Farklı farklı Güzel Dua örnekleri

'Dualar ve Faziletleri' forumunda Wish tarafından 18 Oca 2011 tarihinde açılan konu

 1. Güzel Dualar
  Sohbetlerde Okunacak Güzel Dua
  Dua Örnekleri


  Ya Rabbi!...günahlarımızı rahmetinle af ve mağfiret eyle! Ölülerimizi de mağfiret eyle, yaşıyanlarımıza hayırlar ihsan eyle!...  Riyadan, nifaktan, şikaktan, her türlü hastalıktan, kazadan, beladan, tembellikten, acizlikten, zelil olmaktan, zulüm etmekten ve zulüm görmekten, cimrilikten, müsriflikten, azdıran zenginlikten ve doğru yoldan ayırmaya sebep olanfakirlikten, şeytan ve nefsin şerrinden, düşmanın galebsinden, kötü huydan, bidat işlemekten, dalalete düşmekten, halis olmayan amelden, her çeşit güahtan, küfre girmekten, ölürken gelecek fitnelerden, kabir azabından, dinimize ve dünyamıza zarar verecek işlerden sana sığındak, bunlardan bizleri koru ya Rabbi!...  Ya Rabbi!...Bizlere sarsılmaz bir iman, güzel bir ahlak, şükredici bir kalp, sabredici beden, zikredici dil, kaza ve kaderine rıza gösteren hayırlı ömür, salih evlat, dünya ve ahirette güzellik ihsan et! Ana ve babamıza da mağfiret eyle!...  Ya Rabbi!...Kendini, sevgini, sevdiklerinin sevgisini, bütün enbiyanın, ehl-i beytin, ashâb-ı Kirâm'ın ve bütün Evliyâ-ı Kirâmın sevgisini ve sevgisine kavuşturacak amel ve işleri nasip eyle!...  Ya Rabbi! Dinini severek hizmet etmeyi, kul borçlarını ödemeyi ve şehit olarak ölmeyi nasip eyle! Bize hakkı hak, batılı batıl olarak göster!..  Ya Rabbi!...Bu vatanı bizlere bırakan ecdadımızın ruhunu şâd eyle! Memleketimize hizmetleri geçmiş, ve Allah için harp etmiş dedelerimize rahmet eyle! Yurdumuzu her türlü düşmandan koru!.. Çünkü Sen her şeye kadirsin!...Dualarımızı kabul eyle!...  Allah'ım !...Ürpermeyen kalpten, doymayan nefisten, fayda vermeyen bilgiden ve kabul edilmeyecek duadan sana sığınırız!...
  Amin
   
