Ege Bölgesinin Genel Özellikleri

'Ders notları' forumunda ZeuS tarafından 23 Şub 2010 tarihinde açılan konu

 1. Ülkemizin batısında Ege Denizi kıyılarınca uzanan bölge, Marmara Bölgesi, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgeleriyle ve Ege Denizi ve Ege Adaları ile komşudur.

  Gerçek alanı olan 93.139 Km2 ile Türkiye topraklarının %10.1ini kaplar. Alan bakımından 5. Büyüklükteki bölgemizdir.

  Nüfusu 2000 sayımına göre 8.9 milyondur. Nüfus yoğunluğu Km2ye 96 kişidir. Bu Türkiye ortalamasının biraz üstündedir. (Türkiye ortalaması Km2ye 83 kişi)

  Ege Bölgesi BÖLÜMLERİ

  1.Asıl Ege Bölümü
  2.İç Batı Anadolu Bölümü

  Ege Bölgesi YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ

  Kıyıları

  Ege Denizinin yerinde eskiden Egeid karası vardı. Bunun çökmesi sonucunda bugünkü adalar meydana geldi. Bölge dağları kıyıya dik uzandığı için kıyı girintili-çıkıntılı Enine Kıyı Tipidir.

  Kıyıda bir çok körfez, koy, yarmada ve buruna rastlanır. Edremit, Çandarlı, İzmir, Kuşadası, Güllük, Gökova başlıca körfezleridir.Reşadiye, Bozburun, Dilek VE İzmir başlıca yarımadalarıdır.

  Ege kıyıları girintili-çıkıntılı olduğu için en uzun kıyımızdır. Muğlada en uzun kıyıya sahip ilimizdir.

  Ege Bölgesi Dağları

  Asıl Ege Bölümü faylanma hareketlerine uğradığı için Kaz Dağı, Madra Dağı, Yunt Dağı, Bozdağlar, Aydın Dağları faylanma sonucu yüksekte kalmış horstlardır. Bölümün güneyinde uzanan Menteşe Dağlarının uzanış yönü kıyıya paraleldir.

  İç Batı Anadoluya gidildikçe yükseklik artar. Bu bölümde, Alaçam, Eğrigöz, Murat ve Sandıklı Dağları vardır.

  Ege Bölgesi Ovaları

  İç Batı Anadolu Bölümünde Yazılıkaya Platosu, Tavas- Çivril- Banaz-Örencik ovaları vardır.

  Asıl Ege Bölümünde horstlar arasında kalan grabenler birer alüvyon ovasıdır. Bunlar Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes ve Büyük Menderes ovalarıdır. Bunlar aynı adı taşıyan ve bol alüvyon taşıyan, akarsuları tarafından oluşturulmuştur. Akarsuların döküldükleri yerlerde de delta ovaları da oluşmuştur.

  Ege Bölgesi Akarsuları

  Bakırçay, Gediz,K. Menderes, B. Menderes başlıca akarsularıdır. İç Batı Anadoluda Susurluk ve Sakarya Akarsularının bazı kolları da bulunmaktadır.

  Ege Bölgesi Gölleri

  Göl bakımından fakir olan bölgede iki doğal göl vardır. Bunlar Marmara ve Çamiçi (Bafa) Gölleridir. Adıgüzel, Kemer ve Demirköprü baraj gölleri de vardır.

  Ege Bölgesi İKLİM VE BİTKİ ÖRTÜSÜ

  Bölgenin asıl Ege Bölümünde graben ovaları sayesinde içlere kadar sokulan Akdeniz İklimi görülür. Bu alanlarda yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı bir iklim görülür. Bitki örtüsü makidir ve yer yer ormanlara da rastlanır.

  İç Batı Anadolu bölümüne gidildikçe yüksekliğin artması ve denize olan uzaklığı sebebiyle iklim karasallaşır. Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar yağışlı Karasal İklim görülür. Bitki örtüsü de Bozkırdır.

  Ege Bölgesi TARIMI VE HAYVANCILIĞI

  Bölgenin yurt ekonomisine katkısı daha çok tarım alanındadır. Bölümler arasında iklim ve yeryüzü şekillerinin farklı olmasına bağlı olarak yetiştirilen ürünler arasında da farklılık ve çeşit vardır.

  Tütün: Kıyı ovalarında yetiştirilir. Ülke üretiminin %65ini yetiştiriri. 1.Sıradadır.

  Pamuk: Asıl Ege Bölümündeki alüvyal ovalarda ve özellikle güneye yakın bölgelerde yetiştirilir. Ülke üretiminin %40ını sağlar. 1. Sıradadır.

  Zeytin: Kıyı kesiminde, özellikle Edremit Körfezi çevresinde yetiştirilir. 1.Sıradadır.

  İncir: En çok B. Menderes vadisinde yetiştirilir. 1. Sıradadır.

  Turunçgiller: En çok Akdeniz İkliminin görüldüğü kıyı bölümünde yetiştirilir.

