Ebu Bekir El Razi kimdir kısaca

'Biyografi' forumunda Habibe tarafından 20 Eyl 2016 tarihinde açılan konu

 1. Ebu Bekir El Razi kimdir kısaca

  Hekim, kimyager ve filozof olan Zekeriyya er-Razi 865 yılında Rey’de dünyaya gelmiştir. Razi doğduğu şehir olan Rey'de felsefe, matematik, doğa bilimleri ve astronomi eğitimi aldıktan sonra başta Bağdat olmak üzere diğer ilim merkezlerinde öğrenimini tamamladı.

  Müşfik, cömert ve çalışkan bir insan olan Razi, öğrencileri ve hastaları ile ilgilenmediği zamanlarını hep okuyup yazarak geçirmiştir. Muhtemel olarak yoğun çalışma performansının bir sonucu olarak hayatının sonlarına doğru parkinson hastalığına yakalanmış gözlerine katarakt inmiştir. El-Razi gözlerine inen katarakt dolayısıyla öğrencilerinin ameliyatla tedavi önerisini, "Artık çok geç, zaten dünyayı yeterince gördüm!" diyerek kabul etmemesi, ona yakışan bilgece tavır olarak nitelendirilmiştir. Bu ve benzeri hastalıkları sebebi ile doğduğu yer olan Rey'de 925 yılında vefat etmiştir.

  Razi’nin yaşadığı dönemde Antik çağa ait birçok kitabın çevirileri yapılmış, İslam şehirlerinin hemen tamamında büyük kütüphaneler kurulmuştur. Bunlar aynı zamanda araştırma merkezleriydi. Özellikle Antik Çağ'da Thales'le başlayıp gelişen “tabiat/doğa felsefesi”nin İskenderiye Kütüphanesinin yakılmasıyla kesintiye uğramasından sonra İslam uygarlığı içinde tekrar doğuşu Ebu Bekir el-Razi ile olmuştur.

  Razi; tıp, eczacılık, simya, müzik ve felsefe dallarında son derece önemli katkılar yapmıştır. Farklı alanlarla alakalı yaklaşık iki yüz kitap ve makalesi vardır. Ancak bunların sadece bir kısmı günümüze kadar ulaşabilmiştir.

  Ebu Bekir El Razi Eserleri

  Ebu Bekir El Razi Tıp ile İlgili Düşünce ve Eserleri

  -Kitabü'l- Havi.

  -Kitabü'l- Mansur.

  -Ahlaku't-Tabib.

  -Et-Tıbbü'r-Ruhânî.

  -Kitabü't-Tecârib.


  Ebu Bekir El Razi Felsefe ile ilgili eserleri:

  -Es-Sîretü'l-Felsefiyye.

  -Makale fîma Ba'de't-Tabî'a.

  -Makale fî Emârâti'ikbâl ve'd-Devle.