 2. Cevap: Güzel Bir Dua Örneği

  Elhamdü lillahi rabbil alemin.
  Vel akibetü lil müttakin.
  Vela udvane illa alez zalimin.
  Vessalatu vesselamu ala resülina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmein.
  Ey istediğini istediğine istediği anda veren ve istediği anda alma kutretine sahip olan yüce ALLAH’ım,
  Ey dualara icabet eden, bize şahdamarımızdan daha yakın olan, esirgeyen, bağışlayan, lütfeden ALLAH’ım.
  Ey yerleri ve gökleri yaratan, gizli ve açık her şeyi hakkıyla bilen, mülkün ve saltanatın ve bütün varlıkların sahibi, gözden uzak gönle yakın, her şeye kadir olan yüce ALLAH’ım.
  Ey hesap gününün sahibi, rahmeti gazabından çok, insan ve cinleri ancak ibadet etsin diye yaratan, ilk emri ( oku ) olan, alemlerin RABBİ ALLAH’ım.
  Ey şekil verenlerin en güzeli olan, bağışlaması ve ihsanı sonsuz olan ALLAH’ım.
  Ey yalnızların en yakını, tek başına kalanların dostu, çaresizlerin yardımcısı, fakirlerin sonsuz serveti, zayıfların kuvveti, gariplerin şikayet merci’i olan yüce RABBİMİZ.
  Ey geceyi gündüze, gündüzü geceye katan, azameti ve yüceliği olan, ihsanı bol, rahmeti bol olan RABBİMİZ.
  Bütün hamd ü senalar sanadır. Övgü ve şükürler sanadır,dua ve niyazlar, yalvarış ve yakarışlar, dile getirdiğimiz getiremediğimiz her türlü eşsiz hamd ve sena ancak sana mahsustur ALLAH’ım.
  Biz ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım dileriz, ancak senin için namaz kılar ve ancak sana secde ederiz, yalnız sana yalvarır, ancak sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız.
  Böylece biz, huzuruna geldik, boynumuzu büktük, ellerimizi sana açtık : -
  Ey kerim ve rahim olan RABBİMİZ, kendimizi senin uçsuz bucaksız inayetine, yardımına, lutfuna, rahmetine, keremine bıraktık. Senden yardım bekliyoruz.
  Belki layik değiliz, belki yüzümüz yok, belki hakkımız değil, ancak biliyor ve ikrar ediyoruz ki : - senden başka gidecek yolumuz yok, senden başka tutunacak ipimiz yok, senden başka sığınacak kapımız yok, senden başka kimsemiz yok. Biz seni istiyoruz, maksudumuz sensin, bütün istediğimiz senin bizden razı olmandır, bize yar ve yardımcı olmandır.
  Ey ( ol ) emriyle bilinen ve bilinmeyen, görünen ve görünmeyen sayısız alemleri yaratan ve
  ( yok ol ) emriyle de her şeyi bir anda yok etme gücüne sahip olan, rahman ve gufran olan, gerçek olarak biliriz ve bildiririz ki, senden başka ilah yoktur.
  Ey yüceler yücesi, var ve bir olan ALLAH’ım : -
  ‘’Bana dua edin, duanızı kabul edeyim’’ buyurdun.
  ‘’Duanız olmasa neyinize kıymet edeyim’’ buyurdun.
  Bizim şu acizane, halisane, salihane, duamıza icabet eyle,
  Bize zatına kul ve kurban olanlardan eyle,
  En güzel isimlerinle bize tecelli eyle.
  Bizi, hakk’ı bilenlerden, hakk’a tabi olanlardan ve hakk’ı yaşayanlardan eyle.
  Bizi, batılı batıl bilip, batıldan kaçanlardan eyle.
  Bizi, rızanı kazananlardan, rahmet’i rahman’a kavuşanlardan eyle.
  Bizi, zikrinle dolup taşanlardan, senin yolunda ölenlerden eyle.
  Bizi, cennetine girenlerden, cehenneminden azad olanlardan eyle.
  Yalvarıyoruz, bizi, cemalini, rü’yetini görenlerden eyle YA RABBİ.
  ALLAHIM : -
  Sevgili Peygamberimize salat-ü selam, vesile, üstünlük ve yüksek dereceler ikram eyle.
  O’nu vaat ettiğin makam-ı mahmud’a nail eyle.
  Şüphesiz sen vaadinden dönmesin.
  Ehl’i beytini, ashabını ve O’nun izinde yürüyenleri her türlü ihtirama ve muhabbete nail eyle.
  Bizi, iki cihan güneşinin sünneti seni yelerini yaşayanlardan eyle.
  Livaü’l hamd sancağı altında toplananlardan, O’na komşu olanlardan eyle.
  O’nu derdimizin dermanı, karanlık gecemizin meş’alesi eyle.
  Gözümüzün nuru, gönlümüzün süruru eyle.
  Bizi, O’nun yolunda şaşırmadan yürüyenlerden eyle.
  Fahri kainat mefhari mevcudat olan peygamberimizin şefa’atine bizi de nail eyle.
