Göktürkler Ve Özellikleri

'Tarih Bölümü' forumunda EyLüL tarafından 30 Tem 2012 tarihinde açılan konu

 1. Göktürkler Ve Özellikleri Nedir  Göktürkler Devletinin Özellikleri

  Göktürkler İlk defa Türk adını taşıyan Türk devleti olma özelliği taşır. Göktürkler, Türklerin atlı uygarlık ya da bozkır uygarlığından yerleşik uygarlığa geçiş döneminde, Türk boylarının başına geçerek hüküm süren bir hakan sülâlesidir (552-745). Kurdukları devlete de Göktürk Devleti denir.

  Başkentleri Orta Asya'da Karakurum yakınında Ötüken kentiydi. Devlet başkanlarına kağan hakan soyundan olanlara tigin derlerdi. Devletin kuruluşunda kağan, Bumin'di. Ülkenin doğu kesimini yönetiyordu. Batı kesiminde ise kardeşi İstemi Kağan vardı, ama geleneğe göre o, doğu kağanına bağlıydı.

  Bumin öldüğünde yerine oğullarından biri değil, İstemi Kağan geçti. Göktürkler, saltanatı Avarların elinden alarak devletlerini kurmuşlardı. Bu iki kağan ve onların oğulları zamanında Göktürkler, doğuda Kingan Dağları'ndan batıda Demirkapı'ya kadar bütün Orta Asya'ya egemen oldular. İran Sasani hükümdarı Hüsrev Nuşirevan ile anlaşarak Çin ipek ticaret yollarım ellerine geçirdiler. Türk egemenliğinin batıda yayılmasında ve Batı Türkistan Türkmenleşmesinde önemli rol oynadılar.

  -Türk adı ile kurulmuş ilk Türk devleti Göktürklerdir.

  -552de Bumin Han önderliğinde Ötigende kuruldu.

  -Bumin Kağan Orta Asyadaki bütün Türk boylarını egemenliği altında topladı.

  -Kardeşi İstemiyi Batı ülkelerine yabgu olarak atadı.

  -İstemi Yağbu, Sasanilerle anlaşarak Ak hunları yıktı ve İpek yolunu denetime aldı.

  -Batı Türkistan hızla Türkleştirilmiştir.

  -Asya da kurulan ikinci büyük Türk devletidir.

  -Millet ve devlet bilinci gelişmiştir. Doğu Romaya resmi heyet gönderilmiştir.

  -Bumin Kağan ölünce yerine oğlu Murat Kağan Hükümdar oldu.

  -Murat kağan, devleti İstemi Yabgu ile birlikte yönetti.

  -İstemi Yabgu; bu defa Sasanilere karşı BİZANS (bilgi yelpazesi.net) ile işbirliği yaparak, Sasani devletinin zayıflamasını sağladı.

  -Göktürk-Bizans işbirliğinin Sasanileri zayıflatması, Hz. Ömer Devrinde İslam Ordularının Sasanileri yenmesini kolaylaştırmıştır.

  -Bu dönemde İpek Yolu, Türklerin denetimine girdi.

  -Türkler, Çine üstünlüklerinin kabul ettirdiler.

  -Devlet 582 yılında önce Doğu Göktürk Devleti ve Batı Göktürk Devleti olmak üzere ikiye ayrıldı. Ayrılıştan bir süre önce Doğu Göktürk Devleti 630 yılında Çin egemenliğine girdi.

  -658 yılında Batı Göktürk Devleti de Çin egemenliğine girdi.