Erozyon nedir ve nasıl oluşur

'Ders notları' forumunda Sibel tarafından 9 Eki 2010 tarihinde açılan konu

 1. EROZYON


  Erozyon (toprak aşınması), koruyucu örtüden yoksun kalan toprağın su ve rüzgarın etkisiyle aşınması ve taşınması olayıdır.


  Akarsu ve rüzgar erozyonunun birlikte etkili olduğu yerlerin ortak özelliği bitki örtüsü bakımından fakir olmalarıdır.

  EROZYONDA ETKİLİ FAKTÖRLER

  Arazinin çok engebeli olması,

  Eğimli arazilerde arazinin eğime paralel sürülmesi.

  Bitki örtüsünün tahrip edilmesi: Orman yangınları, tarla açmak amacıyla ağaçların kesilmesi, otlaklarda aşırı otlatılma yapılması, anız örtüsünün yakılması gibi.

  Yağışların sağanak yağış şeklinde olması

  Tarım alanlarının amaç dışı kullanılması (Tarım alanlarına fabrika yapımı,

  Tarım alanlarının yerleşmeye açılması gibi)

  Hızlı nüfus artışı ile toprağın aşırı işlenmesi

  EROZYONUN SONUÇLARI

  Verimsizleşen ve yok olan tarım arazileri üzerinde yaşayanları besleyemez duruma gelip, kırsal kesimden kentlere doğru göçü arttırır.

  Ekolojik denge bozulur.

  Meraların yok olması hayvancılığın gerilemesine neden olur.

  Erozyon sonucu taşınan verimli topraklar, baraj göllerini doldurarak, ekonomik ömürlerini kısaltır.

  Bitki örtüsü ve toprağın olmadığı bir yüzey, kar ve yağmur sularını emmediğinden, doğal su kaynakları düzenli ve sürekli olarak beslenemez.

  Kaybedilen toprak örtüsünün yeniden oluşması için binlerce yıl gerekir.

  İçme sularında kirlenme olur.

  EROZYONU ÖNLEMEK İÇİN;

  Mevcut bitki örtüsü korunarak ağaçlandırma yapılmalıdır.

  Eğimli tarım alanlarında tarla eğime dik sürülmeli veya taraça (seki) yapılmalıdır

  Nöbetleşe tarım yöntemi uygulanmalı (bu yöntemde asıl amaç erozyonu önlemek değildir. Verimi artırmaktır.)

  Otlaklarda erken ve aşırı otlatma yapılmamalıdır.

  Baraj gölü yamaçları ağaçlandırılmalıdır.

  Akarsu taşkınları önlenmelidir.

  Anız örtüsü yakılmamalıdır.

  TÜRKİYE'DE EROZYON

  Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de toprak kaybı sürecinin en önemli etkeni erozyondur. Arazi eğimi, iklim, bitki örtüsü ve toprak özelliklerinin etkileşimi sonucu oluşan doğal erozyonun yanı sıra, insanın doğaya müdahalesi temeline dayanan bir dizi yapay etken, erozyonu bir afet niteliğine dönüştürmektedir.

  Türkiye kara yüzeyinin %90’ında çeşitli şiddetlerde erozyon devam etmektedir Türkiye'de akarsularla birlikte birim alandan taşınan toprak, ABD'nin 7, Avrupa'nın 17 ve Afrika'nın 22 katı daha fazla düzeydedir.
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 25 Şub 2017
Yükleniyor...