Esmaül Hüsna Türkçe

'Dualar ve Faziletleri' forumunda Wish tarafından 22 May 2011 tarihinde açılan konu

 1. Allah'ın 99 ismi türkçe
  Türkçe Esmaül Hüsna
  esmaül hüsna türkçe okunuşu
  esmaül hüsna türkçe yazılışı


  •1-ALLAH Her şeyin gerçek mabudu
  • 2-RAHMAN Dünyada bütün mahlukatı rızıklandıran
  • 3-RAHİM Ahirette yalnız dostlarına rahmet edecek
  • 4-MELİK Bütün mevcudatın gerçek sahibi ve hükümdarı
  • 5-KUDDÜS C.C. Bütün mahlukatı maddi ve manevi kirlerden arındıran
  • 6-SELAM Her türlü tehlikeden kullarını selamette kılan
  • 7-MÜMİN Kalplerde iman nurunu yakan ve kullarına güven veren
  • 8-MÜHEYMİN Bütün varlıkları ilim ve kontrolu altında tutan
  • 9-AZİZ Sonsuz izzet sahibi olan
  • 10-CEBBAR C.C. İstediğini zorla yaptıran
  • 11-MÜTEKEBBİR Sonsuz büyüklük ve azamet sahibi
  • 12-HALİK Her şeyi yoktan yaratan
  • 13-BARİ Eşyayı ve herşeyin aza, cihazatını birbirine uygun yaratan
  • 14-MUSAVVİR Her varlığa münasip şekil giydiren
  • 15-GAFFAR C.C. Çok affeden
  • 16-KAHHAR Her şeye galip gelen ve bütün düşmanlarını kahreden
  • 17-VEHHAP Bol bol hediyeler veren
  • 18-REZZAK Bütün rızka muhtaç olanları rızıklandıran
  • 19-FETTAH Her şeyi hikmetle açan
  • 20-ALİM C.C. Her şeyi hakkıyla bilen
  • 21-KABİD İstediğinin maddi ve manevi rızkını daraltan
  • 22-BASİT İstediğinin maddi ve manevi rızkını genişleten
  • 23-RAFİD İstediği kulunu şeref sahibi iken rezil rüsvay eden
  • 24-RAFİ Dilediklerinin mertebesini yükselten
  • 25-MUİZZ C.C. İstediğine izzet veren ve şereflendiren
  • 26-MÜZİLL İstediğini zelil kılan
  • 27-SEMİ Gizli açık her sesi işiten
  • 28-BASİR Her şeyi bütün incelikleriyle gören
  • 29-HAKEM Hükmeden hakkı yerine getiren
  • 30-ADL C.C. Tam adaletli, Allah adildir zalimleri sevmez
  • 31-LATİF Lutfu keremi bol olan
  • 32-HABİR Her şeyden haberdar olan
  • 33-HALİM Yaratıklarına son derece yumuşak muamele eden
  • 34-AZİM Kendisine büyük ümitler beslenen
  • 35-GAFUR C.C. Kullarının günahlarını bağışlayan
  • 36-ŞEKUR Rızası için yapılan işleri bol sevapla karşılayan
  • 37-ALİYY Her şeyiyle yüce olan
  • 38-KEBİR Varlığının kemaline hudut yoktur
  • 39-HAFIZ Her şeyi muhafaza eden
  • 40-MUKİT C.C. Her türlü mahlukata münasip rızık veren
  • 41-HASİB Kullarının bütün fiillerinin hesabını gören
  • 42-CELİL Yücelik ve ululuk sahibi
  • 43-KERİM İyilik ve ikramı bol olan
  • 44-RAKİB Bütün varlıklar üzerinde gözcü
  • 45-MUCİB C.C. Kullarının dualarına cevap veren
  • 46-VASİ İlim ve insanı her şeyi içine alan
  • 47-HAKİM Her şeyi yerli yerinde yapan
  • 48-VEDÜD İtaatkar kullarını çok seven
