselmiştir. Hayır sahibi bir kişi tarafından iki taş ile belli edilen kabri, Sarıcapaşa (Kilerci Yakup, Hızırağa) Mahallesi, Eski Tophâne, Yeni Kayık Caddesinde Tophâne bayırını çıkarken solda, yarısı gömülmüş târihi çeşmenin yanındadır.

    alıntı