Ebû Bekr Bin İyaş Kimdir Kısaca

'Biyografi' forumunda Sitem tarafından 17 May 2012 tarihinde açılan konu

 1. Ebu Bekr Bin İyaş Kimdir  Ebu Bekr Bin İyaz Hayatı

  Ebu Bekr Bin İyaş Peygamber efendimizin arkadaşları olan Eshâb-ı kirâmın huzûrunda ilim öğrenen büyük velî, hadîs ve kırâat âlimi.

  Ebu Bekr Bin İyaş Künyesi Ebû Bekir`dir. Vâsıl el-Ahdeb`in âzâdlısıdır. 715 (H.97) senesinde Süleymân bin Abdülmelik zamânında doğdu.

  Ebû Bekr bin İyâş, meşhûr kırâat âlimi İmâm-ı Âsım`ın râvilerinden ve hadîs ilmi âlimlerindendir. Babasından, Ebû İshâk es-Sebîî, Ebû İshak eş-Şeybânî, Hümeyd et-Tavîl ile Eshâb-ı kirâmın bir çoğundan hadîs-i şerîf rivâyet etti ve ilim öğrendi. Ebû Bekr bin İyâş, fıkıh ilminde de geniş bilgiye sâhipti. O, sâlih, fazîletli ve çok ibâdet eden bir zâttı. Elli sene yumuşak yatakta yatmamıştı. Kur`ân-ı kerîmi çok okurdu.

  Ebu Bekr Bin İyaş 808 (H.193)`de Kûfe`de vefât etti.
   
Yükleniyor...