Evlat Edinilen Çocuğun Nüfus İşlemleri

'Sosyal Konular' forumunda YAREN tarafından 24 Şub 2011 tarihinde açılan konu

 1. EVLAT EDİNİLEN ÇOCUĞUN NÜFUS İŞLEMLERİ

  Yeni Medeni Kanuna göre; evlat edinen aile evlat edindiği çocuğa bir yıl süreyle baktıktan sonra ancak kendi nüfusuna kaydettirebilir Bu yasal süre ailenin ve çocuğun uyumunun takibi açısından son derece önemlidir Çünkü geri dönüşü olmayan bir süreç öncesi 1 yıllık deneme aşaması doğal karşılanmalıdır Çocuğun ailenin nüfusuna yazdırılması Uzmanın görüşü ve Asliye Hukuk Mahkemesi Hakiminin kararı gerçekleşebilir


  Evlat edinme, çocuğu bulunmayan kişilerin, aile kurmak ve çocuk sahibi özlemlerini gerçekleştirmelerine yardım eden ve aynı zamanda bir aile yuvasından yoksun olan çocukların korunmasını amaçlayan bir kurum olup, Medeni Kanunumuzun 253-258 maddelerinde düzenlenmiştir

  Türk Medeni Kanunu evlat edinmeyi, evlat edinenle evlat edinilen arasında kamu makamlarının öz iznine dayalı bir sözleşme olarak öngörmüştür Evlat edinmek isteyen kişi bizzat veya tutacağı bir avukat aracılığıyla evlat edinilmek istenilen kişinin Türkiye'deki ikametgahının bulunduğu yerdeki yetkili Sulh Hukuk Mahkemesine MK'nun 256 maddesi uyarınca "evlat edinmeye izin" için başvuruda bulunması gerekir Yetkili mahkemeden alınacak "evlatlığa izin" kararı ile noterlikçe resmi senet yapılarak, keyfiyet doğum kütüğüne ve evlatlık ile evlat edinenin aile kütüğüne bildirilir

  Yurtdışında yetkili yabancı makamlar önünde bir Türk vatandaşının evlatlık alınmasına ilişkin olarak mahalli usüllere göre yapılan evlat edinme mukaveleleri evlatlık açısından Medeni Kanundaki asli şartları taşımak ve Türk Mahkemelerinden izin alınmış olmak kaydıyla Türkiye'de geçerlidir Bu tür mukavele noterden Türkçeye tercüme edilmiş olarak mahkeme kararı ile nüfus idarelerine, yurt dışında temsilciliklere verildiği takdirde, medeni kanundaki asli şartları taşıması halinde nüfus kütüklerine işlenir Evlat edinme için kanun maddi ve şekli bir takım şartlar aramaktadır

  Her iki tarafin Türk olması halinde aşağıda belirtilen hükümler geçerlidir:

  Türk vatandaşı bir kadınla evli yabancı erkeğin (tabiyeti veya taşıdığı seyahat belgesinin cinsinden bağımsız olarak), Avrupa Birliği üyesi ülkeler vatandaşlarının, ABD, Avusturalya, Avusturya, Finlandiya, İsveç, İsviçre, İzlanda, Japonya, Kanada ve Norveç vatandaşlarının Türkiye'deki ikamet izinleri, Türk yabancılar mevzuatının genel hükümleri çerçevesinde ve uygun görülecek sürelerle, toplam beş (5) yıla kadar, İçişleri Bakanlığı'nın onayıyla ilgili valiliklerce verilir Verilecek ikamet amaçlı vizeleri istizana tabidir.
   
Yükleniyor...