Fatih Camii Tarihi ve Özellikleri

'Tarih Bölümü' forumunda EyLüL tarafından 22 Şub 2012 tarihinde açılan konu 1. Fatih Camii

  İstanbul’un fethinden sonra inşa edilen ilk yapılar topluluğudur.

  TARİHÇE

  Banisi Fatih Sultan Mehmet 1462 – 1470 yılları arasında mimar Sinanüddin Yusuf bin Abdullah’a yaptırılmıştır. Külliye olarak tasarlanan yapıda 16 tane medrese, darüşşifa, tabhane, aşevi, kütüphane, hamam ve cami bulunur. Yapının inşasında şeçilen alanın önemü büyüktür. Bizans döneminde burada Hagioi Apostoloi Kilisesi’nin olduğu bilinir. Külliyenin inşası içinde bu noktanın seçilmiş olması burada yeni bir inancın hakim olduğunu simgelemektedir. Bu yapılar topluluğu tam bir simetriye göre yapılmıştır. Külliyenin ortasında camiinin bulunması şehrin en önemli dini ve kültürel merkezini oluşturur. Bazı araştırmacılara göre camiinin temelleri Havariler Kilisesi’nin üzerine oturtulmuştur. Yapının çevresindeki birimler doğru bir biçimde korunamadığından ve İstanbul depremlerinden sonra geçirdiği hasarlar sonucunda topluca günümüze ulaşamamıştır. Mimar Mehmet Tahir Ağa’ya tamir ettirilen yapı, özgünlüğünü kaybetmiş ve günümüzdeki görünümünü kazanmıştır. Örneğin ilk yapımında tek şerefeli olan minareler bugün birer şerefe daha eklenerek ve boyları uzatılarak, külahları da kurşun kaplı ahşaba çevirerek yapılarak yenilenmiştir.

  MİMARİ ÖZELLİKLER
  Fatih camii’nin ortasında büyük bir kubbeyle mihrap tarafında bir yarım kubbe ve yanlarda da küçük üçer kubbe inşa edilmiştir. Camii, etrafı revaklarla çevrili iç avluyu takip eden bir son cemaat yerine sahipti. Kavsarası mukarnaslı bir taç kapıdan girilen anıtsal mekanı tam ortada büyük bir kubbe örtmekteydi. Caminin mihrabı ise orta mekanın yarısı büyüklüğünde taşkın bir bölmeydi. Günümüzede ulaşan dış avlu kapısı kakma tekniğinde süslenmiş renkli taşlarla bezenmişti. Cümle kapısı duvarı ve buna bitişik olarak iki minarenin yükseldiği kısım yine günümüze ulaşabilen eserlerdendir. Minarenin kürsü kısmında taşa işlenmiş bir güneş saati önemlidir. İç avluda ise pencere alınlıklarındaki bir çift çini pano görsel şölen oluşturur. Bu çini levhalardan birinde besmele diğerinde ise Ayetül Kürsi’den bir kısım yazılmıştır.
   
Yükleniyor...