Fransız Edebiyatı Yazarları Eserleri Özellikleri

'Etüt Merkezi' forumunda ZeuS tarafından 17 Oca 2012 tarihinde açılan konu


 1. Fransız Edebİyatı


  Fransız edebiyatı gezgin saz şairlerinin okudukları destanlarla başlamıştır. 12. yüzyıla kadar varlık göstermeyen Fransızların en önemli ürünü Chansen de Röland destanıdır. Batı edebiyatının yaşadığı evrelerin hemen hepsine beşiklik etmiş bir edebiyattır.


  15. yüzyılda Rönesans’ı yaşamış ve Fransız edebiyatının kurucusu sayılan Villon’u yetiştirmiştir. Aynı yüzyılda Latince yerine Fransızcayı kullanmayı savunan yedi şairin oluşturduğu La Pleida adlı akım çıkmıştır.16. yüzyılda Fransızcayı yabancı dillerin etkisinden kurtarmaya çalışan yazarlar, Klasisizm akımını geliştirirler. Racine, Molliere, Corneille, tiyatroda; La Fontaine fablde; La Bruyere nesirde; eleştiride Boileau, Pascal, felsefede Descartes gibi yazarları yetiştirmiştir.


  18. yüzyılda aydınlanma çağını yaşayan Fransızlar Montesquiue, Voltaire, J.J. Rousseau, Diderot, Buffon, Beaumarchais bu yüzyılın önemli düşünürlerini çıkarmıştır. 19. yüzyılda Romantizm, Realizm, Natüralizm, Parnasizm, Sembolizm gibi tüm dünya edebiyatında etkili olan akımlar Fransa’da ortaya çıkmıştır.


  Montaine (1533–1592)

  Rönesansın en önemli sanatçısıdır. İyi bir eğitim gördü. Almanca ve Latince öğrendi. Babasının ölümünden sonra tüm mallara el koyarak şatosuna çekildi ve kendini okumaya adadı. Dünya edebiyatının şaheserlerinden biri olan Denemeler adlı kitabını yazdı. Kitapta Ortaçağa ait olan düşünce kalıplarını kırmaya çalışarak birçok konuya yeni yorumlar getirmiştir.


  Corneille (1606–1684)


  Klasisizmin trajedi yazarlarındandır. İyi bir hatip ve iyi bir hukukçudur. Kahramanları ve olayları olağanüstü vasıfları ile ele almış ve bunları gerçeğe yaklaştırarak işlemiştir. Eserlerinde ideal karakterler oluşturma çabasındadır. Corneille’nin kahramanları tutkularını yenmeyi başaran iradeli kişilerdir. O, kahramanları idealize ederek anlatmaya çalışmıştır.


  Eserleri:


  Trajedi: Le Cid, Horace, Cinna

  Komedi: Yalancı, Melite


  Jean Racİne (1639–1699)


  17. yy. Fransız edebiyatının önde gelen şairlerinden ve trajedi yazarlarındandır. Özellikle Yunan trajedi şairi Euripides'den etkilenen Racine, Fransız klâsik trajedisinin gelişmesinde büyük rol oynamıştır. XVI. Louis (Lui) döneminde saray tarihçiliği de yapmış olan yazar, eserlerinde Yunan mitolojisi, Filistin tarihi ve İngiliz saraylarından seçilmiş konulara yer vermiştir. Eserlerinde genellikle tutkularına esir olmuş kişilere yer vermiştir.

  Eserleri:

  Andromaque, İphigeneia, Berenica, Phedre


  La Fontaİne (1621–1685)


  Fransız edebiyatında fabllarıyla tanınmıştır. Küçük yaşlarda din eğitimi aldı. Orman memurluğu yaptığı sıralarda, doğadaki hayvanların yaşamını izleme olanağı buldu. Yüzyıllar önce aynı konularda yazmış olan(Aispos) Ezop’un; hayvan masallarından esinlenerek, eserini yazdı. Masallarındaki hayvan karakterleriyle, insanlara hayat dersleri verdi. Hikâye, roman ve oyun da yazmış olan La Fontaine en ün ünlü eseri Fabllerdir. Eserleri, Orhan Veli tarafından günümüz Türkçesine çevrilmiştir.

  Eseri:

  Fables (fabller)


  La Bruyere(1645–1696)


  Roman yazarı Klasik Fransız edebiyatının önemli sanatçılarındandır. İnsanları ruhsal ve fiziksel yönleriyle anlattığı portreleriyle başarılı olmuştur. Kusursuz diyebileceğimiz bir üslupla yazmış, biçim olgunluğuna büyük bir önem vermiştir. Amacı insanları eğitmek, kusursuz insanı oluşturabilmektir. En önemli eseri Karakterler adını taşır. Temelde bir ahlak kitabı olan Karakterler adlı eserini Yunancadan eklemelerle çevirmiştir.


