Esmaül Hüsna Ebced Değerleri

'Dualar ve Faziletleri' forumunda YAREN tarafından 19 May 2011 tarihinde açılan konu

 1. Esmaül Hüsnanın Ebced Değerleri,
  Esmaül Hüsna Ebced Sayıları,
  Esmaül Hüsna Ebced Hesabı


  Esmaül Hüsna Ebced Değerleri şöyledir;

  ya Rahman = 298 ya Kavîy= 116
  ya Semi = 180 ya Müta'âlî= 551
  ya Hakk=108 ya Kuddûs= 170
  ya Bâtın= 62 ya Adl= 104
  ya Rahîm= 258 ya Metin= 500
  ya Basîr= 302 ya Berr= 202
  ya Vekîl= 66 ya Selâm= 131
  ya Vâli= 47 ya Latif= 129
  ya Melik= 90 ya Veli= 46
  ya Hakem= 68 ya Tevvâb= 409

  ya Mu'min= 137 ya Mubdî'= 56
  ya Habîr= 812 ya Ra'ûf= 287
  ya Hamîd= 62 ya Cebbar= 206
  ya Muntakim= 630 ya Gafûr= 1286
  ya Muheymin= 145 ya Mu'îd= 124
  ya Halîm= 88 ya Maliku'l-Mülk= 212
  ya Muhsî= 148 ya Mutekebbir= 662
  ya Afuv= 156 ya Şekûr= 526
  ya Aziz= 94 ya Muhyî= 68
  ya Azîm= 1020 Zu'l-Celâli ve'l-İkram= 1100

  ya Hâlik= 731 ya Hafîz= 998
  ya Aliy= 110 ya Kayyûm= 156
  ya Mumît= 490 ya Gani= 1060
  ya Muksit= 209 ya Gaffâr= 1281
  ya Bâri'= 214 ya Mukît= 550
  ya Kebîr= 232 ya Vâcid= 14
  ya Hayy= 18 ya Muğni= 1100
  ya Câmi'= 114 ya Kahhâr= 306
  ya Musavvir= 336 ya Hasîb= 80
  ya Hafîz= 998 ya Mâcidİ= 48

  ya Mâni'=161 ya Rakîb= 312
  ya Vehhâb= 14 ya Samed= 134
  ya Celîl= 73 ya Nûr= 256
  ya Vâhid= 19 ya Alîm= 150
  ya Dârr= 1001 ya Mucîb= 55
  ya Rezzâk= 308 ya Kâdir= 305
  ya Kerîm= 270 ya Hâdi= 20
  ya Ahad= 13 ya Kâbız= 903
  ya Nâfi'= 201 ya Vâsi'= 137
  ya Fettâh= 489 ya Muktedir= 744

  ya Bedî'= 86 ya Mecîd= 57
  ya Bâsıt= 72 ya Evvel= 37
  ya Hakîm= 78 ya Reşîd= 514
  ya Mukaddim= 184 ya Mu'izz= 117
  ya Bâkî= 113 ya Bâ'is= 573
  ya Hâfız= 1481 ya Ahir= 801
  ya Vedûd= 20 ya Sabûr= 298
  ya Mu'ahhir= 847 ya Muzill= 770
  ya Vâris= 707 ya Şehîd= 319
  ya Râfi'= 351 ya Zâhir= 1106

  Alıntı
   
Yükleniyor...