  Üzüm: En çok Gediz Vadisinde yetiştirilir. Ülke üretiminin %35ini sağlarken 1. Sırada yer alır.

  Pamuk: Asıl Ege Bölümünün alüvyal ovalarında özellikle güney alanlarda yetiştirilir.

  Haşhaş: İç Batı Anadoluda Afyon ve Kütahya çevresinde kontrollü olarak yetiştirilir.

  Şekerpancarı: İç Batı Anadolu Bölümünde yetiştirilir.

  Tahıllar: İç Batı Anadolu Bölümünde yetiştirilir.
  Ege Bölgesi YER ALTI KAYNAKLARI

  Krom: Muğla, Denizli, Kütahya. Demir: Balıkesir ve Kütahya. 1.Sıradadır.

  Linyit: Kütahya, Manisa, Muğla ve Denizli. 1.Sıradadır. Civa: Uşak ve İzmir. 1.Sıradadır.

  Bor: Kütahya ve Eskişehir. Manganez: Uşak, Afyon ve Denizli.

  Mermer: Afyon ve Denizli. Titanyum: İzmir ve Manisa. 1.Sıradadır.

  Zımpara Taşı: Muğla, Aydın ve İzmir. Uranyum: Manisa, Aydın ve Uşak.

  Tuz: İzmir-Çamaltı. 1.Sıradadır.

  Ege Bölgesi SANAYİSİ

  Sanayi bakımından Marmara Bölgesinden sonra 2. sırada gelir. Bölümler arasında gelişmişlik ve sanayi oranı bakımından büyük farklılık vardır. Asıl Ege Bölümü sanayi bakımından daha gelişmiştir. Zaten bölgenin en büyük ve gelişmiş kenti İzmirde bu bölümde yer alır. İzmir sanayisi, fuarı, ve ihracat limanı ile önemli bir kentimizdir. İzmirde Aliağa Petrol Rafinerisi de bulunmaktadır.

  Bölgede dokuma, şeker, çimento, termik ve hidroelektrik santraller vardır.

  Yatağan-Muğla, Tunçbilek-Kütahya, Soma-Manisada termik santraller vardır. Tek Jeotermal Santralimiz Denizli-Sarayköyde bulunmaktadır. Demirköprü, Adıgüzel ve Kemer Hidroelektrik Santralleri de vardır.

  Ege Bölgesi NÜFUS VE YERLEŞME

  2000 Sayımına göre bölgenin nüfusu 8.9 milyondur.Nüfus yoğunluğu Km2ye 96 kişidir. Bu Türkiye ortalamasına biraz üstündedir.En yoğun nüfuslu 3. bölgemizdir. Kentsel nüfus daha fazladır % 61. Türkiye ortalamasına yakındır (Türkiye %65). Nüfus kıyılarda, alüvyal ovalarda yoğunlaşmıştır. İç kesimlere gidildikçe nüfus yoğunluğu azalır. Buralarda da nüfus maden işletmelerinin çevresine ve ovalara toplanmıştır. Kıyıda Menteşe Yöresi de dağlık alan olması nedeniyle az nüfuslanmıştır. Nüfus artış hızı %o 16dır (Türkiye %o 18.3)

  Ege Bölgesi TURİZM

  Bölge Marmaradan sonra turizm geliri en fazla 2. Bölgedir. Akdeniz İkliminin görüldüğü kıyılar deniz turizmi açısından zengindir. Bölgede İlkçağ uygarlıklarından ve Türk Devletlerinden kalan tarihi eserlerde turistlerin ilgisini çeken yerlerdir. Pamukkale-Denizli Travertenleri de güzel yerlerden biridir.

  Ege Bölgesi TARİHİ ÖNEMİ

  Bölge Kurtuluş Savaşının en önemli savaşlarına sahne olmuştur. Kütahya ve Afyon bu savaşların en önemlilerinin geçtiği illerimizdir.
  Ege Bölgesi BÖLGE HAKKINDA NOTLAR

  Yüzölçümü bakımından 5.sıradadır.

  Orman bakımından %16ile 4.sıradadır.

  Ekili-dikili alan bakımından %24 ile 3. Sıradadır.

  Kıyı uzunluğu bakımından 1. Sıradadır

  Ekonomisi tarıma dayanır

  Sanayi bakımından Marmaradan sonra 2.sıradadır

  Zeytin, üzüm, incir, haşhaş ve tütün üretiminde 1.sıradadır

  Linyitin en çok çıkarıldığı bölgedir. Termik Santralde çok vardır

  En fazla tuz üretilen bölgedir (İzmir-Çamaltı Tuzlası)

  İlk demiryolu İzmir-Aydın arsında kurulmuştur

  Asıl Ege Bölümünde horst ve grabenler vardır

  En önemli ihracat limanımız Doğal bir liman olan İzmir Limanıdır

  En önemli uluslar arası fuarımız İzmirde kurulur
  Alıntı...
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 21 May 2014
Yükleniyor...