Dosdoğru Yol

'Dini Bilgiler' forumunda Semerkand tarafından 6 Mar 2012 tarihinde açılan konu

 1. Dosdoğru Yol
  Bizi Doğru Yola ilet
  Hz.Muhammed sav tavsiyeleri

  Fatiha suresinin 6. ayetinde "Bizi dosdoğru yola ilet!" diye ifade edilen yol, en geniş anlamıyla Kur'an'ın çizdiği yol ve bu doğrultuda yaşayan peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin ve salih kimselerin yoludur.

  Doğru ve dürüst olabilmek için içi ve dışı ile doğru olanlarla beraber olmak gerekir. Nitekim Cenab-ı Hak bu hasleti kazanabilmemiz için bize yol göstermektedir: "Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğrularla/sadıklarla beraber olun." (Tevbe, 119). Dünya hayatında doğrularla beraber olmak ebedi cenneti kazandırır, cennette de onlarla beraber olmayı sağlar.

  Asr-ı Saadet'te yaşanan şu olay, dürüstlüğün Allah katındaki kıymetini göstermektedir:

  Uhud Savaşı sonrası bir haber almak için Medine'nin dışına çıkan kadınlar arasında Hz. Aişe r.anha da vardır. Harre mevkiinde yine sahabi bir hanım olan Hind bint Amr'a rastlarlar. Hind, savaşta şehit düşmüş kocası Amr b. Cemuh, oğlu Hallâd ve kardeşi Abdullah'ın naaşlarını bir deveye yüklemiş getirmektedir. Fakat bir süre sonra deve çöker, Medine tarafına devam etmez. Uhud'a çevrildiğinde ise koşarak gider. Hind, Efendimiz s.a.v.'in yanına gider ve sorar: Efendimiz s.a.v.;

  ? Deve memurdur, Amr'ın herhangi bir vasiyeti var mıydı, diye sordu. Hind r. anha:

  ? Amr, Uhud'a gideceği zaman kıbleye dönmüş; "Allahım, bana şehitlik nasip et! Beni (şehitlikten) mahrum bir halde ev halkıma döndürme!" diye dua etmişti, dedi. Bunun üzerine Rasulullah s.a.v. buyurur:

  ? İşte bunun içindir ki deve yürümüyor. Ey Ensar topluluğu! Sizden her kim Allah'a yemin etmişse ona sadık kalsın. Ey Hind! Kocan Amr sadıklardandır, şehit edildiği andan itibaren melekler kanatlarıyla üzerine gölgelik yaptılar ve nereye defnedilecek diye bakıp durdular. Ey Hind! Cennette Amr bin Cemuh da, oğlun Hallâd da, kardeşin Abdullah da bir araya gelecek ve arkadaş olacaklar." (Kâdî İyâz, eş-Şifa bi-Ta?rîfi Hukuki'l-Mustafâ, 2/18; eş-Şâmî, Sübülü'l-Hüdâ ve'r-Reşâd, 4/228)

  Yine Allah Rasulü s.a.v. şöyle buyurmuştur: "Doğruluktan ayrılmayınız! Doğruluk insanı Allah'ı razı edecek iyiliğe götürür. İyilik de insanı cennete götürür. Kişi doğru söyler ve doğruyu ararsa Allah katında doğru olanlardan yazılır. Yalandan sakınınız! Yalan insanı günaha, o da cehenneme götürür. Kişi yalan söyler ve yalana devam ederse, sonunda Allah katında yalancılardan yazılır" (Buharî, Edeb, 69; Müslim, Birr, 102-103)

  Sözü Efendimiz s.a.v.'in bir vasiyeti ile bitirelim. Efendimiz buyurur:

  ? Siz şu altı hususta bana söz verin, ben de sizin cennete gireceğinize kefil olayım.

  Sahabiler, "Onlar nelerdir?" diye sorunca, Efendimiz s.a.v. şöyle buyurur:

  1. Sizden biri konuştuğunda yalan söylemesin.
  2. Söz verdiği zaman yerine getirsin.
  3. Emanet edildiği zaman hıyanet etmesin.
  4. Gözleri ile harama bakmaktan sakınsın.
  5. Edep yerini muhafaza etsin, iffetli olsun.
  6. Ellerini harama uzatmasın. (Hâkim, el-Müstedrek, 2/359; Herâitî, Mekârimü'l-Ahlâk, s. 30)


  serhaber.com