Esma-ül hüsna tecellileri sırları

'Ayetler ve Hadisler' forumunda Demet tarafından 5 Haz 2015 tarihinde açılan konu

 1. Esma i hüsna tecellileri sırları

  Allah'ın 99 ismini zikretmek insanın gündelik hayatını değiştiriyor. Bu güzel isimlerin bir kısmı Cenab-ı Hakk'ın varlığını ispat eder. Allah'ın Hayy, Baki, Kayyum gibi sıfatları onun varlığını inkar edenleri reddeder. Bazı sıfatları ise birliğini ispat eder. Vahid, Ehad, Samed, Ganiyy gibi. Güzel isimlerinin bir kısmı bütün varlıkların vücut bulmasında tek sebebin Cenab-ı Hak olduğunu ispat eder. Halik, Bari, Musavvir, Kavi gibi. İsimlerin bir kısmı da bütün âlemi tedbir ve idare edenin sadece Allah olduğunu gösterir. Bir kısmı da onun bütün noksan sıfatlardan uzak olduğunu, hiçbir varlığa benzemediğini ve kimseye muhtaç olmadığını ispat eder. Kuddus, Muhit, Mecid gibi...

  Esma’ül Hüsna, insanın içinde eksik olan enerjileri tamamlar, zarar veren negatif enerjileri de yok eder ve kişiyi rahatlatır. Çünkü Esma’ül Hüsna; Sizde Allah hakkında yücelik ve aşkınlık hissi uyandırır. Kalplere huzur ve sükûn verir, lütuf ve rahmet ümidi telkin eder.

  Esma’ül Hüsna, fiziksel, psikolojik ve zihinsel sorunların çözümlenmesine yardım etmesi ve diğer pozitif etkileri hem iş yaşamında hem duygusal yaşamınızda hem de sosyal ilişkilerinizde sizi destekleyecek ve çok daha mutlu bir insan olmanıza yardım edecektir.

  Yüce Yaratıcı, kâinat ağacının meyvesi olan insanın kalbini kendine bir nevi arş yapmış, Hadis-i Şerif de “Yere göğe sığmam, mü’min kulumun kalbine sığarım” buyurarak ona ne kadar önem verdiğini çok açık bir şekilde göstermiş. Bu sebeple insan kalbi de yalnız ve yalnız Ona yönelmekle ve Onunla olmakla huzura erebiliyor. Kur’an-ı Kerim’de, “Dikkat edin! Kalpler ancak Allah’ın zikri ile mutmain olur, huzura kavuşur!” buyruluyor…(Ra’d Suresi, 28. Ayet)”

