Göçlerin Sebepleri Ve Yapılış Nedenleri

'Tarih Bölümü' forumunda Violet tarafından 27 Mar 2011 tarihinde açılan konu

 1. Göçlerin Sebepleri Ve Yapılış Nedenleri,
  Göçlerin Sebepleri Ve Yapılış Nedenleri nelerdir,


  Tarih içinde çeşitli zamanlarda değişik sebeplerle büyük çaplı göçlerin yapıldığı görülmektedir Hiçbir millet önemli bir sebep veya sebepler olmadan yaşadığı toprakları terk ederek yeni yurtlar arama ihtiyacını hissetmez Türk milleti de tarihin çeşitli dönemlerinde bazı önemli sebeplerden dolayı yurtlarından göç etmişler değişik coğrafyalarda yeni yurtlar kurmuşlardır

  Türkleri yer değiştirmeye iten sebeplerin başında ekonomik sebepler gelmektedir Anayurt zamanla artan Türk nüfusunu besleyecek ekonomik imkanlara sahip değildi Zaman içinde görülen otlak darlığı ve kuraklık gibi önemli sebepler Türkleri yeni yurtlar aramak zorunda bırakmıştır

  Türk göçlerinde dış baskılar da önemli bir siyasi ve askeri sebep olarak görülmektedir Yabancı boyunduruğuna girip istiklallerini kaybetmek istemeyen Türk boyları yeni yurtlar aramak için göç ediyorlardı şüphesiz yerleşik kavimler için zor olan bu durumKonar- Göçer Türk milleti için her zaman mümkün olmaktaydı

  Türklerin değişik coğrafyalara göçlerinde rol oynayan bir sebep de yeni yer ve yurt tutma anlayışıydı

  Türk devletlerinin bünyelerinde bazen görülen siyasi çekişmeler ve anlaşmazlıklar da çoğu zaman kaybeden tarafın yeni göçleri hazırlaması sonucunu doğurmuştur T ürk göçleri büyük bir disiplin içinde ve teşkilatçılık karakterini yansıtır bir tarzda yapılıyordu Düzenli yapılan bu göçler sonucunda mücadeleci bir yapıda olan Türkler çok kısa surede geldikleri yerleştikleri yeni toprak parçalarını vatan haline getiriyorlardı Bu topraklar uğrunda gerektiğinde savaşan Türkler eserleri ve kültür değerleriyle yeni vatanlarına damgalarını vuruyorlardı Tarih içinde Türklerin yaptıkları göçler milattan önce ve sonra olarak ikiye ayrılır
   
Yükleniyor...