  Molİere(1622–1673)


  Komedi ustasıdır. En tanınmış eseri Cimri’dir. Komedilerinde güldürürken düşündürmeyi amaçlamış, törelerin ve kişilerin gülünç yönleri üzerinde durarak töre ve karakter komedilerinin en güzel örneklerini vermiştir. Eserlerinde sonradan görme zenginleri, züppeleri, hastalarını soymaya çalışan doktorları, çokbilmiş cahil kadınları, cimriliği huy edinen kişileri anlatmakta oldukça başarılıdır. Hastalık Hastası adlı oyununu oynarken rahatsızlanmış ve ölmüştür.

  Eserleri:


  Tartuffe, Don Juan, Hastalık Hastası, Gülünç Kibarlar, Adamcıl, Scapin’in Dolapları, Zoraki Hekim, Kocalar Okulu, Kadınlar Okulu, Kibarlık Budalası


  J.J. Rousseau(1712–1778)


  Düşünceleriyle Fransız devriminin hazırlayıcılarından biri olarak kabul edilir. Romantiktir. Eserlerinde eşitlik ve adalet fikrini işlemiştir. Ferdin hürriyetini toplumsal bir sözleşme ile kanunların koruması altına alınmasını savunmuştur. Tanzimat sanatçılarını da etkilemiştir.


  Eserleri:

  İlim ve Sanatlar hakkında Nutuk, Emile, Yalnız Gezenlerin Hayalleri, Toplum Sözleşmesi, İtiraflar


  J. Paul Sartre(1905–1980)


  Bulantı ve Duvar adlı eserleriyle tanınmıştır. Varlık ve Hiçlik adlı eserinde var oluşçuluğun ilkelerini ortaya koydu. Heideger’den sonra bu akımın en güçlü temsilcisi olmuştur.


  Eserleri: Akıl Çağı, Bulantı, Duvar, Sinek(Oyun)


  Jules Vernes (1828–1905)


  Eserleri diğer dillere çevrilen önemli bir yazardır. Bilim kurgu romanlarının temelini atmıştır. İnatçı Kereban adlı eserinde Osmanlıyı anlatmıştır. Romancılığının yanında tiyatrolarıyla da tanınmıştır. Çocuklara hitab eden eserleriyle çocuk edebiyatına çok önemli eserler kazandırmıştır.


  Eserleri:

  Balonla Beş hafta, Dünyanın merkezine Yolculuk, Seksen Günde Devri Âlem, Deniz Altında Yirmi Bin Fersah, Kaptan Grant’ın Çocukları


  Vİctor Hugo (1802 1885)


  Romantizmin kurucusudur.1827’de yazdığı “Cromwel” adlı eserin önsözüyle romantizmin kurallarını ortaya koydu ve 1830’da yazdığı “Hernani” adlı dramıyla romantizmi kabul ettirdi. Roman, tiyatro, şiir gibi türlerde eserler yazdı. Canlı bir üslupla anlattığı kişisel duyguların yanı sıra doğa, özgürlük, vatan sevgisi, gibi temalar üzerinde de durmuştur. Ayrıca dram türünün gelişmesinde önemsenecek bir katkısı vardır.


  Eserleri:

  Cromwel, Hernani, Notre Dame de Paris, Sefiller

  Honore De Balzac(1799–1850):


  Realist romanın kurucularındandır. Realizmin öncüsü sayılmakla birlikte eserlerinde romantik özellikler de görülür. Yazarın 96 romanı vardır. Bu romanları İnsanlık Komedyası adı altında bir dizi içinde tasarlamıştır.


  Gözleme ve yaşadıklarına yer verdiği eserlerinde hemen her kesimden insana yer vermiştir. Eserlerinde tip çizmede oldukça başarılı olan yazar, en ince ayrıntıları bile gözden kaçırmayan gerçekçiliği ve zengin hayal gücüyle iki binden fazla kahraman tasarlamıştır.


  Eserleri:

  Eugenie Grandet, Goriot Baba, Vadideki Zambak, İki Yeni Gelinin Hatıraları, Köylüler


  Gustave Floubert (1821–1880)


  Öykü ve roman yazarıdır. Yaşamı boyunca süren sinir hastalığı hukuk eğitimini tamamlamasına engel oldu. Dünyayı ve yaşamı tanımak adına çeşitli yolculuklar yaptı. Birçok romana imzasını atan yazar realizmin kurucusudur. Eserlerinde dil ve anlatıma, biçim kusursuzluğuna büyük önem vermiştir. Anlattıkları gözlem ürünüdür, gerçekçi tipler oluşturmada oldukça ustadır.

