Dünyamızı Kirleten Etkenler Nelerdir

'Güncel Bilgiler' forumunda HazaN tarafından 22 May 2011 tarihinde açılan konu


 1. Dünyamızı kirleten sebepler
  Dünyamız nasıl kirletiliyor
  global çevre kirliliği
  çevre kirliliğinin nedenleri

  Modern çağın gerçek bir felâketi olan kirlenme, sanayileşmenin gelişimine bağlı, çok yönlü bir canavardır: fabrika dumanları, "gazlar, kimyasal ürünler ve her tür artık; kirlenmenin başlıca etkenleridir^: Kirlenme dünyadaki yaşamın doğa| dengesini derinden sarsan bir olaydır, çünkü doğanın temel öğelerini ("su, "hava, toprak) ve "hayat koşullarını (geniş yer, sessizlik) etkiler

  Çöp kutusu doğa
  Sanayileşmiş ülkelerin hemen hemen bütün akarsuları, şehirlerin "kanalizasyonu, fabrikaların artıkları ve "tarımda kullanılan böcek öldürücülerle kirlenmiş, sular içilmez hale gelmiştir; bu akarsularda yaşayan hayvanlar da zehirlenir veya insanlara hastalık bulaştırabilir


  Gemilerin ya isteyerek (sarnıçlarını boşaltma) ya da batma sırasında kaza sonucu döktükleri "petrol (yağ-lıkara), "denizlerin kirlenmesinde başlıca etkendir Petrol her yıl sayısız "kuş ve "balığı yok eder, denizdeki canlıların beslenmesine temel olan planktonu zehirler

  İnsan faaliyetleriyle çevrenin bozulması

  Hava kirlenmesi özellikle büyük şehirlerde ve sanayi bölgelerinde ciddîdir: otomobillerin egzos gazlan (içlerinde, son derece zehirli tetraetil kurşun vardır), fabrikaların kükürtlü ve nitratlı dumanları, ısıtma donatımının dumanlan (kömür, gaz), tozlar v b Bunlar insanda, bazı hastalıkların gelişmesine elverişli ortamı yaratır (solunum bozukluklan, kanser) Oksijenİn azalması ve aşırı karbon dioksit birikimi, gerçek zehirlenmelere bile yol açabilir


  Toprağın kirlenmesi de, bilimsel ve teknik ilerlemenin bir sonucudur Günümüzde kimya, doğal benzerlerinden daha ucuz olan (ama artıklan yok edilemeyen) yapay maddelerin üretilmesine olanak sağlar Bunlar plastik maddeler, zararlı böcek öldürücüler, yapay gübreler vb dir

  Bir sanayi bölgesi Bilim adamlarının ve ekoloji uzmanlarının bütün uyarılarına rağmen, kirlenmeyi ekonomik kalkınmanın bedeli sayan anlayış etkenliğini korumaktadır Bunun, çok pahah bir bedel olduğu hâlâ yeterince anlaşılmamıştır

  Sesle kirlenme
  Gürültüye alışma diye bir şey olamaz: gürültü 80 desibellik bir yoğunluktan sonra, organizmaya zararlıdır, 110 desibel ise, «acı eşiğindir Bu bakımdan gürültüde, insanların yaşam ortamını kirleten etkenlerden biri sayılmıştır
   
Yükleniyor...