  Allah Her türlü istek, tüm duaların kabul olması.
  Er-Rahmân Dünyada ve ahirette Allah'ın sevgisini kazanmak.
  Er-Rahîm Maddî ve manevî rızka nail olmak.
  El-Melik Maddî ve manevî güçlü olmak, insanlara sözlerini anlatıp dinletebilmek, emir sahibi olmak.
  El-Kuddûs Maddî ve manevî her türlü temizlik, kalp temizliği, ruhî hastalıklardan iyileşmek.
  Es-Selâm Korkulan her şeyden emin olmak ve esenliğe çıkmak.
  El-Mü'min Güvende olma, güvenilir insan olmak, kötü hastalıklara düşmemek.
  El-Muheymin İnsanlardan korunmak ve onların düşüncelerine akıl erdirebilmek.
  El-Aziz Düşmanlara galip gelmek.
  El-Cebbâr İstek ve arzuların olması, insanların ve cinlerin şerrinden emin olmak.
  El-Mütekebbir İzzet, refah ve gerçek büyüklüğe erişmek, halk tarafından sevilmek.
  El-Hâlık İşlerde üzüntü ve sıkıntıdan kurtulmak, başarılı olmak.
  El-Bâri İşte başarılı olmak, maddî ve manevî sıkıntılardan kurtulmak.
  El-Musavvir Maksat ve meramına ulaşmak ve ifade etmek, en zor işleri başarmak ve bir işte uzmanlaşmak.
  El-Gaffâr Bağışlanmak ve günahlardan korunmak.
  El-Kahhâr Zalimlerin ve din düşmanlarının kahrından kurtulmak.
  El-Vehhâb Sıkıntısız ve maddî açıdan rahat bir hayat sürmek.
  Er-Rezzâk Bol rızıklı bir ömür geçirmek.
  El-Fettâh Maddî ve manevî hayır kapılarının açılması, ticarette başarıya ulaşmak.
  El-Alim İlim zenginliği için.
  El-Kâbid Zalimin zulmünden kurtulmak.
  El-Bâsit Rızkının genişlemesi ve bereketin artması.
  El-Hafid Kötüden, kötülerden ve belalardan korunmak.
  Er-Rafi' İnsanlar içinde ve işinde yükselmek, tevazu sahibi olmak.
  El-Muiz Fakir ve zelillikten kurtulmak.
  El-Muzil Düşmanları zelil etmek.
  Es-Semi' Duaların kabul olması.
  El-Basir Acziyetin kalkması, basiretli olmak.
  El-Hakem Haklı davasını kazanmak, insanlar arasında hak ile hüküm vermek.
  El-Adl Adaletli olmak, haklı davayı kazanmak.
  El-Latîf(129)Dileklerin olması, kısmet ve rızkın artması.
  El-Habîr(812)Hafıza ve idrakin genişlemesi.
  El-Halîm(88)Ahlâk güzelliği ve yumuşak huylu olmak, hiddet ve sinirin gitmesi.
  El-Azîm(1.020)Sözünün tesirli olması ve sözü dinlenir olmak.
  El-Gafûr(1.286)Günahların affı ve kötü ahlâktan korunmak.
  Eş-Şekûr(526)Talihin açıklığı, kendine verilen nimetlerin şükrünü eda etmek, bol rızık için.
  El-Aliyy(110)Zilletten kurtulmak, ilim, derecelerin artması.
  El-Kebîr(232)Maddî ve manevî büyüklük, hürmet sahibi olmak.
  El-Hafîz(998)Nefsinin ve malının korunması.
  El-Mukît(550)Muhtaç olunan şeyi kazanmak ve rızık.
  El-Hasîb(80)Herkese karşı açık alınlı olmak.
  El-Celîl(73-5.329)Gerçek yüceliğe erişmek, zalim ve zorbayı zelil etmek.
  El-Kerîm(270)Bol rızık sahibi olmak, cömert olmak ve kolaylıklara nail olmak.
  Er-Rakîb(312)Her işte Allah'ın koruması altında olmak, bunu hissetmek, hafızasının kuvvetlenmesi.
  El-Mücîb(55-3.025)Duaların kabul olunması.
  El-Vâsi'(137)Ömür uzunluğu, sıhhat ve rızık genişliği için.
  El-Hakîm(78-6.084)İlim ve hikmet sahibi olmak, uzağı görmek, hikmetli iş yapmak.
  El-Vedûd(20-400)İnsanların sevgisini kazanmak.
  El-Mecîd(57-3.249)İzzet ve şerefin artması.
  El-Bâis(573)Kuvvetli irade ve alacaklarını almak.
  Eş-Şehîd(319)Şehid olmak, heybetli olmak, halk arasında sevilmek.
