Ebu Abdullah El-Mehai Kimdir

'Biyografi' forumunda EyLüL tarafından 8 May 2012 tarihinde açılan konu


 1. Ebu Abdullah El-Mehai Hayatı


  Ebu Abdullah El-Mehai Biyografisi

  Ebu Abdullah El-Mehai Evliyanın büyüklerinden ve fıkıh alimlerinden. Künyesi Ebû Abdullah, ismi Cafer bin Abdürrahîm el-Meh aîdir. Cünd şehrine yakın bir yerde ik amet etti. Açık ker ametleri görüldü. 1067 (H.460) senesinde, oturduğu köyde vef at etti. Fıkıh ilmi üzerine birçok eser yazdı. Ebu Abdullah, çok ib adet eden, zühd s ahibi, s alih, haram ve şüphelilerden kaçmasıyla meşhûr bir alimdi. Birçok alim, kendisinden fıkıh öğrendi. K afî kitabının s ahibi İm am Ebû İshak es-Sarzetî bu alimlerdendir. Ebû Abdullah, fıkıh ilmi yanında fer aiz ve diğer ilimlerde de söz s ahibiydi. Oğlu Ebû Bekr, zam anın büyük ve meşhur alimlerindendi.


  Şöyle anlatılır Ebû Abdullah hazretlerinin bulunduğu köye bir gün düşman askerleri saldırdı. Köylüleri öldürmek için evlerine hücûm ettiler. Kime kılıçla vursalar, ona hiçbir şey olmuyor ve kan bile akmıyordu. Köy halkı ve Ebû Abdullahın talebeleri bu duruma çok şaşırdı. Bu sırada talebelerinden biri kendi kendine Burada harb var. Ben kaçıp memleketime gideyim, harb bitince geri dönerim. diye düşündü. Hocasından izin almadan memleketine gitmek için yola çıktı. Köyden biraz uzaklaştıktan sonra, düşman askerleri onu yakalayıp öldürdüler. Düşman askerleri, buna kılıç darbelerinin nasıl işlediğini, köyde bulunanlara ise neden işlemediğini merak ettiler. Bunun sebebini araştırmaya başladılar. Köylülere, bunun sebebini sorduklarında, onlar Burada şöyle büyük bir z at vardır. İsmi, Ebu Abdullah C aferdir. Onun yüzü suyu hürmetine Allahü te al anın izni ile kılıç darbeleriniz bize tesir etmez. dediler.


  Ebu Abdullah El-Mehai Bunun üzerine düşman askerleri, Ebû Abdullah hazretlerinin evine gittiler. Onu yakalayarak, kılıçla vurmaya başladılar. Ebu Abdullah hazretleri darbelerle yere düştü. Düşman askerleri onu öldü zannederek, öylece bırakıp evi terk ettiler. Onların arkasından Ebû Abdullahın talebeleri, hocalarının evine girdiklerinde, onu namaz kılarken buldular. Namazı bitince talebeleri ona Hocam! Size bu kadar kılıç darbesi vurdukları halde hiçbir şey olmadı ve vücûdunuzdan bir damla bile kan akmadı. Bu nasıl oldu? diye sordular. Ebû Abdullah Allahü te al a her şeye k adirdir. Ben onların bana vurduklarının farkında bile değildim. deyince, talebeleri Hocam! O anda ne ile meşgûl idiniz? diye su al ettiler. Ebü Abdullah bunun üzerine; Ben o anda Y asîn sûresini okuyordum. Onlar gittikten sonra namaz kılmaya başladım. dedi.


  Düşman askerleri, bütün uğraşmalara rağmen bir şey yapamayacaklarını anlayınca çekilip gittiler. Ebü Abdullah, talebelerine ilim öğretmeye ve insanlara Allahü te al anın emir ve yasaklarını anlatmaya, feyz vermeye dev am etti.