evliya nedir

'Bunları biliyormusunuz' forumunda HazaN tarafından 8 Tem 2010 tarihinde açılan konu

 1. Evliya ne demektir? Evliyanın anlamı nedir?

  “Velî. “ gizli bilgiler ile donanmış, zaman ve mekan bağlarının dışında kalan, Allah tarafından özel himaye gören kimse demektir. İki türlü Velî vardır: Biri gizlidir. Tanrı sırlarına erdiği için kendini saklar, kim olduğunu bildirmez. Bunlara “Tanrının makbul kulları denilir.
  İkincisi: Herkes tarafından bilinen, tanınan ve sayılan Velîlerdir. Bunlar daha çok tarikat ve cemaat ileri gelenleridir. Velîler, Gayb âlemi denilen görünmez, bilinmez yerlerden haberler getirir, insanların içini, içinden geçeni bilir ve haber verirler.
  “Velînin çoğulu “Evliyâdır. Yani Evliyâ demek Velîler demektir. Ama zaman içerisinde “Evliyâ sözcüğü çoğul anlamını yitirip, tarikat ve tasavvuf çevrelerinde özel, bir tekil anlam kazanmıştır. Buna göre “Evliyâ: “Olağanüstü yeteneklerle donatılmış, keramet sahibi kimse demektir.
  Evliyâ tabirinin içine Üçler, Yediler, Kırklar, Abdal, Aktap, Evtad, Nükeba ve Nüceba denilen kimseler de girer.
  Tasavvufa ait yazılmış kitaplarda “Evliyâ için iki anlam verilir. Birincisi: Allahın kendilerini koruduğu, dost edindiği kimseler. İkincisi: Devamlı ibadet eden, Allahtan gelen her şeye rıza gösteren kimseler. Bunlar insanlara daima iyi davranırlar. Bütün insanlar için Allahtan rahmet dilerler. İntikam, kin ve hırs gibi kötü duygulardan uzak yaşarlar. Yeryüzünde hiç kimseye düşmanlık beslemezler.
  Evliyânın bazı alametleri vardır. Allaha ulaşmak için uğraşmak, devamlı Allah ile meşgul olmak, yüksek makam sahibi olmayı istememek, gösterdiği kerametlerle öğünmemek, her şeye razı olmak, belalara sabır etmek, sıkıntılara ve güç durumlarda Allaha tevekkül etmek.
  “Evliyânın zühd, takva ibadet ve muhabbetle eriştiği dereceye “velâyet mertebesi denilir. Bu mertebeler de kişisine göre “velâyet-i suğra (küçük evliyâlık), “velâyet-i kübra (büyük evliyâlık) ve “velâyet-i ulya (en yüce evliyâlık) mertebeleridir.
  “Velâyet derecesine ulaşan kimselerde Tayy-i mekan ( bir anda uzak mesafelere gitme, değişik yerlerde bulunabilme), Tayy-i zaman (aynı anda bir çok yerde bulunma, geçmiş ve gelecekte yaşama), su üstünde yürüme, havada uçma gibi kerametler vardır.
  Evliyâüllahın öldükten sonra tasarruflarını sürdürdükleri, etkilerini gösterdikleri kabul edilir. Bu yüzden onların mezarları, türbeleri ziyaret edilir, orada adaklar adanır.
   
Yükleniyor...