  El-Hak(108)Sağlam bir imana ve doğru bir ibadet hayatına sahip olmak, başladığı işin sonunun gelmesi.
  El-Vekîl(66)Allah'tan her türlü yardım görmek.
  El-Kavî(116)Kansızlık ve vücudun güçlü olması, zor işleri kolaylıkla halletmek.
  El-Metîn(500)Maddî ve manevî dayanıklı, sağlam ve iradeli olmak, hastalıklardan kurtulmak.
  El-Veliyy(46-2.116)Her işte Allah'ın yardımını istemek.
  El-Hamîd(62-3.844)Kazancın genişlemesi, Allah'ı çokça hamd etmek için yardım istemek.
  El-Muhsî(148)Zekânın kuvvetli olması.
  El-Mübdi(57)Her işte muvaffak olmak, ummadığı yerden yardım gelmesi.
  El-Muîd(124)Elden kaçanı geri kazanmak, Allah'ın ahirette yeniden dirilme hakikatini ruhlarımıza duyurması.
  El-Muhyî(68)İşlerin başarılı olması, hastalıklardan kurtulmak.
  El-Mumît(490)Harama bakmamak, kötülüklerden vazgeçmek, devamlı ahireti hatırlamak.
  El-Hay(18-324)Sözün tesirli olması, sözü dinlenir olmak.
  El-Kayyûm(156)Bütün işlerde yardımı Allah'tan beklemek, isteklere nail olmak, rızkın devamlı olması.
  El-Vâcid(14-196)Aradığını ve kaybettiğini bulmak.
  El-Mâcid(48)Kazancın bolluğu ve şerefli bir hayat sahibi olmak.
  El-Vâhid/El-Ehad(19-3.669)Kalbin uyanıklığı, isteklerin olması.
  Es-Samed(134)Hiç kimseye muhtaç olmamak.
  El-Kâdir(305)İstediğini yapmaya güç yetirmek.
  El-Muktedir(744)Her işte başarılı olmak.
  El-Mukaddim(184)Daima yükselmek.
  El-Muahhir(847)Kötü ve belalı birinin veya bir işin kendinden uzaklaşması.
  El-Evvel(37)Her hayır işinde birinci olmak.
  El-Âhir(801)Ömrün uzun olması.
  Ez Zâhir(1.106)Her meselenin zuhuru, açıklığı, gizli olmaması.
  El-Müteâlî(551)İstediği makama gelmek ve yüceliğe ermek.
  El-Bâtın(62)Nefsi mutmain ve kalbi geniş olmak, iç rahatlığının artması.
  El-Vâlî(47)Sözünün tesirli olması, insanların kendini sevmesi.
  El-Berr(202)Her halukarda iyilik bulmak.
  Et-Tevvâb(409)Tövbelerin kabul olması.
  El-Müntekım(630)Zulüm ve fenalıklardan korunmak.
  El-Afuvv(156)Rızık bolluğu, kalp huzuru, affedilmek.
  Er-Raûf(287)Merhametinin artması, hiçbir varlıktan zarar görmemek.
  Mâlikü'l-Mülk(212)Mal ve kazanca zarar gelmemesi, maddî ve manevî derecelerin artması.
  Zü'l-Celâli ve'l-İkrâm(1.100)İşlerin kolay ve âsân olması, insanların kendini sevmesi.
  El-Muksit(209)Eşlerin arasını düzeltmek ve adaletli olmak.
  El-Câmi(114)Küsleri barıştırmak ve hayırların birleşip toplanması.
  El-Ganî(1.060)Gerçek zenginlik, servet ve geniş rızık, insanlar tarafından sevilmek.
  El-Muğnî(1.100)Geçim genişliği, bol rızık ve zenginlik.
  El-Mâni'(161)Kaza ve belalardan emin olmak.
  Ed-Dârr(1.001)Zararlı kişilerden emin olmak ve onları Allah'a havale etmek.
  En-Nâfi'(201)Hastalıklardan korunmak, şifa bulmak, zararlardan uzak durmak.
  En-Nûr(256)Doğruyu ve yanlışı görüp kalp nuruna sahip olmak.
  El-Hâdî(20-400)Doğru yolu bulmak ve çocuklarının serkeş olmaması.
  El-Bedî'(86)Allah'ın yardımına nail olmak, maddî ve manevî güzellik için.
  El-Bâkî(113)Ömrün uzunluğu ve sağlıklı olmak.
  El-Vâris Uzun ömür, bol mal, şeref ve rızık sahibi olmak.
  Er-Reşîd Güzel ahlâk sahibi olmak, kötü alışkanlıklardan korunmak.
  Es-Sabûr Başladığı işi kolay bitirmek, sinirini yenmek ve sabırlı olmak.
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 5 Haz 2015