  • 49-MECİD Azamet şeref ve hakimiyeti sonsuz
  • 50-BAİS C.C. Peygamberler gönderen ve ölüleri dirilten
  • 51-ŞEHİD Kullarının her yaptığını gören
  • 52-HAKK Varlığı hiç değişmeden duran, daima sabit
  • 53-VEKİL Kendine güvenen kullarının işini en iyi yoluna koyan
  • 54-KAVİY Güç ve kuvveti sonsuz olan
  • 55-METİN C.C. Hiçbirşey hükmünü sarsmayan ve kendisine güvenilen
  • 56-VELİY Müminlerin dostu olan
  • 57-HAMİD En çok övülen ve en çok övgüye layık olan
  • 58-MUHSİ Her şeyin sayısını bir bir bilen
  • 59-MÜBDİ Mahlukatı örneksiz ve yoktan yaratan
  • 60-MÜİD C.C. Mahlukatı öldükten sonra yeniden dirilten
  • 61-MUHYİ Canlılara hayat veren
  • 62-MÜMİT Canlı bir mahlukun ölümünü yaratan
  • 63-HAYY Gerçek hayat sahibi olan
  • 64-KAYYUM Gökleri yeri ve bütün mahlukatı ayakta tutan
  • 65-VACİD C.C. İstediğini bulan
  • 66-MACİD Sonsuz şan ve yücelik sahibi
  • 67-VAHİD İsimlerinde sıfatlarında ve fiillerinde ortağı olmayan
  • 68-SAMED Her şey kendisine muhtaç, O kimseye muhtaç değil
  • 69-KADİR Sonsuz kudret sahibi olan
  • 70-MUKTEDİR C.C. Her şeye gücü yeten
  • 71-MUKADDİM Dilediğini öne geçiren
  • 72-MUAHHİR İstediğini arkaya bırakan
  • 73-EVVEL Herşeyden önce olan
  • 74-AHİR Herşeyden sonra olan
  • 75-ZAHİR C.C. Varlığı apaçık görünen
  • 76-BATIN Herşeyin iç yüzünden haberdar olan
  • 77-VALİ Mahlukatın işlerini yoluna koyan
  • 78-MÜTEALİ Ali, büyük
  • 79-BERR Herkesten fazla iyilik yapan
  • 80-TEVVAB C.C. Bütün tevbeleri kabul eden
  • 81-MÜNTEKİN Suçluları müstehak oldukları cezaya çarptıran
  • 82-AFÜVY Kullarını çok çok affeden
  • 83-RAUF Kullarına çok şefkat edip esirgeyen
  • 84-MALİKÜLMÜLK Hakiki mülk sahibi O dur. Dilediğine verir, dilediğinden alır
  • 85-ZÜLCELALVELİKRAM Büyüklük, fazl ve kerem sahibi
  • 86-MUKSİT Bütün işleri denk, birbirine uygun
  • 87-CAMİ İstediğini istediği şekilde toplayan
  • 88-GANİY Gerçek zenginlik sahibi ve hiçbir şeye muhtaç olmayan
  • 89-MUĞNİ Mahlukatının ihtiyacını giderip zengin kılan
  • 90-MANİ C.C. İstediği şeyin meydana gelmesine engel olan
  • 91-DARR Hikmeti gereği elem ve zarar verici şeyleri yaratan
  • 92-NAFİ Faydalı şeyleri yaratan
  • 93-NUR Alemleri, istediği simaları ve gönülleri
  • 94-HADİ Kullarına hidayet veren
  • 95-BEDİ C.C. Eser ve insanıyla varlığı apaçık görünen
  • 96-BAKİ Varlığının sonu olmayan
  • 97-VARİS Bütün mülk ve servetlerin hakiki sahibi
  • 98-REŞİD Bütün işlerini ezeli hikmetine göre neticeye ulaştıran
  • 99-SABUR C.C. Asileri hemen cezalandırmayıp çok sabreden
  • C.C.(Celle Celalühü)