Gelir testi işlemi yapılırken neler dikkate alınır

'Sorun Cevaplayalım' forumunda ZeuS tarafından 3 Şub 2012 tarihinde açılan konu

 1. Gelir testi işlemi yapılırken neler dikkate alınır

  Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Gelir Tespiti, Tescil ve İzleme Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Gelir tespitine esas veriler başlıklı 14 üncü maddesinde hangi verilerin esas alınacağı açık bir şekilde belirlenmiştir. Buna göre:

  1- Gelir tespitinde, aile bireylerinin harcamaları, taşınır ve taşınmazları ile bunlardan doğan hakları da dikkate alınarak aile içinde kişi başına düşen gelirin aylık tutarı tespit edilir.


  2- Gelir tespit yönteminde, BSYHP (Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Projesi) üzerinden puanlama formülü esasına göre belirlenecek hane geliri ve kişi başına düşen gelir kullanılır. Puanlama formülünde kullanılacak haneye ilişkin veriler, BSYHP'den ve hane ziyaretinden elde edilen bilgilerden oluşur.


  3- Aile içinde kişi başına düşen gelirin aylık tutarının tespitinde, puanlama formülünün gelir, harcama ve servet verileri dikkate alınarak geliştirilen gelir tespit ölçütleri kullanılır. Puanlama formülünde ekonomik ve sosyal şartların değişmesi nedeniyle Bakanlık ve Sosyal Güvenlik Kurumunun önerisi ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulu'nun kararı ile güncellemeler yapılabilir.


  4- Gelir tespiti yöntemi olarak kullanılacak olan puanlama sisteminde ayrıca aşağıdaki unsurlar dikkate alınır:


  a) Kişilere ait taşınır ve taşınmazlar ile bunlardan doğan haklar.


  b) Bankaların muvafakatı alınmak suretiyle Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Bakanlığa sağlanacak olan aile bireylerinin bankalardaki tüm hesaplarına ilişkin bilgiler.


  c) Sürekli olarak alınan nakdî sosyal yardımlar.


  5- Bakanlık veya Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından aile bireylerine ilişkin, aile içinde kişi başına düşen geliri etkileyecek diğer unsurların belirlenmesi hâlinde, bu unsurlara göre vakıf personeli tarafından yapılacak tespitler sonucu elde edilen bilgiler de kişilerin gelir tespitinde dikkate alınır.


  Gelir testi yapılırken, genel sağlık sigortalısı ile aynı ikametgâhta yaşayan eş, evli olmayan çocuklar ile ana ve babanın gelirleri, harcamaları, taşınır ve taşınmazları ile bunlardan doğan hakları da dikkate alınarak belirlenen ailenin aylık geliri, hanede yaşayan aile bireyi sayısına bölünerek aile içinde kişi başına düşen gelirin aylık tutarı tespit edilmektedir.
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 11 Şub 2017
Yükleniyor...