Edebiyatımızda ilkler

'Ders notları' forumunda Aysell tarafından 30 Kas 2009 tarihinde açılan konu

 1. Edebiyatımızdaki ilkler
  Türk Edebiyatında ilkler
  edebiyatımızda ilkler


  EDEBİYATIMIZDAKİ İLKLER
  *Batılı tekniği uygun ilk roman :Halit Ziya Uşaklıgil/Aşk-ı memnu
  *İlk yerli roman :Şemsettin Sami / Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat
  *İlk yerli tiyatro eseri:Şinasi / Şair Evlenmesi /1859
  *İlk çeviri roman :Yusuf Kamil Paşa/ Fenelon’dan Telemak /1859
  *İlk köy romanı :Nabizade Nazım / Karabibik
  *İlk psikolojik roman:Mehmet Rauf / Eylül
  *İlk realist roman :Recaizade Mahmut Ekrem / Araba Sevdası
  *İlk resmi Türkçe gazete :Takvim –i Vakayi
  *İlk yarı gazete :Ceride-i Havadis
  *İlk tarihi roman :Namık Kemal / Cezmi , A. Mithat / Yeniçeri
  *İlk özel gazete :Tercüman-ı Ahval / Şinasi ile Agah Efendi
  *İlk pastoral şir:A.Hamit Tarhan /Sahra
  *İlk şiir çevirisini yapan ,ilk makaleyi yazan ve noktalama işaretlerine ilk kez kullanan ilk Türk gazeteci :Şinasi
  *Aruzla ilk manzum tiyatro eseri yazan :A.Hamit /Eşber veya Sardanapal
  *Heceyle yazılan ilk manzum tiyatro eseri:A.Hamit/Nesteren
  *İlk bibliyografya:Keşfü’z Zünun /Katip Çelebi
  *İlk hatıra kitabı :Babürşah /Babürname
  *İlk hamse yazarı :Ali Şir Nevai
  *İlk tezkire :Ali Şir Nevai /Mecalisün Nefais
  *İlk antolojisi:Ziya paşa /Harabat
  *İlk atasözleri kitabı :Şinasi /Durub-i Emsal-ı Osmaniye
  *İlk mizah dergisi Diyojen /Teodor Kasap
  *İlk hikaye kitabı :A:Mithat /Letaif-i Rivayet
  *İlk fıkra yazarı :Ahmet Rasim
  *İlk Türkçe yazılan ilk kitap :Kutadgu Bilig
  *İlk siyasetname :Kutadgu Bilig
  *İlk mensur şiir örneklerini veren :Halit Ziya
  *Şiirde ilk defa Türk kelimesini kullanan :Mehmet Emin Yurdakul
  *Dünya edebiyatındaki ilk modern roman :Cervantes/Don Kişot
  *İlk makale :Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi
  *İlk edebi bildiriyi yayımlayan topluluk:Fecr-i Ati
  *Mesnevi tarzında yazılmış ilk eser : KUTADGU BİLİG
  *İlk seyahatname : MİR’ATÜL MEMALİK / SEYDİ ALİ REİS
  *İlk Edebiyat tarihçimiz: Abdulhalim Memduh Efendi
  *Batı anlayışındaki ilk edebiyat tarihçimiz: Fuat Köprülü
  *Dünya edebiyatındaki ilk hikayeci ve eseri: Boccaio Decamkeron
  *Sahnelenen ilk tiyatro: Namık Kemal / Vatan yahut Silistre
  *Kafiyeyi şiire serperek klasik nazım şekillerinden farklı ilk örnekleri veren: TEVFİK FİKRET
  *Türkçenin ilk dil bilgisi kitabı: Süleyman paşa / SARF-ı TÜRKİ
  *İlk naturalist eserimizin yazarı Nabızade Nazım / Zehra
  *Divan Edebiyatında mahallileşme akımının temsilcisi: Nedim
  *Şarkıyı edebiyatımıza getiren: NEDİM
  *İlk tarih ve coğrafya ansiklopedisi: Kamus'ul Alam
  *İlk sözlüğümüz Divan-ı Lügat-it Türk
  *İlk Türkçe sözlük:Şemsettin Sami:Kamus-ı Türki
  *İlk özdeyiş örneklerini veren: Ali Bey / Lehçet’ül Hakayık
  *İlk didaktik şiir örneğimiz ve aruzla yazılan ilk eserimiz:Kutadgu Bilig
  *Türk adının geçtiği ilk Türkçe metin :Orhun Abideleri
  *Edebiyatımızda objektif eleştirinin nasıl olacağını ilk açıklayan:R. Mahmut Ekrem
  *Edebiyatımızdaki milli dönemin açılmasına öncülük eden: Mehmet Emin Yurdakul
  *Konuşma diliyle yazılmış ilk hikayenin yazarı: Ömer Seyfettin
  *Edebiyatımızda ilk kafiyesiz şiirini yazan :A. Hamit / Validem
  *İlk köy şiiri: Muallim Naci / Köylü Kızların Şarkısı
  *İlk alfabemiz:Göktürk Alfabesi
  *Tekke şiirinin babası: Ahmet Yesevi
  *İlk Türk destanı :Alp Er Tunga Destanı
  *Bizde batılı anlamda ilk eleştiriyi yazan:Namık Kemal
  *Bizde epik tiyatro türünün kurucusu: Haldun Taner
  *İlk kadın romancımız:Fatma Aliye Hanım
  *Süslü nesrin ilk temsilcisi: Sinan Paşa
  *Dünyanın bilinen ilk destanı:Sümerlerin Gılgamış Destanı
  *Dünyanın halen yaşayan ,en büyük ve ilk Müslüman Türk Destanı: Kırgızların Manas Destanı
  *Edebiyat kelimesini bizde ilk kullanan: Şinasi
  *Kurtuluş savaşımızı doğrudan işleyen roman :Ateşten Gömlek
  *Komedi türünün ilk büyük ustası:Aristofanas
  *Trajedi türünün ilk büyük ustası:Aiskylos
  *İlk uyarlama tiyatro eserinin yazarı :A.refik paşa
  *Deneme türünün kurucusu:Montaigne
  *İlk divan şairi:Hoca Dehhani
  *Hikayede gerçek anlamda ilk kez Anadolu'yu işleyen: Refik Halit Karay
  *En başarılı psikolojik roman yazarımız: P.Safa / 9.Hariciye koğuşu
  *İlk çocuk şiirlerini yazan: Tevfik Fikret / Şermin
  *Dilde sadeleşmeyi savunan ilk yayın organı: Genç Kalemler
   
Yükleniyor...