Eski Türk Devletlerinin Yönetim ve Egemenlik Şekilleri Hakkında Bilgi

'Tarih Bölümü' forumunda Violet tarafından 27 Mar 2011 tarihinde açılan konu

 1. Eski Türk Devletlerinin Yönetim ve Egemenlik Şekilleri Hakkında Bilgi,
  Eski Türk Devletlerinin Yönetim ve Egemenlik Şekilleri Hakkında,
  Eski Türk Devletlerinin Yönetimi,
  Eski Türk Devletlerinin Yönetim ve Egemenlik Şekilleri ,

  [​IMG]


  İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİNDE DEVLET YÖNETİMİ
  Devletin başında; sultan, han, hakan adı verilen hükümdarlar bulunurdu
  Selçuklularda hükümdardan sonra en yetkili kişi vezir’di
  Devlet işleri, Melikşah zamanında kurulan DİVAN’da görüşülürdü
  Hükümdar çocuklarına MELİK adı verilir, Melik’ler vilayetleri yönetirdi
  Melik’lere ATABEY denilen tecrübeli devlet adamları yardım ederler (Atabey; siyaset, askerlik, devlet yönetimi alanında Melik’leri eğiten öğretmen valilerdir)
  Anadolu Selçukluları’nda devlet işleri Büyük Divan’da görüşülürdü

  ORTA ASYA VE YAKIN DOĞU’DA KURULAN TÜRK DEVLETLERİNDE DEVLET YÖNETİMİ
  (Fatımi, Eyyübi, Memluk, Timur, Babür, Akkoyunlular, Karakoyunlular, Harzemşah, Moğol, Altınorda Devletleri)
  Moğollarda hükümdarlık babadan oğula geçerdi Ülke “Cengiz Yasaları”na göre yönetilirdi
  Moğollarda devlet işleri KURULTAY’DA görüşülürdü
  Timur (Timur Devleti’nin kurucusu) EMİR unvanını kullanırdı
  Babürlerde devletin başındaki kişiye PADİŞAH denirdi
  Memluklularda saltanat sistemi yoktu Her komutan “sultan” olabilirdi

  OSMANLI DEVLETİ’NDE DEVLET YÖNETİMİ
  o Osmanlı Devleti monarşi ile yönetilirdi Başta padişah bulunurdu, son söz padişaha aitti
  o Hükümdarlık babadan oğula geçerdi Osmanlı’da düzenli bir veraset sistemi yoktu Bu nedenle sık sık taht kavgaları yaşanır, bu da Türk devletlerinin kısa sürede yıkılmasına neden olurdu
  o Osmanlı hükümdarları; bey, han, hakan, sultan, hünkâr, gazi, hüdavendigar gibi unvanlar kullanılırdı Yavuz Sultan Selim döneminden itibaren “halife” unvanı da kullanılmaya başlandı
  o Hükümdarlık alametleri; adına hutbe okutmak, para basmaktır
  o Divan-ı Hümayun: Osmanlı Devleti’nde önemli devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı kuruma denir Divan ilk kez Orhan Bey döneminde kuruldu Kuruluş döneminde Divan’ın başkanlığını kuruluş döneminde padişah yaparken, Fatih Sultan Mehmet döneminden itibaren sadrazamlar (veziriazam) başkanlık yapmıştır Divan bugünkü bakanlar kurulu gibi çalışırdı Divan, 19 yüzyılda II Mahmut tarafından kaldırılmış, yerine nazırlıklar (bakanlıklar) kurulmuştur
  o 1839’da ilan edilen Tanzimat Fermanı, Türk tarihinde ilk demokratikleşme adımı sayılır
  o 1876’da I Meşrutiyet’in ilanı ile Türk tarihinin ilk anayasası olan “Kanun-i Esasi” kabul edildi Kanun-i Esasi’nin ilanı ile halk ilk kez yönetime katılma hakkı elde etti
  NOT: 23 Nisan 1920’de TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi) açıldı Böylece Milli Egemenlik ilkesi gerçekleştirilmiş oldu 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ilan edildi Yeni Türk devletinin yönetim rejimi belirlenmiş oldu
  NOT: TC’nin ilk Cumhurbaşkanı MKemal, ilk başbakanı İsmet İnönü, ilk meclis başkanı Fethi Okyar’dır
   
Yükleniyor...