Eş Anlamlı Kelimeler Nedir

'Eğitim Merkezi' forumunda Sitem tarafından 26 May 2012 tarihinde açılan konu

 1. Eş Anlamlı Kelimeler Listesi


  Eş Anlamlı Kelimeler Tanımı

  Eş Anlamlı Kelimeler Yazılış ve okunuş bakımından farklı fakat anlamca aynı olan kelimelerdir.

  örnek:
  SİYAH – KARA
  Kara gözlü, uzun boylu bir delikanlıydı.
  (SİYAHla eş anlamlıdır.)

  AK – BEYAZ
  Saçlarında beyazlar fazlalaşmıştı.
  (AKla eş anlamlıdır.)


  Eş Anlamlı Kelimeler

  barış- sulh
  resim- fotoğraf
  çabuk – tez
  araç – vasıta
  Sıfat-Önad
  Ad-İsim
  Muallim-Öğretmen
  Duru-Berrak
  Meydan-Alan
  Deprem-Zelzele
  gezmek-seyranetmek
  fakir-yoksul
  cet- ata
  hatıra-anı
  doktor-hekim
  cevap-yanıt
  veteriner-baytar
  yıl-sene
  ihtiyaç-gereksinim
  sene-yıl
  traktör -motor
  ayakkabı-kundura
  matem-yas
  İmtihan-Sınav
  rüştiye---ortaokul
  yetenek---kabiliyet
  uygarlık---medeniyet
  abide-anıt
  okul- mektep
  hekim- doktor
  ulu- yüce
  hatıra- anı
  hediye- armağan
  yıl -sene
  misafir- konuk
  sevinçli-neşeli
  cimri-pinti
  ırmak-nehir
  dost-arkadaş
  vazife-görev
  hasret-özlem
  emniyet-güven
  çağrı-davet
  problem-sorun
  siyah-kara
  soru-sual
  cevap-yanıt
  yel-rüzgar
  işçi-amele
  sevinç-mutluluk
  Rüya-Düş
  Aş-Yemek
  Doğa-Tabiat
  Esir-Tutsak
  Vazife-Görev
  Öykü-Hikâye
  İlave-Ek
  istikbal - gelecek
  yetenek- beceri
  Yaşlı- ihtiyar
  siyah- kara
  okul- mektep
  önder-lider
  hısım-dost
  hasım-düşman
  ana-temel-esas
  dilek-istek-arzu
  armağan-hediye
  cimri-pinti
  öğrenci-talebe
  öğretmen-muallim
  dizi-sıra
  zırnık-metelik
  siyah- kara
  önder -lider
  hısım- dost
  güç -kuvvet
  dizi- sıra
  Kıyı – kenar
  tümce- cümle
  akıl- us
  ulus- millet
  asır- yüzyıl
  yılmak- bırakmak
  imtihan-sınav
  küçük-ufak
  ihtiyar-yaşlı
  kirli-pis
  kuvvetli-güçlü
  çabuk-acele
  yılmak-bıkmak
  atik-seri
  resim- fotoğraf
  elbise -esbap
  Yurt-Vatan
  Yanıt-Cevap
  Tümce-Cümle
  Ulus-Millet
  Sözcük-Kelime
  İhtiyar-Yaşlı
  Sebep-Neden
  Arzu-İstek
  Kalp-Yürek
  uygarlık- medeniyet
  idare - yönetim
  idadi - lise
  sorumluluk- mesuliyet
  dam- çatı
  abece – alfabe
  deva – ilaç