Dünya Standartlar Günü Hakkında Bilgi

'Sosyal Konular' forumunda Violet tarafından 14 Nis 2011 tarihinde açılan konu

 1. Dünya Standartlar Günü Hakkında Bilgi,


  Üreticiye Sağladığı Yararlar:
  1. Belirli bir plan ve programa göre üretim yapılmasına yardımcı olur.
  2. Uygun kalitede seri üretime olanak sağlar.
  3. Standartlar sayesinde kayıp ve artıklar en az düzeye iner.
  4. Verimlilik artırılır. Depolamayı kolaylaştırır, stokların azalmasını sağlar.
  5. Taşımayı ucuzlatır ve kolaylaştırır.
  6. Maliyeti düşürür.

  Tüketiciye Sağladığı Yararlar:
  1. Tüketicinin can ve mal güvenliğin korur.
  2. Standart mallar, tüketiciye karşılaştırma ve seçim kolaylığı sağlar.
  3. Standart, sipariş ve alım işlerini kolaylaştırır, alıcıların fiyat ve kalite yönünden aldanmalarım önler.
  4. Ucuzluğa yol açar.
  5. Ruh sağlığını korur, stresi önler.

  Ekonomiye Sağladığı Yararlar:
  1. Standartlar, ulusal sanayi belirli hedeflere yöneltebilir.
  2. Ulusal üretimin kalite bakımından gelişmesine yardımcı olur. ,
  3. Ulusal ekonomide arz ve talebin dengelenmesine yardım eder.
  4. Dağıtım masraflarını azaltır.
  5. İhracatta üstünlük sağlar.
  6. Ulusal karakterde bir sanayinin kurulmasında ve gelişmesinde öncülük yapar.
  7. Yan sanayi dallarının kurulmasını ve gelişmesini sağlar.


  İyi Bir Tüketici Nelere Dikkat Etmelidir?
  a) Bir ürünü satın alırken, o ürünün TSE ya da TSEK markalarını taşıyıp taşımadığını kontrol etmeli; bu markaları taşımayan ürünler tercih edilmemelidir.
  b) Tüketici, ne istediğini bilmelidir.
  c) Elde edilen mal ve hizmetlerin nasıl kullanılacağını bilmelidir.
  d) Bilinçli bir alıcı olmalıdır.
  e) Parasal açıdan günübirlik değil, uzun vadeli bir planlama yapılmalıdır.

  TSE'nin Görevleri

  1. Her türlü standardı hazırlamak ve hazırlatmak.
  2. Enstitü bünyesinde veya hariçte hazırlanan standartları tetkik ve uygun bulduğu takdirde Türk Standartları olarak kabul etmek.
  3. Kabul edilen standartları yayınlamak ve ihtiyarî olara uygulanmalarım teşvik, etmek, zorunlu olarak yürürlüğe konmalarında fayda görülenleri ilgili bakanlığın onayına sunmak.
  4. Özel ve resmi sektörün talebi üzerine standartları ve projelerini hazırlamak ve mütalaa vermek,
  5. Standartlar konusunda her türlü bilimsel ve teknik incelemelerle araştırmalarda bulunmak, yabancı memleketlerdeki benzeri çalışmaları takip etmek, uluslararası ve yabancı standart kurumları ile ilişkiler kurmak ve bunlarla işbirliğinde bulunmak.
  6. Üniversiteler ve diğer bilimsel, teknik kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlamak, standardizasyon konularında yayın yapmak, ulusal ve uluslararası standartlardan arşivler meydana getirmek ve ilgililerin faydalanmalarına sunmak.
  7. Standartlarla ilgili araştırma maksadıyla ve ihtiyarî standartların uygulanmasında kontrol için laboratuarlar kurmak, resmî veya özel sektörün talep edeceği teknik çalışmaları yapmak ve rapor vermek.
  8. Yurtta standart işlerini yerleştirmek ve geliştirmek için elemanlar yetiştirmek ve bu maksatla kurslar açmak, seminerler düzenlemek.
  9. Standartlara uygun ve kaliteli üretimi teşvik edecek her türlü çalışmaları yapmak ve bunlarla ilgili belgeleri düzenlemek,
  10. Metroloji ve kalibrasyon ile ilgili araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak ve gerekli laboratuarları kurmak.
   
Yükleniyor...