  Bizi, O’na yakın eyle, bizi O’na muhtaç eyle.
  Bizi, O’na ümmet olma şeref ve şuurunu taşıyanlardan eyle YA RABBİ.
  ALLAHIM : -
  Sen affedicisin, affı seversin, bizi ve bütün inanları affeyle.
  Hatayla işlemiş olduğumuz bütün günahları affeyle.
  Bize rahmetinle, şerefinle, bereketinle muamele eyle.
  Bize kereminle, ihsanınla, fazlınla ikram eyle.
  Bizi bağışlayarak bize merhamet eyle.
  Bize nasuh bir tevbe ve hidayet ihsan eyle.
  Tevbemizi kabul edip bizi mağfiret eyle.
  ALLAHIM : -
  Kuranı kerim hürmetine, O’nun bereketiyle bizi affeyle.
  Bizi, kuranı kerimi okuyanlardan, anlayanlardan, yaşayanlardan eyle.
  Kuranı kerimi dünyada arkadaş, kabirde yoldaş, nuruyla ahiret şefaatci eyle.
  Bize, kuranı kerimin saadetini, selametini nail eyle.
  Bizi, kuranı kerimin kerametiyle mükerrem eyle YA RABBİ.
  ALLAHIM : -
  Okuduğumuz kuranı kerimi ve hatmi şerifi izzetinde kabul eyle.
  Hasıl olan sevabı, öncelikle sevgili peygamberimizin ruhu şerifine ikram eyle.
  Bütün peygamberlerin ve onları yoldaş edinenlerin pak ruhlarına ikram eyle.
  İsimleri unutulmuş, nesilleri kesilmiş, gariplerin, acizlerin, mazlumin, masumin ruhlarınada hediye eyledik vasıl eyle YA RABBİ.
  Topraklar altında hak ile yeksan olmuş, dünyada kimi kimsesi kalmamışların ruhlarını da hissedar eyle.
  Dualar bekleyen kaffe i ehli imanın ruhlarını da haberdar eyle.
  Bu duayı ukuyan kardeşlerimizin, mevtalarını da hissedar eyle.
  Ruhlarını şad eyle.
  Makamlarını cennet eyle.
  Derecelerini ali eyle.
  Kabirlerini cennet bahçesinden bir bahçe eyle.
  Seyyi’atlarını hasenatla tebdil eyle.
  Dünyada kalanlara yardım ve hidayet eyle.
  Sabrı cemiller lutfeyle.
  Onlara ve bize, hepimize bol bol rahmet eyle YA RABBİ.
  ALLAHIM : -
  Bizi, son nefesimizde, iman ile, İslam ile, kur’an ile, göçenlerden eyle.
  Kelime’i şehadet, kelime’i tevhid’i söyleyerek ruhlarını teslim edenlerden eyle.
  ( EŞHEDÜ ENLA İLAHE İLLALLAH VE EŞHEDÜ ENNE MUHAMMEDEN RESULULLAH ).
  Dar’ı bekaya aşk ile, vecd ile, heyecan ile, neş’e ile gidenlerden eyle.
  Bizi, ve sevdiklerimize güzel ölümler lutfeyle.
  Bizi, ölmeden önce ölenlerden eyle YA RABBİ.
  ALLAHIM : -
  Hayatta iken yaptığımız bütün ibadat ü taatlerimizi, ihsan ile makbul eyle.
  Hoşnutluğunu kazandıracak, kusursuz kullukta bulunma imkanlarını lutf eyle.
  Bizi, rızanı kazanmak için acele edenlerden, amel’i Salih işleyenlerden eyle.
  Hakiki iman edenlerden, yoluna yönelenlerden, emrine kulak verenlerden eyle.
  Birbirine karşı hakkı ve sabrı tavsiye edenlerden, zikredenlerden, şükredenlerden eyle.
  İyilik ve güzellikten yana olan, hayır ve hizmetten geri durmayanlardan eyle.
  Bahtiyar kullarının amellerini işleyenlerden, maksuduna muradına erenlerden eyle.
  Böylece bizi, razı olduğun sevgili ve seçkin kullarından eyle YA RABBİ.
  ALLAHIM : -
  Bizi, nefsimizin çılgın istek ve arzularından muhafaza eyle.
  Bizi, iyilik yaptığında sevinen, kötülük işlediğinde pişman olup af dileyenlerden eyle.
  Bizi, nimetlerin karşısında nankörlük edenlerden değil, bol bol hamd edenlerden eyle.
  Bizi, hidayete erenlerden, muttaki, muvahhid, mücahüd olan güzel kullarından eyle.
  Bizi, cihad edenlerden, şehit olanlardan eyle.
  Bizi, huzurundan boş çevirme, lutfunu nail eyle YA RABBİ.
  ALLAHIM : -
  Bize, küfre açık kapı bırakmayan bir iman nasip eyle.
  Bize, hayırlı ve huzurlu ömürler ihsan eyle.
  Umduklarımıza nail eyle, korktuklarımızdan emien eyle.
  Ayıplarımızı ört, kalplerimizi pak eyle.
  Hayırları feht eyle, şerleri def eyle, sunumuzu hayır eyle.
  Kulluk edenlerden, affına erenlerden eyle.
  Doğruyu söyleyenlerden, yanlışa düşmeyenlerden eyle.
  Hakikatten şaşmayanlardan, doğru yolu bulanlardan eyle.
  amin
   
