Dpy 2011 Şartları

'Etüt Merkezi' forumunda Wish tarafından 6 May 2011 tarihinde açılan konu

 1. 2011 Dpy şartları
  2011 dpy başvuru şartları
  Dpy 2011 başvuru koşulları


  Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı olmak.

  Bulunduğu sınıfta 1 (bir) yıldır öğrenim görüyor olmak (uzun süre tedavi gördüğünü resmî ve özel sağlık kurum/kuruluşlarından alınan sağlık raporuyla belgelendirenler hariç).

  Parasız yatılılığı tercih etmek için hâlen;

  İlköğretim okullarının 8’inci,
  Ortaöğretim okullarının hazırlık sınıfı hariç olmak üzere 9, 10 ve 11’inci sınıflarında öğrenim görüyor olmak.

  Bursluluğu tercih etmek için hâlen;

  İlköğretim okullarının 5, 6, 7 ve 8’inci,
  Ortaöğretim okullarının hazırlık sınıfı hariç olmak üzere 9, 10 ve 11’inci sınıflarında öğrenim görüyor olmak.

  YİBO kontenjanından sınavsız parasız yatılı olarak yerleşmek için halen;

  Yatılı İlköğretim Bölge Okullarının 8’inci sınıfında parasız yatılı öğrenci olarak öğrenim görüyor olmak ve başarılı olmak.
  Maddi imkânlardan yoksun bulunmak,

  Bunun için ailenin yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın 2010 Malî Yılı için tespit edilen 4.590 TL (dört bin beş yüz doksan TL)’ yi geçmemesi gerekir. Bunun tespitinde ailenin 2009 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır. Maddi imkânlardan yoksun olduğunu belirten (EK–1) öğrenci ailesinin maddi durumunu gösterir beyannamede öngörülen ve bu beyana esas olan gelirin; velinin eşi çalışıyorsa eşiyle beraber ailenin bütün yıllık gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimi veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak 2009 yılına ait 12 aylık toplam gelirini gösteren belge, aile nüfus kayıt örneği, velinin ve çalışıyorsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu anne ve babası ile ilgili tedavi yardım beyannamesi, varsa bakmakla yükümlü olduğu diğer şahıslarla ilgili mahkeme kararının tasdikli örneğini de eklemek suretiyle belgelendirilmesi gerekir.

  Kontenjandan faydalanarak sınava giren öğrencilerden;

  Anne veya babası Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî okullarda öğretmen olarak görev yapan, ölen veya emekli olanlardan,

  Ailenin oturduğu yerleşim biriminde ilköğretim okulu (taşımalı eğitim kapsamında olanlar dâhil) bulunmayanlardan, İlgili makamdan (il/ilçe millî eğitim müdürlüğü) alınacak bu durumlarını gösteren belge ileEK–1’deki ailesinin maddi durumunu gösterir beyanname istenir.

  2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ile 5395 sayılı ÇocukKoruma Kanunu kapsamında giren ve yerleştirme yurtlarından gelen veya aynı kanunlargereğince haklarında tedbir kararı verilmiş olan öğrencilerden durumlarını gösterir belgeistenir. (Bu öğrencilerden EK-1’deki ailesinin maddi durumunu gösteren beyanname istenmez)

  Bu beyanlar ve belgeler okul müdürünün, ilgili müdür yardımcısının veya görevlendirilenbir müdür yardımcısının başkanlığında en az 2 (iki) öğretmenden oluşan komisyonca,maddi durumları 2010 yılı için tespit edilen limiti geçmeyen ve kontenjanla ilgili durumunubelgelendiremeyen öğrencilerin başvurularının incelenip gerekli düzeltmelerinyapılmasından sonra “diğer çocuk” kontenjanından yapılması sağlanacaktır.

  Öğrenciler ilgili belgeleri ibraz etmedikleri takdirde sınavı kazansalar bile parasız yatılı veya burslu okuma haklarından yararlanamazlar.

  Parasız yatılılık ve bursluluk ile ilgili mevzuat ve belgelere M.E.B. - Orta Öğrenim Burs ve Yurtlar Dairesi Başkanlığı adresinden erişilebilecektir.

  Gireceği okulun yönetmeliğinde tespit edilen kayıt-kabul şartlarını taşımak (özel eğitime

  muhtaç çocukların özür durumları, parasız yatılılık ve bursluluk sınavına girmelerine engel teşkil

  etmez).

  Ortaöğretim kurumlarında, sınavın yapıldığı ders yılında okuldan tasdikname ile uzaklaştırma veya daha ağır bir ceza almamış olmak.
   
Yükleniyor...
Benzer Konular - Dpy 2011 Şartları
 1. Sitem
  Yanıt:
  0
  Gösterim:
  1,640
 2. YAREN
  Yanıt:
  0
  Gösterim:
  1,562
 3. Wish
  Yanıt:
  0
  Gösterim:
  1,412
 4. Ezlem
  Yanıt:
  0
  Gösterim:
  862
 5. YAREN
  Yanıt:
  0
  Gösterim:
  4,031