EbüzziyaTevfik Bey Kimdir Hakkında Bilgi

'Biyografi' forumunda EyLüL tarafından 25 Eyl 2012 tarihinde açılan konu


  1. EbüzziyaTevfik Bey Kimdir Hakkında Bilgi


    19.yy.’da Osmanlı edebiyatçısı ve matbaacısıdır. Türkiye’de matbaacılığı kuran İbrâhimMüteferrika’dır. Merakı ve üstün zevki sâyesinde, matbaacılığı basitlikten kurtarıp sanat hâline getiren de Tevfik Bey’dir. Makale, tiyatro, hatıra, biyografi türlerindeki yazıların yanında antoloji, lügat, gazete, kitap, mecmua da çıkaran Ebüzziya edebiyattan astronomiye, siyasetten takvimciliğe kadar her konuda yazı yazmış bir muharrirdir.

    HAYATI
    1848 yılında İstanbul’da doğmuş olan Ebüzziya, Konya-Koçhisarlı Kâmil Efendi’nin oğludur. Asıl adı Tevfik’tir. Ebüzziyâ ünvânını, sürgünde bulunduğu tarihte kendi adını kullanamadığı için, oğlu Ziyâ’nın babası anlamında kullanmıştır.Ebüzziyâ, muntazam bir tahsil görmemiş, husûsî hocalardan ders alarak kendi gayretiyle yetişmiştir. Genç yaşta Nâmık Kemâl ve Şinâsî ile tanışmış, onların tesirinde kalarak edebiyat hayâtına atılmıştır. Arapça ve Farsçadan başka Fransızcayı da öğrenen Ebüzziyâ, Avrupa’daki matbaa alanında olan yeniliklerden faydalanmasını bilmiştir.Ebüzziyâ, çeşitli devlet memurluklarında bulunmuştur. Terakkî Gazetesi’ndeki yazılarıyla basın hayâtına atılmıştır. Daha sonra Mısırlı Fâzıl Mustafa Paşanın yardımıyla kurduğu kendi matbaasında ve Namık Kemal’in hediye ettiği Matbaa-i Ebüzziya adıyla tanınan matbaada, devrinin neşriyat hayâtında önemli rol oynamıştır. Hadika ve İbret gazetelerinin baş yazarlığını yapmış ve Siraç (Kandil) Gazetesi’ni çıkarmıştır.Vatan Yâhut Silistre piyesinin temsilinden sonra Nâmık Kemâl Magosa’ya gönderilirken, o da Ahmet Midhat’la birlikte Rodos’a sürülmüştür. Sultan Abdülazîz Han’ın tahttan indirilmesine kadar orada kalmıştır. 1876 yılında İstanbul’a dönmüştür. Eski ve yeni (Nâmık Kemâl, Şinâsî, Ziyâ Paşa, R.M. Ekrem, Muallim Nâci, Ahmed Râsim gibi) yazarların birçok eserlerini içine alan, yüz cildi aşkın, Kütüphâne-i Ebüzziyâ adıyla tanınan takvim yıllıklarını, o devir için ileri bir baskı niteliğinde ve tekniğinde yıllarca çıkarmıştır. 1900 yılında devlet aleyhindeki çalışmalarından dolayı tekrar Konya’ya sürülmüş ve Meşrûtiyetin îlânıyla 1908 yılında İstanbul’a dönmüştür. Aynı yıl Antalya milletvekili seçilmiştir. Bir taraftan Mecmua-i Ebüzziyâ’yı yeniden neşrederken, bir taraftan da yeni Tasvir-i Efkâr Gazetesi’ni kurmuştur. 27 Ocak 1913 yılında hayatını kaybetmiştir.
     
Yükleniyor...