  Eserleri:

  Madame Bovary, Salambo

  Stendhal(1783–1842)


  Realist ve psikolojik roman türünün önemli bir temsilcisidir. Bütün eserlerini sade, süssüz ve kuru denilebilecek bir üslupla yazmıştır. Romantizmin güçlü olduğu dönemde yazmasına rağmen, açık, sağlam bir üslupla yazılmış eserlerinde psikolojik çözümlemelere geniş yer vermiştir. Gezi, anı, deneme, hikâye ve roman türünde eserleri vardır.


  Eserleri:

  Kırmızı ve Siyah, Parma Manastırı, Bir Gezginin Anıları

  Lamartİne(1790–1869):


  Şair ve romancıdır. Romantizmin ilk Fransız şairidir. Şiir ve roman türlerinde eserler vermiştir. Romanlarında tasvirler geniş bir yer tutar. En büyük hayli Türkiye’ye yerleşmek ve bir inziva hayatı yaşamaktır.Ancak bunu gerçekleştiremez.


  Eserleri:

  Graziella, Raphael, Tefekkürler; Dindar ve Şairane Ahenkler


  Alexandre Dumas Pere(1802–1895)


  Roman yazarıdır. Fransız edebiyatının önemli temsilcilerindendir. Roman ve oyunlarıyla tanınmıştır. Canlılık ve sürükleyicilik ve gerilim onun romanlarının en belirgin özelliği olmuştur. Eserlerinde tarihi konuları işlemiş, polisiye roman ve serüven romanları yazmıştır.


  Eserleri: Üç Silahşörler, Monte Cristo Kontu, Kamelyalı Kadın, Demir Maske


  Emile Zola(1840–1902)


  Natüralist Akımın teorisyeni ve uygulayıcısıdır. Fransız’dır. Deneysel roman anlayışının öncüsüdür. Eserlerinde kişileri soyaçekimin, içgüdülerin ve sosyal koşulların etkisine bağlı olarak anlatmıştır. Olumsuzlukların, çirkinliklerin, sefaletin tasvirini başarıyla yapmıştır.


  Eserleri:

  Nana, Germinal, Meyhane, Toprak  Alphonse Daudet(1840–1897)


  Natüralizmin önemli temsilcilerindendir. Taşralı fakir bir ailede yetiştiği için çocukluğu yoksulluk içinde geçmiştir. Hikâyeleri ince, sevimli ve nüktelidir. Fransızcanın sade ve güzel örnekleriyle süslenmiş bir üslubu vardır. Değirmenimden Mektuplar, Jack adlı eserleriyle tanınmıştır.


  Eserleri:

  Değirmenimden Mektuplar, Jack, Pazartesi Hikâyeleri, Sapho, Tarasconlu Tartarin


  Guy De Maupassant(1850–1893):


  Natüralist akıma bağlı öykü ve roman yazarıdır. Küçük öykü türünün en önemli sanatçılarındandır. Öykülerinde olay öğesine büyük önem vermiş, öykücülüğe kendi adıyla anılan Maupassant tarzını kazandırmıştır.


  Eserleri:

  Bir Hayat, Güzel Dost, Ölüm Kadar Acı, Bir Hayat, Ayışığı…


  Charles Baudelaire(1821–1867)


  Fransız şiirinin yenileşmesinde katkısı büyüktür. Sembolizm akımı ortaya çıkmadan önceki dönemde şiirleriyle bu akımın müjdecisi olmuştur. Şiirlerinde anlamın kapalı olmasına, biçim yönünden kusursuzluğa, izlenimlerini anlatmaya büyük önem vermiştir. Amerikalı şair Alen Poe’den etkilenmiştir. Victor Hugo, Baudelaire’i “şiire yeni bir ürperti getiren şair” olarak nitelemiştir.


  Eseri: Kötülük Çiçekleri  Goncourt Kardeşler


  Edmond de Goncourt ve Jules de Goncourt adlı iki kardeştir. Emile Zola’dan sonra natüralizmin en güçlü iki romancılarıdır. Birlikte okumuş ve birlikte yazmışlardır. Aynı zamanda Goncourt Akademisini kurmuşlardır.


  Eserleri:

  Germinie Lacarteux


  Verlaine (1844–1896)


  Şiirleriyle ve poetikasıyla dünya edebiyatının önde gelen şairlerindendir. Başlangıçta parnasizmin etkisinde kalmış, daha sonra sembolizmin öncüleri arasında yer almıştır. Onda sanatın en önemli yanı kesinlikten uzak, yer yer belirsiz ve kapalı, kolay yakalanmayan, esnek ve uçucu bir şiir dilini oluşturmasıdır.


  Eserleri:

  Çapkın Törenler, Tatlı Şarkı, Mutluluk Türküleri
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 8 Şub 2017

Yükleniyor...