Göklerin yedi gök halinde yaratılışı hakkında ayetler

'Ayetler ve Hadisler' forumunda EyLüL tarafından 19 Ağu 2011 tarihinde açılan konu


 1. Göklerin yedi gök halinde yaratılışı hakkında ayetler


  O, yerde ne varsa hepsini sizin için yarattı. Sonra (kendine has bir şekilde) semaya yöneldi, onu yedi gök olarak yaratıp düzenledi (tanzim etti). O, her şeyi hakkıyla bilendir.
  Bakara : 29
  Yedi gök, yer ve bunlarda bulunan herkes O'nu tesbih eder. O'nu övgü ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Ne var ki siz, onların tesbihini anlamazsınız. O, halîmdir, bağışlayıcıdır.
  İsrâ : 44
  Andolsun biz, sizin üstünüzde yedi yol yarattık. Biz yaratmaktan habersiz değiliz.
  Mü'minûn : 17
  Yedi kat göklerin Rabbi, azametli Arş'ın Rabbi kimdir? diye sor.
  Mü'minûn : 86
  Böylece onları, iki günde yedi gök olarak yarattı ve her göğe görevini vahyetti. Ve biz, yakın semâyı kandillerle donattık, bozulmaktan da koruduk. İşte bu, azîz, alîm Allah'ın takdiridir.
  Fussilet : 12
  Allah, yedi kat göğü ve yerden bir o kadarını yaratandır. Ferman bunlar arasından inip durmaktadır ki, böylece Allah'ın her şeye kadir olduğunu ve her şeyi ilmiyle kuşattığını bilesiniz.
  Talâk : 12
  O ki, birbiri ile âhenktar yedi göğü yaratmıştır. Rahmân olan Allah'ın yaratışında hiçbir uygunsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun?
  Mülk : 3
  Görmediniz mi, Allah yedi göğü birbiriyle ahenktar olarak nasıl yaratmış!
  Nûh : 15
  Üstünüzde yedi kat sağlam göğü bina ettik.
  Nebe : 12
   
Yükleniyor...