 3. Cevap: Güzel Bir Dua Örneği

  AFFINLA YEŞERT KALBİMİ

  Beni kalbimin ellerine bırakma Ya Rabbi
  KALBİM Kİ KÖRDÜR istediğinden gayrısına
  İstediğinin hayır mı yoksa şer mi olduğuna
  Beni kalbimin ellerine bırakma Ya Rabbi..
  Kalbimin elinden çektim çekeceğimi yıllarca

  Şimdi dönüp içimde bir karanlık görüyorsam
  Ve bu karanlığın korkusuyla
  AYDINLIK SANDIGIM HER KÜÇÜK YILDIZBÖCEĞİNE KOŞUYORSAM
  Bunu acizliğimin duası say Ya Rabbi
  Cahilliğimi bağışla
  Ve ihtiyacı neyse onunla nimetlendir kalbimi

  Gözümün pınarında her daim yaş hazır bekliyor.
  Yürek sanki bir açık yara, ne değse sızım sızım sızlıyor.
  Canı yanınca feryad ediyor insan
  Canı yanınca yanında kim varsa ona uzanıyor
  Şifa senin elindedir Ya Rabbi.
  Yanlış adreslerden çevir adımlarımı
  DENENMİŞ YALNIŞLARLA YENİDEN YALNIŞA DÜŞÜRME BENİ..

  Ben külhanbeyi cümlelerini çok kurdum
  Külhanbeyliğine soyunup
  Kul olduğumu hatırladığım yollarda çokça yoruldum
  Şimdi birkaç hayat yaşamışçasına yorgun
  Birkaç hayat yaşamışçasına bitiksem
  Suçlu aramaya ne hacet
  Suçlusu benim
  Ben hem kendi hayatımın
  HEM YİTİRDİĞİM ZAMANIN KATİLİYİM.

  Şimdi ben adına herşeyimi tüketmiş kapında duruyorum
  Bir aralasan rahmet perdeni diye dua dua bekliyorum
  Ne hakkım var istemeye ne yüzüm biliyorum
  Lakin senin keremine sınır konmaz.
  Senin rahmetin öyle bir deryadır ki
  Benim günahlarım ona bent olmaz.
  Affet Ya Rabbi
  Affınla yeniden yeşert kalbimi
  Affet Ya Rabbi
  İSRAF ETMEME İZİN VERME KENDİMİ..
  amin
   
Yükleniyor...